Имате сметка?

  •   Персонализирана содржина
  •   Вашите производи и поддршка

Потребна ви е сметка?

Направете сметка

Најдете партнер

Нашите партнери соработуваат со вас за да ги интегрираат, изградат, продадат и да се консултираат за решенијата, софтверот и услугите што ви се потребни.

Локатор за партнери Соработувајте со нашите партнери

Станете партнер

Препродавачи кои додаваат вредност (VAR)

Продавајте и поддржувајте производи, услуги и решенија за вашите корисници.

Провајдери

Изградете и испорачајте управувани услуги и услуги на облакот.

Независни продавачи на софтвер и хардвер

Развивајте, тестирајте, рекламирајте, продавајте и поврзете се со останатите партнери од каналот.

Интегратори

Дизајнирајте ги нашите производи и решенија во рамките на своите решенија.

Советници за животен циклус

Помогнете им на корисниците во усвојувањето, проширувањето и обновувањето за да се види вредноста на решенијата.