Cisco Gatekeeper/Multimedia Conference Manager

Gói tính năng của Quản lý Hội nghị đa phương tiện (MCM) của Cisco bao gồm hai tính năng : Cisco IOS H.323 Gatekeeper và MCM Proxy. Cisco IOS Gatekeeper được mô tả dưới đây là tính năng được hỗ trợ trong nền Cisco IOS. Tuy nhiên chức năng MCM Proxy đã được thay thế bằng Gateway IP-IP đa dịch vụ của Cisco.

Quản lý hội nghị đa phương tiện (MCM) của Cisco cung cấp cho nhà quản trị mạng khả năng:

 • Nhận dạng lưu lượng H.323
 • Hạn chế lưu lượng H.323 trên LAN và WAN
 • Cung cấp kế toán người dùng cho các bản ghi dựa trên mức độ sử dụng dịch vụ
 • Tạo QoS cho lưu lượng H.323 do VoIP và các ứng dụng hội nghị truyền hình tạo ra
 • Ứng dụng an ninh cho truyền thông H.323

Gatekeeper

Là điểm điều khiển cho nhiều thành phần thoại và video được gắn vào mạng IP, Gatekeeper khuyến khích việc xây dựng các mạng dịch vụ đa phương tiện quy mô lớn. Nó còn định nghĩa API mở cho phát triển ứng dụng được cắt gọt. Gatekeeper thực thi những chức năng sau:

 • Thiết lập vùng quản trị H.323
 • Nhận thực người dùng, phân quyền cuộc gọi và kế toán qua RADIUS
 • Thiết lập cuộc gọi trong vùng và xuyên vùng có điều khiển đăng nhập
 • Quản lý băng thông, phiên nội vùng và liên vùng
 • Tìm và giải địa chỉ, biên dịch giữa các địa chỉ E.164 và IP

Tài liệu sản phẩm (2)

Tấm dữ liệu và Văn học

Hãy để chúng tôi giúp bạn

 • Yêu cầu chung: 84 38233 412
 • Yêu cầu thông tin về sản phẩm trước bán hàng: 84 2839107317
 • 9:00am-6:00pm

Bộ phận hỗ trợ