Guest

Резюме на онлайн декларацията за поверителност на Cisco

file

Център за доверие и прозрачност

Cisco е поела ангажимент за поддържане на строга защита по отношение на своите клиенти, продукти и компанията. Ние вярваме в изграждането и поддържането на доверие, намаляването на риска и просто правим това, което е правилно.

Научете повече

Онлайн декларацията за поверителност на Cisco и това резюме се прилагат към уебсайтовете на Cisco и уебсайтовете на нашите филиали, които препращат към декларацията.

Cisco се отнася с уважение и е поела ангажимент за защита на Вашата лична информация. Нашите декларации за поверителност отразяват глобалните принципи и стандарти за обработка на лична информация уведомление и избор на използване на данни, достъп до данни и интегритет, безопасност, прехвърляне и правоприлагане/контрол. По-долу са представени някои от акцентите в нашата онлайн декларация за поверителност.

Лична информация

 • Ние събираме лична информация поради различни причини, като обработка на Ваша поръчка, предоставяне на абонамент за бюлетин с новини, изпращане на маркетингови съобщения, персонализиране на Вашия опит или във връзка със заявление за работа.
 • Ще Ви информираме за целта на събиране на лична информация, когато я събираме от Вас, и ще я пазим за изпълнение на целите, за които е била събрана, или както се изисква от приложимите закони или за легитимни цели.
 • Възможно е да комбинираме информацията, която събираме от вас, с получена от други източници информация, за да подобрим нейната обща точност и пълнота, както и да персонализираме нашето взаимодействие с Вас.
 • Възможно е също да събираме информация, свързана с използването от Вас на нашите уебсайтове с помощта на различни технологии, в това число „бисквитки“.

Уведомление и Вашият избор за използване на данни

 • Ние ще използваме Вашата лична информация за целта, за която е била събрана, и няма да я използваме за друга цел без първо да ви попитаме за разрешение.
 • Ще Ви помолим за разрешение преди да споделим Вашата лична информация с трети страни за всяка една цел, различна от причината, поради която сте ни я предоставили, или както е посочено в нашата онлайн декларация за поверителност.
 • За информация, свързана с използването от Вас на нашите уебсайтове, може да изключите „бисквитките“ във Вашия браузър.

Достъп до данни и интегритет

 • За актуализиране на Вашата лична информация и предпочитания за съобщения, свържете се с privacy@cisco.com или посетете уебсайта на конкретния продукт или услуга.

Защита на данни

 • Ние сме поели ангажимент да защитаваме Вашата лична информация от неупълномощен достъп или разкриване.

Прехвърляне

 • Като глобална компания, ние може да прехвърляме Ваша лична информация към Cisco в САЩ, към всеки филиал на Cisco по света или към трети страни, действащи от наше име и намиращи се извън държавата, в която се събират данни, където стандартите за защита на данни може да са различни.
 • Ние не прехвърляме Вашата лична информация на трети страни, докато тези трети страни не обещаят да предоставят същото ниво на защита на информацията, каквото осигуряваме ние.

Важна информация

 • Ние спазваме политиките за поверителност и практиките за защита на данни не само за да спазваме законодателството, но и за да заслужим доверие и сигурност за Cisco.
 • Cisco е сертифицирана преди това съгласно рамката за „Безопасно пристанище“ между САЩ и ЕС и рамката за „Безопасно пристанище между САЩ и Швейцария, както е определена от Департамента за търговия на САЩ, за събирането, използването и съхраняването на лични данни от държави членки на Европейския съюз и Швейцария, но не разчита на „Безопасното пристанище“, за да отговаря на законодателството на ЕС. Cisco е сертифицирана, че спазва принципите за поверителност на „Безопасното пристанище“ по отношение на уведомление, избор, прехвърляне, безопасност, цялостност на данните, достъп и правоприлагане. След решението на Съда на Европейския съюз от 6 октомври 2015 г. относно валидността на „Безопасното пристанище“ и в светлината на развиващите се регулаторни рамки, Cisco може периодично да участва в други рамки, одобрени от съответните регулаторни органи-

Референции

За да научите повече за нашите практики за поверителност, вижте пълната версия на онлайн декларацията за поверителност на Cisco.

Последна актуализация: март 2016 г.

Декларация за поверителност

Пълна версияВръзка с нас

Имейл: privacy@cisco.com

Поща: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134 USA