Guest

Servers - Unified Computing

Servers - Unified Computing

Hierarchical Navigation

Síla jednoty

Poslechněte si názory odborníků na to, jakým způsobem umožňují inovace architektury Cisco UCS reagovat na měnící se firemní požadavky.

Síla jednoty

Inteligentní infrastruktura pro chytré nasazení

Pokud ve své firmě musíte rychle reagovat na stále se měnící požadavky, zvolte systém Cisco Unified Computing System (UCS). Cisco UCS je první konvergovaná platforma datového centra v odvětví, nabízí inteligentní a programovatelnou infrastrukturu, a zjednodušuje a urychluje tak nasazování podnikových aplikací a služeb v prostředí, které vyžaduje instalaci systému do prázdných počítačů, virtualizaci a nasazení cloudu.

Sjednocená správa využívající modelové situace, komplexně poskytované řešení a podpora migrace jsou základními kameny této nové generace datových center. Umožňují zrychlit a zjednodušit nasazování aplikací, a dosáhnout tak vyšší spolehlivosti a lepšího zabezpečení.

Cisco Unified Computing System:

  • Integrace serverů Cisco a síťových i vstupně-výstupních prostředků do jediného systému
  • Zlepšení dostupnosti a výkonu podnikových aplikací
  • Škálování poskytovaných služeb s cílem zvýšení flexibility firmy
  • Efektivnější využití prostředků datových center za účelem snížení celkových nákladů na vlastnictví
  • Radikální snížení počtu zařízení vyžadujících instalaci, správu, napájení, chlazení a kabelové připojení

» » Přehled jednotlivých součástí produktu

Doporučený obsah

Přední postavení systému Cisco UCS
Cisco Unified Computing System zprostředkovává uživatelům rekordně vysoký výkon aplikací.
» Podrobnosti

Inovace datových center
Seznamte se s důvody, proč se systém Cisco UCS stává preferovaným serverem v datových centrech.
» Další informace

Přehled architektury Unified Computing
Pomozte své organizaci využívat novou generaci technologií a vysokého výkonu datových center.
» Přehrát video ve formátu Flash

Velkou výzvou pro vaše podnikání je zvyšování efektivity provozu v dnešním vysoce konkurenčním a rychle se rozvíjejícím tržním prostředí. Datová centra musí být dynamicky škálovatelná a flexibilní, schopná rychle reagovat na měnící se firemní požadavky při dodržování efektivních nákladů.

Platforma Cisco UCS Business Advantage je navržena na základě zjednodušené, konvergované architektury celého systému a podporuje automatizovanou a centralizovanou správu. Systém Cisco UCS obsahuje menší počet součástí, které je nutné konfigurovat, spravovat a pečovat o jejich údržbu. Díky tomu se rychleji používá a snižují se náklady na jeho škálování. Výsledkem je vyšší pružnost a flexibilita IT oddělení a zefektivnění jeho nákladů.

Cisco UCS pomáhá vašemu IT týmu:

Celkové hodnocení práce IT oddělení závisí na jeho schopnosti efektivně nabízet výhodná řešení a nacházet odpovědi na požadavky firmy. Systém Cisco Unified Computing System (UCS) pomůže vaší organizaci zvýšit efektivitu práce řešením skutečných problémů, kterým IT manažeři a vedoucí pracovníci čelí na systémové úrovni. Systém UCS přináší nižší celkové náklady na vlastnictví a vyšší efektivitu práce, a tak dokáže změnit způsob, jakým vaše organizace pracuje.

Doporučený obsah

Uplatnění výhod ve firmě
Systém Cisco UCS dokáže reagovat na obavy vedoucích pracovníků v oboru IT týkající se současných dynamických datových center.
» Přečtěte si leták (PDF 6,6 MB)

Celkové ekonomické dopady nasazení systému Cisco UCS
Společnost Forrester provedla na objednávku společnosti Cisco studii ekonomických dopadů nasazení systému Cisco UCS.
» Přečtěte si studii (PDF 795 kB)

Cisco UCS: Analýza skutečných celkových nákladů na vlastnictví
Organizace Enterprise Management Associates provedla analýzu současných firemních priorit a výzev, jimž firmy čelí.
» Přečtěte si analýzu (PDF 1,7 MB)

Zvýšení výkonu podnikových aplikací se systémem Cisco Unified Computing System

Systém Cisco Unified Computing System (UCS) v sobě spojuje vysoce výkonné servery, vysokorychlostní připojení k síti, přístup k úložišti a virtualizaci v rámci integrované a inteligentní infrastruktury. Díky automatické konfiguraci prostřednictvím jednotné správy s využitím modelových situací usnadňuje systém Cisco UCS nasazování podnikových aplikací do nových prázdných počítačů nebo ve virtualizovaných prostředích. Architektura Cisco UCS významným způsobem zvyšuje vaši flexibilitu a snižuje celkové náklady na vlastnictví.

Architektura Cisco UCS nabízí:

  • Jednotný, konvergovaný systém:Architektura Cisco UCS překračuje tradiční hranice mezi šasi a stojany blade serverů – spojením jednotlivých prostředků serverů, sítí a přístupu k úložištím vytváří fyzicky rozdělený, přesto však centrálně spravovaný systém.
  • Inteligentní infrastruktura:Díky oddělení osobních nastavení, konfigurace a připojení serverů a vstupně-výstupních prostředků lze automaticky programovat jejich jednotlivé atributy.
  • Jednotná správa s využitím modelových situací:Díky možnosti přiřadit modelovou konfiguraci k systémovým prostředkům mohou IT oddělení provádět konzistentní uplatňování zásad, zadávat vlastní nastavení serverů a řídit jejich zatížení.
  • Unified Fabric:Integrace protokolu IP, úložiště a vnitřních komunikačních sítí do jediné vstupně-výstupní infrastruktury systému Cisco UCS zjednodušuje instalaci kabelů a přepínačů typu upstream a zároveň poskytuje jednotné vstupně-výstupní připojení bez dalších nákladů.
  • Technologie Cisco Fabric Extender:Síťová infrastruktura je připojena přímo k blade serverům a virtuálním počítačům a všechny přenosy se setkávají v jediném bodě. To umožňuje provádět konzistentní a centralizovanou správu s využitím bezkonkurenčního přehledu o virtualizovaných prostředích a s uplatněním možností jejich řízení.

Díky modelu postupné implementace a komplexnímu partnerskému programu je inteligentní infrastruktura systému Cisco UCS vhodnou volbou při nasazování podnikových aplikací.

Doporučený obsah

Zvýšení pružnosti IT
Systém Cisco UCS pomáhá vytvářet pružnější, jednodušší a efektivnější datová centra.
» Přečtěte si stručný přehled řešení (PDF 7,7 MB)

Unified Computing System

Cisco Unified Computing System je nová generace platformy datových center, která v sobě spojuje výpočetní prostředky, síťovou infrastrukturu, přístup k úložišti a možnosti virtualizace v rámci jednotného systému navrženého s cílem snížení celkových nákladů na vlastnictví a zvýšení flexibility firmy.


Zvětšit obrázek

Cisco Unified Computing System se skládá z následujících součástí:

Blade servery
Škálovatelná a flexibilní architektura současných i budoucích datových center je cestou k snížení celkových nákladů na vlastnictví.

Servery do stojanů
Vyřešte výzvy související s nerovnoměrným zatížením výpočetních prostředků prostřednictvím vyrovnaného výkonu procesoru, paměti, vstupně-výstupních zařízení a interních prostředků úložiště.

Fabric Interconnects
Vytvořte jedinou doménu pro správu s vysokou dostupností s připojením k síti a funkcemi pro správu, které podporují všechny připojené blade servery a šasi.

Správa systému UCS
Spravujte všechny součásti systému a konfigurace prostřednictvím jednotné rozšiřitelné architektury řízené pomocí zásad.

Virtuální síťové karty
Zjednodušte, rozšiřte a centralizujte správu vstupu a výstupu při zachování jednotných zásad a dosažení konzistentní viditelnosti sítě.

Novinky
Přečtěte si nejnovější informace od společnosti Cisco.

Zákaznické případové studie
Prostudujte si nejnovější případové studie o architektuře Cisco Unified Computing.

Informační materiály
Přečtěte si nejnovější materiály o architektuře Cisco Unified Computing.

Prezentace
Vyhledejte přehledy, katalogové listy a prezentace.

Oborová ocenění
Seznamte se s nejnovějšími články a oceněními týkajícími se architektury Cisco Unified Computing.

Hodnocení výkonu
Projděte si výsledky potvrzující špičkový výkon a oborová ocenění.

Kompatibilita softwaru s úložištěm
Prostudujte si přehled širokého spektra certifikátů potvrzujících kompatibilitu systému Cisco UCS s dalšími produkty.

Videa
Prohlédněte si výhody systému Unified Computing System ve videotéce.

Partneři v oblasti datových center
Seznamte se s členy partnerského programu.

Zdroje informací pro partnery Zdroje informací pro partnery
Karty Partner UCS Accelerator

Dovolte nám pomoci