Имате сметка?

  •   Персонализирана содржина
  •   Вашите производи и поддршка

Потребна ви е сметка?

Направете сметка

Најдете партнер

Нашите партнери соработуваат со вас за интегрирање, градење, продавање и консултирање за решенијата, софтверот и услугите што ви се потребни.

Локатор за партнери Соработувајте со нашите партнери

Станете партнер

Добавувачи кои додаваат вредност

Cisco Channel Partner програмата нуди решенија, обуки, алатки и поддршка за да ви помогнат вам и на вашите клиенти да се издигнете над конкуренцијата.

Провајдери

Со програмата за Услуги во облак и Управувани услуги, може да креирате и нудите управувани и услуги во облак.

Програмери, ISVs и IHVs

Креирајте ги, тестирајте, рекламирајте и продавајте ги вашите хардверски и софтверски решенија.

Интегратори

Интегрирајте ги нашите производи и решенија во рамките на Вашите решенија.

Lifecycle advisors

Помогнете им на корисниците да ги усвојат, прошират и обноват нашите решенија за да ја согледаат нивната вредност.

Помош при регистрација

Совети за полесно и побрзо регистрирање на партнери

 

Следете го „Cisco Partners“ на Twitter, Facebook, YouTube, Cisco Community и Cisco blogs.