Bạn có tài khoản?

  •   Nội dung được cá nhân hóa
  •   Sản phẩm và hỗ trợ của bạn

Bạn cần có tài khoản?

Tạo tài khoản

Các mối đe dọa đang gia tăng

Trên thực tế, cứ mỗi phút các công ty tại châu Á-Thái Bình Dương lại nhận 6 mối đe dọa trên mạng. Vấn đề của một cuộc tấn công mạng không phải là nó có xảy ra hay không, mà là khi nào thì nó xảy ra. Đã đến lúc đưa an ninh bảo mật trở thành ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp bạn, một lần và mãi mãi.

Xem tóm tắt về báo cáo

Những con số nói lên sự thật

Tấn công mạng đồng nghĩa với thiệt hại nghiêm trọng về năng suất, tài chính và uy tín. Dưới đây là một vài xu hướng từ Nghiên cứu đánh giá năng lực bảo mật tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương mới nhất của chúng tôi.

53%

nhận hơn 10.000 cảnh báo mỗi ngày

64%

những người bị tấn công mạng cho biết tổn thất của họ cao hơn 500.000 đô la Mỹ

$433,000

là tổn thất của một doanh nghiệp lớn đã phát hiện được ngay lập tức một cuộc tấn công

Khu vực của bạn ở Châu Á Thái Bình Dương có mức độ an ninh mạng ra sao?

Tội phạm mạng không biết đến ranh giới, nó có thể xảy ra với bất kỳ doanh nghiệp, lớn hay nhỏ, trong cùng một tòa nhà hoặc ở bên kia khu vực. Dưới đây là một số xu hướng đáng báo động đang xảy ra gần bạn.

 

Nghiên cứu của Cisco đánh
giá năng lực bảo mật năm
2018 tại khu vực Châu
Á Thái Bình Dương

Cảnh báo sớm là phòng vệ sớm khi ta nói đến đảm bảo an ninh.
Hãy trang bị cho mình những thông tin mới nhất về an ninh bảo
mật và những cập nhật chính từ khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Xem ngay toàn bộ báo cáo này.

Điền vào mẫu sau để tải về một bản báo cáo.
 

Report Archive