Kas teil on juba konto?

 •   Isikupärastatud sisu
 •   Teie tooted ja tugiteenused

Kas vajate kontot?

Konto loomine

Cisco võrguprivaatsusavalduse kokkuvõte

Usalduse ja läbipaistvuse keskus

Cisco on võtnud endale kohustuse kaitsta oma kliente, tooteid ja ettevõtet. Me usume, et oluline on usalduse loomine ja säilitamine, riski vähendamine ja lihtsalt selle tegemine, mis on õige.

Cisco võrguprivaatsusavaldus ja see kokkuvõte kehtivad Cisco veebisaitidele meie tütarettevõtete veebisaitidele, mis on lingitud sellele avaldusele.

Cisco austab teie isikuandmeid ja on võtnud endale kohustuse neid kaitsta. Meie privaatsusavaldused kajastavad ajakohaseid ülemaailmseid põhimõtteid ja norme isikuandmete käsitlemise kohta ning andmekasutuse, andmetele ligipääsu ja nende tervikluse, turvalisuse, edasisaatmise ja jõustamise/järelevalve teadete ja valikute kohta. Allpool on välja toodud meie võrguprivaatsusavalduse mõned olulisemad osad.

Isikuandmed

 • Me kogume isikuandmeid mitmesugustel põhjustel, näiteks teie tellimuse töötlemine, teile uudiskirja tellimuse pakkumine, reklaamteadete saatmine, teie kogemuse isikupärastamine või töötaotlusega seonduv.
 • Teavitame teid isikuandmete kogumise eesmärgist ajal, kui me neid kogume, ja säilitame need vastavalt eesmärgile, milleks neid koguti, või kohaldatavale seadusele või õiguslikel eesmärkidel.
 • Võime kombineerida teilt kogutud andmeid teabega, mida saame muudest allikatest, et parandada nende andmete üldist täpsust ja terviklikkust, samuti aitab see meil teiega paremini suhelda.
 • Võime ka eri tehnoloogiate, sh küpsiste abil koguda teavet selle kohta, kuidas te meie veebisaite kasutate.

Andmete kasutamisest teatamine ja teie valikud

 • Kasutame teie isikuandmeid eesmärgil, milleks neid koguti, ega kasuta neid ilma teie loata muul otstarbel.
 • Küsime teie nõusolekut isikuandmete jagamiseks kolmandate osapooltega mis tahes muul eesmärgil peale selle, milleks te need meile andsite, või meie võrguprivaatsusavalduses kindlaks määratud eesmärkide.
 • Et meile mitte edastada teavet selle kohta, kuidas te meie veebisaite kasutate, võite oma brauseris küpsised keelata.

Juurdepääs andmetele ja terviklus

 • Oma isikuandmete ajakohastamiseks saatke e-kiri aadressile privacy@cisco.com või minge konkreetse toote või teenuse veebilehele.

Andmete turvalisus

 • Oleme võtnud endale kohustuse kaitsta teie isikuandmeid volitamata kasutamise või avalikustamise eest.

Edasisaatmine

 • Ülemaailmse organisatsioonina võime teie isikuandmed edastada Ameerika Ühendriikide Ciscole, mis tahes Cisco tütarettevõttele üle maailma või meie nimel tegutsevatele kolmandatele osapooltele, mis asuvad väljaspool riiki, kus andmed on kogutud, ja kus seega võivad andmekaitse normatiivid erineda.
 • Me ei edasta teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele, välja arvatud juhul, kui need kolmandad osapooled lubavad andmeid samal tasemel kaitsta nagu meie.

Oluline teave

 • Me ei järgi privaatsuseeskirju ja andmekaitse põhimõtteid vaid seaduse järgimiseks, vaid ka selleks, et ära teenida Cisco usaldusväärsus.
 • Cisco on eelnevalt sertifitseeritud vastavalt USA ja ELi vahelise programmi Safe Harbor raamistikule ja USA ja Šveitsi vahelise programmi Safe Harbor raamistikule, nagu on sätestanud USA kaubandusministeerium seoses Euroopa Liidu liikmesriikidest ja Šveitsist isikuandmete kogumise, nende kasutamise ja säilitamisega, kuigi ei toetu programmile Safe Harbor ELi õiguse järgimiseks. Cisco on tõendatud, et järgib programmi Safe Harbor teatamise, valimise, edasisaatmise, turvalisuse, andmete tervikluse, juurdepääsu ja jõustamise põhimõtteid. Pärast Euroopa Kohtu 6. oktoobri 2015. a otsust programmi Safe Harbor kehtivuse kohta ja areneva õigusliku raamistiku valguses võib Cisco aeg-ajalt osaleda asjakohaste ametiasutuste heaks kiidetud teistes raamistikes.
 • Cisco siduvad ettevõtluseeskirjad Binding Corporate Rules – Controller (BCR-C) tagavad, et Cisco järgiks Euroopa isikuandmete edastamisel üle maailma asjakohaseid ettevaatusabinõusid.

Viited

Lisateavet meie privaatsuspõhimõtete kohta saate Cisco võrguprivaatsusavalduse täisversioonist.

Viimati uuendatud Mai 2018

Privaatsusavaldus

TäisversioonKuidas meiega ühendust võtta?

Elektronpost: privacy@cisco.com

Postiaadress: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA