Guest

Cisco Jabber Transforms Workplace Communications - Cisco Systems, Inc.
Follow us on:
head banner

Collaboration

Cộng tác ở bất cứ đâu, trên bất kỳ thiết bị nào

Giờ đây nhân viên của bạn có thể cộng tác ở bất cứ đâu, trên bất kỳ thiết bị nào, bao gồm cả thiết bị Android, Windows, MacOS hay iOS bằng ứng dụng Cisco Jabber.

watch videoUnify communications

Truyền thông hợp nhất trên nhiều nền tảng và thiết bị

Tìm hiểu mức độ dễ dàng để kết nối với những người khác trên một giao diện duy nhất với đầy đủ thông tin trạng thái, cửa sổ chat, tính năng thoại, video, vv....

watch videoThe new collaborative workspace

Tải về báo cáo của ZK Research: "So sánh các giải pháp truyền thông hợp nhất từ Cisco và Microsoft trên các phương diện Thời điểm, Nơi chốn và Cách thức." Đọc tiếp để tìm hiểu những nhân tố quan trọng cần xem xét khi đánh giá các giải pháp truyền thông hợp nhất như Cisco Jabber™

Read here

Cisco Jabber: Cộng tác trên nhiều loại thiết bị khác nhau

Nâng cao năng suất làm việc ở bất cứ đâu, trên bất kỳ thiết bị nào với Cisco Jabber, một ứng dụng truyền thông hợp nhất mới. Cisco Jabber cho phép bạn truy cập vào thông tin trạng thái, cửa sổ chat (IM), ứng dụng thoại, video, thư thoại, chia sẻ màn hình desktop và hội nghị. Bạn có thể tìm kiếm đúng người, biết được họ có đang ở trạng thái sẵn sàng hay không, và cộng tác với họ sử dụng phương pháp ưa thích của bạn. howYoutube Facebook Blog Twitter