Guest

Phương thức quản lý mạng của bạn tốt hơn

Giảm thời gian làm việc từ ngày thành giờ và từ giờ thành giây. Trung tâm DNA mang đến khả năng quản lý tập trung, trực quan, làm cho việc thiết kế, cung cấp và áp dụng chính sách trên toàn bộ môi trường mạng của bạn trở nên dễ dàng và nhanh chóng. Thông tin chuyên sâu phù hợp hơn sẽ giúp bạn tối ưu hóa mạng và hiệu suất ứng dụng. Giới thiệu một kỷ nguyên mạng hoàn toàn mới. Mạng. Trực quan.

Lợi ích

Di chuyển nhanh hơn

Di chuyển nhanh hơn

Cung cấp cho hàng nghìn thiết bị trong toàn bộ doanh nghiệp của bạn. Hành động nhanh chóng với khả năng quản lý tập trung. Tự động hóa quá trình triển khai trên thiết bị.

Giảm chi phí

Giảm chi phí

Giảm bớt lỗi nhờ tự động hóa. Việc triển khai và tích hợp dựa trên chính sách mang đến thời gian hoạt động dài hơn và nâng cao khả năng bảo mật.

Giảm rủi ro

Giảm rủi ro

Dự đoán sớm các sự cố. Sử dụng những thông tin chuyên sâu có giá trị thực tiễn để tạo ra hiệu suất tối ưu cho mạng, thiết bị và ứng dụng của bạn.

Đặc điểm

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Xác định những hồ sơ người dùng và thiết bị có tác dụng hỗ trợ khả năng truy cập có độ bảo mật cao và phân khúc mạng dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp.

Thiết kế đơn giản

Thiết kế đơn giản

Thiết kế mạng của bạn bằng những quy trình công việc trực quan, bắt đầu từ những vị trí triển khai thiết bị mạng của bạn.

Chủ động bảo đảm

Chủ động bảo đảm

Sử dụng thông tin chuyên sâu từ Tính năng phân tích và bảo đảm của DNA để mang đến trải nghiệm đồng nhất, cũng như chủ động giám sát, khắc phục sự cố và tối ưu hóa mạng của bạn.

Công nghệ có liên quan

Cisco APIC-EM

Việc hỗ trợ Trung tâm DNA, nền tảng mở, có thể lập trình này mang đến khả năng tự động hóa dựa trên chính sách nhằm đơn giản hóa và tách mạng.

Nền tảng Dữ liệu Mạng

Các thuật toán phân tích dựa trên những phương pháp tốt nhất của Cisco tăng cường sự bảo đảm trong Trung tâm DNA bằng cách thu thập thông tin từ nhiều nguồn, thiết bị, ứng dụng và người dùng.

Công cụ Dịch vụ Nhận dạng

Nhận được khả năng kiểm soát truy cập có độ bảo mật cao. Với cảm biến thông minh, có thể vươn xa và khả năng lập hồ sơ, ISE tiếp cận sâu vào mạng để mang đến khả năng hiển thị vượt trội.

Bắt đầu hành trình của bạn ngay hôm nay

Nhận trợ giúp của chuyên gia để lập kế hoạch, triển khai và điều chỉnh quy mô cho giải pháp SD-Acces của bạn một cách dễ dàng và tự tin.​

Mars cần sự trợ giúp của bạn

Mars cần sự trợ giúp của bạn

Xây dựng mạng để bảo vệ nền tảng. Hãy đón nhận Thử thách Mạng Mars ngay bây giờ với các cấp độ mới và thử thách mới.

Phát ngay

Tin tức và sự kiện

Tìm hiểu về SD-Access

Tìm hiểu cách bắt đầu tự động hóa dựa trên chính sách trên TechWiseTV.

Tại sao SD-Access có ý nghĩa quan trọng

Tự động hóa dựa trên chính sách cho hoạt động truy cập mạng có dây và không dây có ý nghĩa thiết yếu đối với quá trình chuyển đổi kỹ thuật số.

Thông tin Chuyên sâu về Kết cấu SD-Access

Tìm hiểu kỹ hơn về kiến trúc đang định hình lại hoạt động tự động hóa mạng.

Dành cho đối tác

Bạn là đối tác của Cisco? Đăng nhập để xem thêm các tài nguyên khác.

Bạn đang tìm kiếm giải pháp từ đối tác của Cisco? Kết nối với hệ sinh thái đối tác của chúng tôi.