Имате сметка?
  •   Персонализирана содржина
  •   Вашите производи и поддршка

Потребна ви е сметка?

Направете сметка

Како да купите

Нарачајте преку добавувач или на интернет

Повеќето наши купувачи нарачуваат преку добавувачите на Cisco или малопродажниците на интернет. Тие може да ви помогнат да ги најдете вистинските производи и решенија за вашиот бизнис.

Капитални финансии на Cisco

Имаме флексибилни опции за финансирање и кредитни услови само за вас.Добијте детали за секоја опција и предностите што ги нудат.

Дознајте повеќе

Нарачајте директно од Cisco

Достапно за регистрирани директни купувачи. Потребно е пријавување.

Репарирана опрема

Земете сертифицирана репарирана опрема од Cisco за дел од цената на новата опрема, со што ќе го намалите трошокот за поседување опрема.

Дознајте повеќе

Дозволете ни да помогнеме