Guest

Thiết bị định tuyến

Lợi ích của Thiết bị định tuyến

Thu lợi từ việc Tích hợp Ứng dụng

Ngày nay, các doanh nghiệp muốn mạng của họ hỗ trợ tất cả các dạng phương tiện, cũng như các thiết bị không dây và có dây mới.

Để giải quyết những thách thức này, mạng phải có sự thông minh và tích hợp các ứng dụng nâng cao trong một hệ thống thích ứng, rộng khắp và mang tính cộng tác. Phương pháp này mang lại:

 • Năng suất cao hơn thông qua các dịch vụ đa phương tiện và cộng tác dựa trên video được tăng cường và khả năng cung cấp ứng dụng được tối ưu hoá
 • Bảo mật tích hợp, trong đó mạng trở thành điểm kiểm soát để ngăn chặn và phản ứng trước các mối đe doạ về bảo mật
 • Tính di động cho phép lực lượng lao động ra quyết định nhanh hơn và cộng tác trong thời gian thực bất kể vị trí

Cải thiện Quy trình Thông qua Phương pháp tiếp cận Hệ thống

Phương pháp tiếp cận hệ thống kết hợp việc đóng gói với các ứng dụng thông minh bên trong và giữa các dịch vụ. Phương pháp này kết hợp thoại, bảo mật, định tuyến và các dịch vụ ứng dụng với nhau để các quy trình trở nên tự động hơn và thông minh hơn. Kết quả thu được bao gồm:

 • Bảo mật rộng khắp trong mạng và các ứng dụng
 • Chất lượng dịch vụ (QoS) cao hơn cho lưu lượng dữ liệu, thoại và video
 • Tăng thời gian làm việc năng suất
 • Sử dụng tài nguyên mạng tốt hơn

Phương pháp này bắt đầu với một nền tảng đơn nhất, linh hoạt do thiết bị định tuyến của Cisco tạo ra. Chúng mang lại cho các tổ chức thuộc mọi quy mô khả năng truy cập nhanh chóng, an toàn tới các ứng dụng thiết yếu hiện nay cũng như một nền tảng để phát triển. Thiết bị định tuyến của Cisco cung cấp:

 • Một phương pháp tiếp cận hệ thống tích hợp cho các dịch vụ nhúng để tăng tốc triển khai ứng dụng và giảm chi phí cũng như độ phức tạp
 • Các dịch vụ thoại và bảo mật nhúng trong một hệ thống định tuyến duy nhất
 • Danh mục đầu tiên của ngành được thiết kế để cung cấp đồng thời các dịch vụ dữ liệu, thoại và video một cách an toàn, ở tốc độ dây dẫn
 • Hiệu suất dịch vụ ưu việt và bảo vệ đầu tư

Có được Nền tảng cho một Mạng Thông minh

Ngoài việc cung cấp một nền tảng giúp tối ưu hoá việc cung cấp ứng dụng và truyền thông, các thiết bị định tuyến của Cisco còn:

 • Giảm thiểu tổng chi phí sở hữu và tối đa hoá lợi nhuận trên đầu tư. Thiết bị định tuyến Dịch vụ Tích hợp của Cisco Thế hệ 2 (ISR G2) giảm chi phí hoạt động xuống từ 50 tới 75 phần trăm mỗi năm
 • Cung cấp một nền tảng cho các giải pháp mạng LAN không dây để sử dụng các công cụ, kiến thức và tài nguyên của cơ sở hạ tầng có dây
 • Hỗ trợ các giải pháp đa dịch vụ tại các chi nhánh nhằm mang lại hiệu suất, khả năng mở rộng, tính khả dụng và độ tin cậy
 • Sở hữu mật độ dịch vụ, các lựa chọn băng thông, tính khả dụng và hiệu suất dẫn đầu ngành để có được sự linh hoạt trong cấu hình

Củng cố Cơ sở hạ tầng Chi nhánh

Nâng cao hiệu suất ứng dụng và tính khả dụng của chi nhánh với Cisco UCS Express

Đọc Thêm