Điện thoại IP Cisco 7900 Series

Điện thoại IP Cisco 7900 Seriesview expanded image

So sánh sản phẩm

Tận dụng ưu thế của mạng hội tụ thoại và dữ liệu, duy trì sự thuận tiện và tính thân thiện khách hàng được mong muốn từ điện thoại doanh nghiệp. Điện thoại IP hợp nhất của Cisco có thể giúp tăng năng suất bằng cách đáp ứng nhu cầu của những người dùng khác nhau trong tổ chức của quý vị.

Danh mục sản phẩm Điện thoại IP hợp nhất của Cisco Unified IP cung cấp:

  • Điện thoại IP có màn hình LCD với phím mềm linh động cho tính năng và chức năng cuộc gọi.
  • Hỗ trợ các dịch vụ thông tin, bao gồm khả năng Ngôn ngữ đánh dấu khả mở (XML) để mở rộng hệ thống điện thoại IP
  • Khả năng cắt gọt dịch vụ dựa trên XML, cho người dùng điện thoại IP truy nhập đến nhiều loại thông tin như chỉ số chứng khoán, danh bạ nhân viên và nội dung trên Web.

Các sản phẩm liên quan

Các ứng dụng này cung cấp nhiều chức năng khi kết nối với phần mềm xử lý cuộc gọi của Cisco qua mạng.

Hãy để chúng tôi giúp bạn

  • Yêu cầu chung: 84 38233 412
  • Yêu cầu thông tin về sản phẩm trước bán hàng: 84 2839107317
  • 9:00am-6:00pm

Bộ phận hỗ trợ