Quản lý Mạng

Phương thức quản lý mạng của bạn tốt hơn

Tìm hiểu cách thiết kế, dự liệu, kích hoạt chính sách và bảo đảm hiệu suất mạng từ một nơi.

Sản phẩm Nổi bật

Quản lý Mạng

Nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm thời gian ngừng hoạt động nhờ các sản phẩm và giải pháp hàng đầu cho quản lý mạng doanh nghiệp.

Trung tâm Cisco DNA

 • Bảng điều khiển tập trung giúp bạn quản lý mạng được phần mềm xác lập trong trụ sở, chi nhánh, WAN và đám mây
 • Quy trình công việc trực quan giúp bạn dễ dàng thiết kế, dự liệu và áp dụng chính sách
 • Hệ thống tự động hóa theo chính sách mang đến thời gian hoạt động nhiều hơn và mức độ bảo mật cao hơn
 • Tính năng Bảo đảm sử dụng thông tin chuyên sâu về mạng để tối ưu hóa hiệu suất mạng và trải nghiệm người dùng

Cơ sở hạ tầng của Cisco Prime

 • Lý tưởng cho truy cập có dây và không dây, các mạng chi nhánh và mạng trụ sở
 • Cho phép quản lý vòng đời hợp nhất
 • Cho khả năng hiển thị bảo đảm ứng dụng và khắc phục sự cố
 • Đơn giản hóa quy trình kiểm tra tính tuân thủ

Cisco Prime Virtual Network Analysis Module (vNAM)

 • Cung cấp sự linh hoạt khi triển khai hàng loạt
 • Cung cấp khả năng hiển thị nhất quán trong các môi trường đám mây, ảo và vật lý
 • Giúp cải thiện độ nhanh nhạy trong hoạt động, cho phép đáp ứng nhanh chóng các nhu cầu kinh doanh mới
 • Cài đặt trên nền tảng x86 với các cơ sở hạ tầng ảo hóa ESXi và KVM

Bảng điều khiển Meraki

 • Kiểm soát toàn bộ mạng đối với các ứng dụng không dây, chuyển mạch và bảo mật qua đám mây
 • Cung cấp thiết bị được cấu hình tự động để triển khai nhanh chóng
 • Giao diện trực quan giúp loại bỏ nhu cầu bổ sung nhân sự và đào tạo tốn kém
 • Các bản cập nhật tính năng liên tục được cung cấp qua đám mây
 • Rất sẵn dùng và bảo mật (tuân thủ PCI/HIPAA)

Quản lý Mạng dành cho Nhà cung cấp Dịch vụ

Giúp tăng tối đa hiệu quả hoạt động, hiệu quả quản lý và triển khai các dịch vụ ở cấp độ nhà cung cấp, hỗ trợ mạng nâng cao.

Tổng quan: Quản lý Mạng và OSS dành cho Nhà cung cấp Dịch vụ

Quản lý Mạng Lập trình được Phát triển

 • Giải pháp quản lý tinh giản, hội tụ và nhiều lớp, mang đến khả năng quản lý vòng đời toàn diện cho các mạng ở cấp độ nhà cung cấp với mọi quy mô
 • Cho phép nhà cung cấp dịch vụ giảm thời gian tung ra thị trường đối với các dịch vụ mạng, cũng như rút ngắn khoảng thời gian từ lúc giới thiệu thiết bị hoặc cập nhật tính năng đến khi thực sự triển khai mạng
 • Tăng cường độ nhanh nhạy và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thông qua hệ thống vận hành thiết bị được tự động hóa, dự liệu nhanh chóng và bảo đảm chủ động

Cisco Prime Carrier Management

 • Mang đến khả năng quản lý toàn diện, đồng nhất, trên nhiều miền cho nhiều công nghệ, dịch vụ và miền truy cập của người đăng ký
 • Cho phép cung cấp các dịch vụ thoại, video, di động, đám mây và dịch vụ được quản lý ở cấp độ nhà cung cấp
 • Tăng tốc độ triển khai dịch vụ nhờ khả năng dự liệu nhanh chóng, theo hồ sơ
 • Cải thiện chất lượng dịch vụ (QoS) bằng cách thu thập số liệu thống kê có thể chuyển hóa thành hành động về hiệu quả hoạt động trên toàn bộ mạng
 • Tăng cường mức độ hiệu quả và quy mô hoạt động thông qua khả năng kiểm soát lỗi và quản lý thiết bị toàn diện.

Cisco Prime Network Registrar

 • Cung cấp dịch vụ Quản lý Địa chỉ IP (IPAM), DNS và DHCP tích hợp, có thể mở rộng
 • Giúp tự động hóa và quản lý quá trình chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6
 • Cung cấp độ tin cậy với cơ chế dự phòng DHCPv4 và DHCPv6 đồng thời ngăn chặn sự cố
 • Tập trung và tự động hóa quy trình quản lý không gian địa chỉ IP cũng như các máy chủ DNS và DHCP

Cisco Prime Access Registrar

 • Giải pháp đáng tin cậy cho các dịch vụ RADIUS/Diameter AAA
 • Hỗ trợ hàng loạt công nghệ truy cập không dây và có dây
 • Khả năng mở rộng: Hoàn toàn có thể tùy chỉnh và cực kỳ linh hoạt để đáp ứng các yêu cầu đặc biệt về kỹ thuật, quy định và kinh doanh
 • Khả năng mở rộng quy mô: Hỗ trợ hàng chục triệu phiên hoạt động đồng thời

Cisco Prime Home

 • Tự động quản lý từ xa các thiết bị kết nối mạng trong gia đình, bao gồm các bản nâng cấp phần mềm, cấu hình và cung cấp thiết bị được cấu hình tự động
 • Chẩn đoán và khắc phục sự cố trong thời gian thực
 • Cảnh báo có thể cấu hình dựa trên ngưỡng và quy trình công việc được kích hoạt bằng hoạt động của thiết bị
 • Dễ dàng tích hợp vào các hệ thống của nhà cung cấp dịch vụ hiện có bằng cách sử dụng API trên nền tảng web

Cisco Prime Cable Provisioning

 • Nhận diện tự động, cấu hình độc đáo và quản lý các thiết bị CPE cho nhà ở
 • Cung cấp hiệu quả, nhanh chóng các dịch vụ thuê bao để kích hoạt tăng tốc
 • Độ tin cậy cao nhờ hỗ trợ cơ chế dự phòng và kiến trúc phân tán
 • Khả năng mở rộng quy mô: Hỗ trợ hơn 50 triệu thiết bị trong một lần triển khai duy nhất cho khách hàng

Quản lý Mạng dành cho Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ

Tìm các sản phẩm và dịch vụ quản lý mạng được tùy chỉnh riêng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Cisco FindIT Manager

 • Cải thiện hiệu suất và bảo mật
 • Nâng cao độ tin cậy của mạng, giảm thời gian ngừng hoạt động
 • Cải thiện khả năng khắc phục sự cố
 • Giảm bớt các yêu cầu về thời gian và tài nguyên

Tự động hóa Mạng

Tự động hóa cấu hình ứng dụng theo chính sách, cho phép bộ phận CNTT đáp ứng nhanh chóng trước các cơ hội kinh doanh mới.

Cisco Application Policy Infrastructure Controller Enterprise Module (APIC-EM)

 • Cung cấp tính năng tự động hóa cho Kiến trúc Mạng Kỹ thuật số của Cisco
 • Cung cấp mạng được phần mềm xác lập cho chi nhánh, trụ sở và mạng WAN của doanh nghiệp
 • Đơn giản hóa hàng loạt quy trình cấu hình và cung cấp
 • Tự động hóa bảo mật và khắc phục mối đe dọa trên toàn bộ mạng
 • Khả năng lập trình và API mở có thể cho phép đổi mới nhanh

Cisco Application Policy Infrastructure Controller (APIC)

 • Điểm hợp nhất tự động hóa và quản lý cho kết cấu Cơ sở hạ tầng lấy Ứng dụng làm Trọng tâm
 • Kiến trúc mở để tích hợp các nhà cung cấp dịch vụ quản lý, ảo hóa và dịch vụ Lớp 4 -7
 • Đo đạc từ xa thông minh và khả năng hiển thị cho các ứng dụng và bên thuê
 • Cung cấp bảo mật cho môi trường nhiều bên thuê trên quy mô lớn
 • Một nền tảng chính sách chung cho mạng đám mây, ảo và vật lý

Quản lý Trung tâm Dữ liệu

Tiết kiệm thời gian, cung cấp khả năng hiển thị rõ ràng và tăng cường khả năng kiểm soát đối với các hoạt động.

Tổng quan: Quản lý và Tự động hóa Trung tâm Dữ liệu

Cisco UCS Director

 • Đơn giản hóa các hoạt động ở trung tâm dữ liệu
 • Cung cấp khả năng quản lý tập trung đối với các dịch vụ và cấu phần mạng
 • Tự động hóa các tác vụ để cải thiện mức độ hiệu quả về CNTT
 • Tăng tốc độ phân phối dịch vụ

Cisco UCS Director Express cho Dữ liệu Lớn

 • Tự động hóa việc triển khai Hadoop cho cơ sở hạ tầng dữ liệu lớn
 • Cung cấp một chế độ xem quản lý đơn nhất cho cả phần cứng và phần mềm Hadoop
 • Được thiết kế để có hiệu suất cao và khả năng mở rộng ở quy mô lớn
 • Tùy chỉnh bằng cách xây dựng chương trình bổ trợ của riêng bạn hoặc tích hợp các giải pháp của bên thứ ba

Danh mục Dịch vụ Hàng đầu của Cisco

 • Hỗ trợ tính năng tự phục vụ cho người dùng của bạn, cải thiện mức độ hiệu quả
 • Tự động hóa hoạt động phân phối ứng dụng, trung tâm dữ liệu và dịch vụ kinh doanh
 • Giúp bảo đảm sự tuân thủ thông qua việc quản lý vòng đời, vai trò và chính sách

Cisco CloudCenter

 • Triển khai và quản lý các ứng dụng trong trung tâm dữ liệu của bạn, cũng như trên đám mây công khai và riêng tư
 • Chọn môi trường triển khai phù hợp nhất với bạn theo mức giá và hiệu suất
 • Kết hợp tự động hóa ứng dụng và cơ sở hạ tầng
 • Quản lý chính sách, quá trình di chuyển sang đám mây và nâng cấp ứng dụng
 • Sử dụng một giao diện đơn nhất để quản lý chính sách và bảo mật

Tự động hóa và Quản lý Chuyển mạch Nexus

Các sản phẩm này quản lý thiết bị chuyển mạch cho trung tâm dữ liệu của Nexus.

Trình quản lý Mạng Trung tâm Dữ liệu của Cisco

 • Hỗ trợ cấu hình tự động cho quá trình tự động hóa nhiều bên thuê
 • Cung cấp khả năng ảo hóa bộ lưu trữ tích hợp, dự liệu và khắc phục sự cố
 • Tích hợp với Cisco UCS Director, vSphere và OpenStack
 • Cung cấp chế độ xem cấu trúc liên kết trực quan, nhiều kết cấu cho kết cấu LAN và bộ lưu trữ

Tự động hóa Kết cấu Động của Cisco

 • Cung cấp cơ sở hạ tầng kết cấu được tối ưu hóa để tăng cường mức độ hiệu quả và quy mô
 • Tập trung hoạt động quản lý kết cấu trên nhiều máy chủ thực và máy ảo
 • Cung cấp khả năng dự liệu mạng tự động để triển khai dễ dàng
 • Cung cấp cho bạn máy chủ lưu trữ, mạng và khả năng hiển thị với người thuê
 • API mở cho phép tích hợp tốt hơn với các công cụ điều phối và tự động hóa

Cisco Nexus Fabric Manager

 • Đơn giản hóa việc quản lý kết cấu bằng giao diện người dùng trỏ và bấm
 • Tự động hóa các tác vụ quản lý kết cấu thông qua công cụ có thể điều chỉnh quy mô
 • Quản lý kết cấu như một thực thể, không cần thao tác cho từng thiết bị chuyển mạch
 • Hỗ trợ quy trình công việc quản lý thông qua chế độ xem cấu trúc liên kết trực tiếp, có thể tương tác
 • Giúp cho việc bổ sung, thay thế và dự liệu thiết bị chuyển mạch trở nên dễ dàng

Cisco UCS Director

 • Đơn giản hóa các hoạt động ở trung tâm dữ liệu
 • Cung cấp khả năng quản lý tập trung đối với các dịch vụ và cấu phần mạng
 • Tự động hóa các tác vụ để cải thiện mức độ hiệu quả về CNTT
 • Tăng tốc độ phân phối dịch vụ

Dịch vụ Cisco Virtual Application Cloud Segmentation (VACS)

 • Giải pháp hoàn chỉnh với các dịch vụ ảo, thiết bị chuyển mạch và công cụ tự động hóa quy trình công việc
 • Sắp xếp hợp lý các định nghĩa chính sách, hoạt động tích hợp và triển khai
 • Tăng tốc độ ứng dụng và triển khai bằng các bộ chứa tuân thủ
 • Cung cấp khả năng dự liệu và điều phối đối với các tài sản thực và ảo

Quản lý Mạng

Giải pháp quản lý mạng của Cisco giúp bạn tối ưu hóa các hoạt động trong mạng và trung tâm dữ liệu của mình.

Hãy để chúng tôi giúp bạn

 • Yêu cầu chung: 84 38233 412
 • Yêu cầu thông tin về sản phẩm trước bán hàng: 84 2839107317
 • 9:00am-6:00pm