Вече имате акаунт?

 •   Персонализирано съдържание
 •   Вашите продукти и поддръжка

Трябва Ви акаунт?

Създаване на акаунт

Резюме на онлайн декларацията за поверителност на Cisco

Център за доверие и прозрачност

Cisco е поела ангажимент за поддържане на строга защита по отношение на своите клиенти, продукти и компанията. Ние вярваме в изграждането и поддържането на доверие, намаляването на риска и просто правим това, което е правилно.

Онлайн декларацията за поверителност на Cisco и това резюме се прилагат към уебсайтовете на Cisco и уебсайтовете на нашите филиали, които препращат към декларацията.

Cisco се отнася с уважение и е поела ангажимент за защита на Вашата лична информация. Нашите декларации за поверителност отразяват глобалните принципи и стандарти за обработка на лична информация уведомление и избор на използване на данни, достъп до данни и интегритет, безопасност, прехвърляне и правоприлагане/контрол. По-долу са представени някои от акцентите в нашата онлайн декларация за поверителност.

Лична информация

 • Ние събираме лична информация поради различни причини, като обработка на Ваша поръчка, предоставяне на абонамент за бюлетин с новини, изпращане на маркетингови съобщения, персонализиране на Вашия опит или във връзка със заявление за работа.
 • Ще Ви информираме за целта на събиране на лична информация, когато я събираме от Вас, и ще я пазим за изпълнение на целите, за които е била събрана, или както се изисква от приложимите закони или за легитимни цели.
 • Възможно е да комбинираме информацията, която събираме от вас, с получена от други източници информация, за да подобрим нейната обща точност и пълнота, както и да персонализираме нашето взаимодействие с Вас.
 • Възможно е също да събираме информация, свързана с използването от Вас на нашите уебсайтове с помощта на различни технологии, в това число „бисквитки“.

Уведомление и Вашият избор за използване на данни

 • Ние ще използваме Вашата лична информация за целта, за която е била събрана, и няма да я използваме за друга цел без първо да ви попитаме за разрешение.
 • Ще Ви помолим за разрешение преди да споделим Вашата лична информация с трети страни за всяка една цел, различна от причината, поради която сте ни я предоставили, или както е посочено в нашата онлайн декларация за поверителност.
 • За информация, свързана с използването от Вас на нашите уебсайтове, може да изключите „бисквитките“ във Вашия браузър.

Достъп до данни и интегритет

 • За актуализиране на Вашата лична информация и предпочитания за съобщения, свържете се с privacy@cisco.com или посетете уебсайта на конкретния продукт или услуга.

Защита на данни

 • Ние сме поели ангажимент да защитаваме Вашата лична информация от неупълномощен достъп или разкриване.

Прехвърляне

 • Като глобална компания, ние може да прехвърляме Ваша лична информация към Cisco в САЩ, към всеки филиал на Cisco по света или към трети страни, действащи от наше име и намиращи се извън държавата, в която се събират данни, където стандартите за защита на данни може да са различни.
 • Ние не прехвърляме Вашата лична информация на трети страни, докато тези трети страни не обещаят да предоставят същото ниво на защита на информацията, каквото осигуряваме ние.

Важна информация

 • Ние спазваме политиките за поверителност и практиките за защита на данни не само за да спазваме законодателството, но и за да заслужим доверие и сигурност за Cisco.
 • Cisco е сертифицирана преди това съгласно рамката за „Безопасно пристанище“ между САЩ и ЕС и рамката за „Безопасно пристанище между САЩ и Швейцария, както е определена от Департамента за търговия на САЩ, за събирането, използването и съхраняването на лични данни от държави членки на Европейския съюз и Швейцария, но не разчита на „Безопасното пристанище“, за да отговаря на законодателството на ЕС. Cisco е сертифицирана, че спазва принципите за поверителност на „Безопасното пристанище“ по отношение на уведомление, избор, прехвърляне, безопасност, цялостност на данните, достъп и правоприлагане. След решението на Съда на Европейския съюз от 6 октомври 2015 г. относно валидността на „Безопасното пристанище“ и в светлината на развиващите се регулаторни рамки, Cisco може периодично да участва в други рамки, одобрени от съответните регулаторни органи-
 • Обвързващите корпоративни правила на Cisco – контролер (BCR-C) гарантират, че прехвърлянията на европейска лична информация от Cisco по света притежават адекватни гаранции.

Референции

За да научите повече за нашите практики за поверителност, вижте пълната версия на онлайн декларацията за поверителност на Cisco.

Последна актуализация: април 2018 г.

Декларация за поверителност

Пълна версияВръзка с нас

Имейл: privacy@cisco.com

Поща: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134 USA