Cisco Systems, Inc. Online Privacy Statement
Cisco respekterar ditt privatliv och vi förpliktigar oss att skydda de personuppgifter som du tillhandahåller oss. Vi vill dela följande principer som styr vår sekretesspraxis med dig.

Eftersom Cisco är ett globalt företag kan dina personuppgifter komma att delas med andra Cisco-kontor eller –dotterbolag runt om i världen (gemensamt benämnda ”Cisco”). Alla sådana enheter är bundna av tillbörliga sekretess- och dataöverföringsavtal. Dessutom styrs alla sådana enheter av denna sekretessförklaring, förutom då du gör affärer direkt med Cisco-företagen Lindsys eller WebEx. I sådana fall gäller Lindsys eller WebEx respektive sekretessförklaringar. Denna förklaring kan ersättas med särskild/a programnivådokumentation eller -avtal mellan dig och Cisco.

Uppgifterna som vi samlar in

I hela denna policy omnämner vi information som identifierar dig personligen som ”personuppgifter” eller ”känsliga personuppgifter”. Cisco inhämtar dina personuppgifter eller känsliga personuppgifter så att vi kan tillgodose dina behov som kan inkludera till exempel att behandla dina beställningar, lägga till dig på e-postlistor eller anmäla dig till events.

Personuppgifter är alla uppgifter med vilka du kan identifieras som individ, såsom namn, post- eller e-postadress, telefonnummer, yrke eller intressen. Känsliga personuppgifter är alla uppgifter som kan ge åtkomst till ditt konto, inklusive kontonummer, kredit- eller kontokortsnummer, i kombination med nödvändiga säkerhetskoder, åtkomstkoder eller lösenord.

Om du lämnar någon annans personuppgifter till oss, såsom din makes/makas eller arbetskollegas, måste du ha dennes/dennas tillstånd.

Många gånger kan du titta runt på Ciscos webbplats anonymt. När du går in på Ciscos webbplats registrerar vi din IP-adress (din dators Internetadress) för att vi ska få en uppfattning om vilka delar av webbplatsen du besöker och hur lång tid du spenderar där. Vi kopplar inte ihop din IP-adress med några personuppgifter om du inte har registrerat dig hos oss och loggat in med din profil.

Åtkomsten till vissa av Ciscos webbsidor, tjänster, produkter och aktiviteter kräver ett login och ett lösenord. Det är ditt ansvar att skydda dina inloggnings- och lösenordsuppgifter.

Du kan välja att lämna personuppgifter till oss i en mängd olika situationer, inklusive när du

  • registrerar dig hos Cisco för att få ett konto på Ciscos webbplatser
  • använder vissa Cisco-produkter eller -tjänster
  • anmäler dig för att delta i ett seminarium
  • deltar i en onlineenkät
  • ber om att få stå med på en e-postlista eller annan sändlista
  • anmäler dig till någon utlottning eller annan kampanj
  • när du av någon annan anledning lämnar dina personuppgifter till Cisco.

Då och då mottar Cisco personuppgifter från våra affärspartners och leverantörer. Cisco använder enbart dessa uppgifter om de har inhämtats i enlighet med sekretesspraxis som överrensstämmer med denna sekretessförklaring.

Ditt val och din kontroll

Vi meddelar dig alltid innan vi inhämtar några personuppgifter och informerar dig också om syftet med detta. Vi ber om ditt samtycke innan vi använder eller delar dina uppgifter i annat syfte än anledningen till att du lämnade ut dem. För att vi ska kunna känna till dina preferenser fordras aktiv handling från din sida, såsom att kryssa för lämpligt alternativ, för att visa ditt samtycke.

Hur vi använder cookies och andra spårningstekniker

Liksom många andra webbplatser använder Cisco tekniker såsom cookies och webbsignaler (web beacons) vilket hjälper oss att göra ditt besök på vår webbplats lättare, mer effektivt och mer värdefullt genom att vi kan ge dig en anpassad upplevelse och känner igen dig när du återvänder.

En cookie är en liten datafil som en webbplats överför till din dators hårddisk. Ciscos webbplats skickar cookies när du besöker den, handlar, begär eller personifierar information eller registrerar dig för vissa tjänster. En cookie kan inte läsa personlig information på din hårddisk eller läsa cookie-filer skapade av andra webbplatser; den enda personliga informationen en cookie kan innehålla är den information du själv ger den. Genom att godkänna de cookies som används på din webbplats kan vi få information om ditt surfningsbeteende. Denna information använder vi sedan för att personanpassa din upplevelse och spåra användartrafikmönster. Detta gör vi för att fastställa nyttan av informationen på vår webbplats och för att se hur effektiv vår navigationsstruktur är på att hjälpa användare att nå denna information.

Cookies är vanligtvis klassificerade som antingen ”sessionsbaserade” eller ”kvarstående”.

  • Sessionsbaserade cookies (session cookies) stannar inte kvar i din dator efter att du har stängt din webbläsare.
  • Kvarstående cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller de upphör av sig själva.

Du kan surfa på större delen av Ciscos webbplats utan att acceptera cookies från Cisco men vissa av webbplatsens funktioner kan gå förlorade genom att du avaktiverar cookies på din dator. Andra av Ciscos webbplatser, särskilt de som kräver login och lösenord, kräver cookies och kan inte användas om du har avaktiverat cookies i din webbläsare.

Dessutom använder Cisco webbsignaler tillsammans med cookies för att förstå användarnas beteende. En webbsignal är en elektronisk bild på en webbplats eller i HTML-formaterad e-post och kallas en 1x1 pixel (single pixel) eller tom GIF. Webbsignalen är en del av sidan, precis som andra bilder och annan text, men med den skillnaden att den är så liten och transparent att den är osynlig. Webbsignaler kan känna igen vissa typer av information på en användares dator, såsom cookies, tid och datum för ett besök på en sida och en beskrivning av sidan där webbsignalen är placerad. De är helt enkelt ett praktiskt sätt att samla grundläggande statistik och hantera cookies och de ger inte ut någon extra information från din dator. Stänger du av din webbläsares cookies hindrar du webbsignaler från att spåra din specifika aktivitet. Webbsignalen kan fortfarande registrera ett anonymt besök från din IP-adress men din unika information kommer inte att registreras.

Cisco kan även använda anpassade länkar till andra liknande tekniker för att spåra e-postlänkar som du klickar på. Vi kan knyta den informationen till dina personuppgifter för att ge dig mer riktad e-postöverföring eller köpinformation. Varje e-postmeddelande inkluderar en länk där du kan stoppa leverans av sådan typ av kommunikation.

Om du föredrar att inte få cookies när du besöker vår webbplats eller via HTML-formaterad e-post, kan du ställa in din webbläsare på att varna dig innan den accepterar cookies eller tillbakavisa cookies när din webbläsare varnar om deras närvaro. Du kan även neka alla cookies genom att stänga av dem i din webbläsare.

För ytterligare information om cookies och andra spårningstekniker, inklusive instruktioner om hur du blockerar dem, se http://privacy.getnetwise.org/browsing/tools

Hur vi använder personuppgifter

Cisco använder dina personuppgifter för att svara på dina önskemål. För att kunna göra det behöver vi ibland dela dina uppgifter med andra. I sådana fall ger vi endast ut sådan information som är nödvändig för att hantera din begäran och förpliktigar inblandade parter att begränsa användningen av dina personuppgifter till att tillgodose dina behov. Vidare kan vi komma att använda dina personuppgifter för att, med din tillåtelse, kontakta dig inför våra kundtillfredsställelseenkäter eller för marknadsundersökningssyften.

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla de produkter och tjänster som du har begärt, för att svara på önskemål vid återuppringning och för att tillhandahålla specifikt marknadsmaterial som du har begärt. De tredje parter som vi kan komma att behöva dela dina uppgifter med innefattar våra affärspartners (till exempel som en del i en gemensam försäljningskampanj eller för att lämna försäljningsinformation till en av våra distributionspartners), våra tjänsteleverantörer, transportföretag och postmyndigheter och statliga myndigheter (såsom tullmyndigheter).

Om din arbetsgivare har ett skriftligt avtal med Cisco som reglerar åtkomst till Ciscos information eller program, kan Cisco komma att använda dina personuppgifter för att kontrollera att avtalet uppfylls, registrera beviljade mjukvarulicenser, spåra nedladdad mjukvara från dessa sidor eller spåra användning av andra applikationer som finns tillgängliga på dessa sidor.

Vi kan också komma att använda dina personuppgifter för att skapa anonyma dataregister eller datasamlingar för att utföra statistiska analyser och för andra syften, genom att utelämna eller ta bort uppgifter (såsom ditt namn) som gör att du kan identifieras. Vi kommer även att uppge dina personuppgifter om det skulle krävas av lagen, för att upprätthålla våra användarvillkor eller under trängande förhållanden, för att skydda personlig säkerhet, allmänheten eller våra webbplatser.

Alla känsliga personuppgifter som du uppger kommer endast att användas för att få till stånd den specifika aktivitet eller händelse som den var tänkt att användas för och kommer sedan att förstöras.

Dina möjligheter till åtkomst, uppdatering och avaktivering av dina uppgifter

Alla registrerade användare kan granska och ändra sina personuppgifter via länken http://tools.cisco.com/RPF/profile/profile_management.do. Du kan begära avaktivering av ditt Cisco-konto eller andra personuppgifter som vi förfogar över genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@cisco.com.

Om du väljer att avaktivera ditt konto kommer vi att, om lagen medger det, hålla kvar en del av dina personuppgifter i våra filer för att förhindra bedrägeri, lösa tvister och problem, upprätthålla våra användarvillkor, ta hänsyn till dina bortvalspreferenser och iaktta rättsliga bestämmelser.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Cisco garanterar säkerheten för de uppgifter som du sänder till oss via fysiska branschstandard-, elektroniska eller ledningsprocedurer. Vid behov använder Ciscos webbplatser SSL-kryptering för att ytterligare öka säkerheten vid överföring av känslig information. Inom Cisco lagras informationen i kontrollerade servrar med begränsad åtkomst. Dina uppgifter kan lagras och behandlas i USA eller något annat land där Cisco, dess dotterbolag, koncernbolag eller ombud finns.

Även om vi strävar efter att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten för den information som du överför till oss via en oskyddad Internetanslutning. Därför uppmanar vi dig att vidta alla försiktighetsåtgärder du kan för att skydda dina personuppgifter när du är på Internet.

Bland annat kan du skydda dina personuppgifter genom att ofta ändra dina lösenord, använda en kombination av bokstäver och siffror i lösenorden samt se till att använda en säker webbläsare. Dessutom bör du vara uppmärksam på så kallade nätfiskeattacker (phishing), där man försöker stjäla konsumenters identitets- och kontouppgifter. ”Fiskare” använder påhittade e-postmeddelanden för att därigenom locka kunder till falska webbplatser där man sedan försöker lura dem att uppge känsliga personuppgifter såsom kreditkortsnummer, kontons användarnamn, lösenord och personnummer. Cisco skickar aldrig ut någon e-post där vi ber dig att bekräfta känsliga personuppgifter. Om du skulle få ett sådant meddelande vill vi att du genast skickar det vidare till privacy@cisco.com och därefter raderar det från din dator.


Barn och sekretess

Vår webbplats riktar sig inte till och försöker heller inte locka till sig barn som är yngre än 13 år. Cisco begär inte medvetet personuppgifter från barn under 13 år och skickar inte heller ut förfrågningar om personuppgifter till dem.


Tredje-part-webbplatser

Ciscos webbplats innehåller länkar till tredje parters webbplatser, varav en del kan vara delmärkta med Ciscos logotyp. Dessa webbplatser sköts eller underhålls dock inte av Cisco och Cisco delar heller inte dina personuppgifter med dessa webbplatser och är inte ansvarigt för deras sekretesspraxis. Din användning av en tredje parts webbplats sker på egen risk.

Även om vi väljer våra affärspartners med omsorg kan vi på Cisco inte ansvara för sekretesspraxis på webbplatser som styrs av tredje part som är länkade till vår webbplats. Du bör som regel alltid kontrollera den tredje partens sekretessförklaring när du lämnar vår webbplats, för att avgöra hur de kommer att använda den information som de inhämtar från dig.

Ändringar i denna sekretessförklaring

Detta dokument uppdaterades senast den 12 September 2008. Cisco kan när som helst komma att ändra denna sekretessförklaring. Vi meddelar alla ändringar i sekretessförklaringen på vår webbplats och denna information ligger kvar i 30 dagar. Din fortlöpande användning av Ciscos webbplats efter varje sådan ändring innebär att du accepterar och samtycker till dessa ändringar.


Frågor och förslag

Om du har frågor eller oroar dig för något när det gäller vår inhämtning, användning eller redovisning av dina personuppgifter är du välkommen att skriva till oss på adressen privacy@cisco.com.

Legal Department
Attn: Van T. Dang, VP, Law & Deputy General Counsel
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134
USA

Vi kan hjälpa dig

Dela