Bạn có tài khoản?

 •   Nội dung được cá nhân hóa
 •   Sản phẩm và hỗ trợ của bạn

Bạn cần có tài khoản?

Tạo tài khoản

Thiết bị định tuyến

Dịch vụ dành cho Thiết bị định tuyến

  Khởi đầu Thành công với Dịch vụ

  Tìm hiểu báo cáo Forrester về dịch vụ tối ưu hoá mạng của Cisco

   

  Khởi đầu Thành công với Dịch vụ

  Lập kế hoạch, xây dụng và điều hành một mạng định tuyến và chuyển mạch tích hợp, thông minh hơn và đáp ứng nhanh hơn.

   

   

  Dịch vụ Lập kế hoạch và Thiết kế

  Dịch vụ Lập kế hoạch Định tuyến và Chuyển mạch

  Hỗ trợ tích hợp thành công thông qua đánh giá chính xác mạng và tính sẵn sàng tổng thể để hỗ trợ các giải pháp được đề xuất.

  Dịch vụ Thiết kế Định tuyến và Chuyển mạch

  Giảm rủi ro, chậm trễ và chi phí triển khai mạng với một thiết kế sẵn sàng cho triển khai mà bạn có thể sử dụng để thiết kế mạng của mình.

   

  Dịch vụ Tối ưu hoá

  Dịch vụ Tối ưu hoá Mạng của Cisco

  Tối ưu hoá mạng của bạn cho phát triển và đổi mới doanh nghiệp không biên giới bằng cách sử dụng chuyên môn và thực tiễn đầu ngành của Cisco.

  Dịch vụ Tối ưu hoá Hoạt động và Tính khả dụng Mạng của Cisco

  Sử dụng, quản lý và mở rộng hiệu quả các công nghệ và ứng dụng trong môi trường mạng hội tụ của bạn.

  Bảng Dữ liệu Dịch vụ Tối ưu hoá Hoạt động và Tính khả dụng Mạng của Cisco (PDF - 250 KB)

   

  Dịch vụ Kỹ thuật

  Cisco cung cấp một gói dịch vụ hỗ trợ linh hoạt đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn và giúp bạn quản lý hiệu quả các dịch vụ mạng.

  Dịch vụ SMARTnet của Cisco

  Tiếp cận trực tiếp các kỹ sư Cisco bất kỳ lúc nào cùng với hàng loạt tài nguyên kỹ thuật sâu rộng.

  Dịch vụ Hỗ trợ Ứng dụng của Cisco

  Tăng cường tính khả dụng, khả năng hoạt động và độ tin cậy của ứng dụng.

  Dịch vụ Hỗ trợ Kỹ thuật Trọng tâm của Cisco

  Nhận hỗ trợ kỹ thuật ưu tiên, cá nhân hoá để giải quyết vấn đề nhanh hơn.

  Dịch vụ Quản lý Từ xa Công nghệ Nền tảng của Cisco

  Theo dõi toàn diện, giải quyết vấn đề và quản lý hàng ngày các thiết bị mạng.

   

  Dịch vụ dành cho Doanh nghiệp Nhỏ

  Giữ cho mạng của bạn luôn hoạt động và công ty luôn có tính cạnh tranh với một lựa chọn gói dịch vụ được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu thay đổi của bạn.

  Tìm một đối tác được chứng nhận của Cisco hoặc liên hệ với một đại diện của Cisco để tìm hiểu cách dịch vụ có thể giúp bạn đạt được mục tiêu kinh doanh như thế nào.