Har du ett konto?

  •   Anpassat innehåll
  •   Dina produkter och support

Behöver du ett konto?

Skapa ett konto

Cisco ACI för datacenter

Cisco ACI Anywhere, den branschledande SDN-lösningen, underlättar applikationers smidighet och datacenterautomatisering.

Varför välja Cisco ACI?

Automatisering och regelbundenhet

Uppnå resurselasticitet genom automatisering via gemensamma policyer för datacenterdrift.

Multimolnacceleration

Utöka konsekvent policyhantering över flera lokala instanser och molninstanser för säkerhet, styrning och efterlevnad.

Skydda ditt nätverk med nolltillit

Få verksamhetskontinuitet, katastrofåterställning och ett mycket säkert nätverk med säkerhetsmodellen nolltillit.

Kontroll och insikter

Omvandla Day 2-drift till en mer proaktiv modell och automatisera felsökning, grundorsaksanalys och reparation.

Fysisk

Optimerar prestanda och högerklick åtkomst underlättar automatisering och centraliserad hantering.

Utöka lokala ACI-nätverk till fjärrplatser, bare metal-moln och samlokaliseringsleverantörer utan hårdvara.

Flera platser

Cisco Orchestrator för flera platser erbjuder reservering och hälsoövervakning, hanterar Cisco ACI-nätverkspolicyer med mera.

Multimoln

Den här lösningen erbjuder automatiserad nätverksanslutning, konsekvent policyhantering och förenklad drift av multimolnmiljöer.

Lås upp den fulla potentialen hos Cisco ACI

Switchar i Nexus 9000-serien

Hög prestanda och densitet upp till 400 G samt låg latens och energieffektivitet i en rad olika format.

Prenumerationer på programvara

Cisco har ett utbud av abonnent- och licensalternativ för datacenterprogramvara som passar för ditt datacenters behov.

Kontroll och insikter för nätverk

Portfölj med funktioner av programvaruanalys för befintliga Cisco-installationer av datacenter.

Integrering av containrar

Cisco ACI erbjuder en startklar säker nätverksmiljö för Kubernetes.

Cisco Application Services Engine

En enhetlig programplattform för att stöda våra kraftfulla Day 2 operations-program.

Låt oss presentera Nexus-instrumentbrädan:

En enda plattform för hela livscykeln för datacenterautomatisering.

Öppenheten och flexibiliteten hos Cisco:s API:er för att automatisera både över- och underlager av nätverk var en avgörande faktor i vårt val av Cisco ACI. Den gör att vi sömlöst kan integrera med affärsarbetsflöden och införliva teknologi såsom OpenStack och Kubernetes, med fullt stöd från Cisco.

Jan Holzmann, Senior Manager på Central Network Services, Bosch

Automatisering för att skala varsomhelst

Cisco utsågs som ledare i The Forrester Wave™, automatisering för infrastrukturplattformar, tredje kvartalet 2020.

Förbättra resultaten med våra tjänster

Cisco-tjänster hjälper till med att avgöra IT-färdighet, förenkla drift och minska risk genom expertrådgivning och centraliserad support.

Populära ACI-integreringar

AlgoSec och Cisco ACI

Erbjuda automatiserad ändringshantering för säkerhetspolicy på enheter för flera leverantörer och risk- och efterlevnadsanalys.

AppDynamics

Korrelera programstatus och nätverk för optimal prestanda, djup övervakning och snabb grundorsaksanalys.

Cisco DNA Center/ISE

Mappa konsekvent användaridentiteter till slutpunkter och program genom hela nätverket, från campus till datacenter.

Cisco SD-åtkomst

Cisco Software-Defined Access (SD-Access) erbjuder policybaserad automatisering från edge till datacentret och molnet.

Nya DevOps-lösningar med Infrastructure as Code (IaC)

Utforska molnbaserad automatisering, en ny DevNet-automatiseringsresa, och ACI-integrering med IaC-verktyg.

Molnbaserad automatisering

Omfamna DevOps-modellen som påskyndar programdistribution.

DevNet

Dra nytta av upplevelsen att testa innan du implementerar med DevNet-sandlådor.

Cisco IaC-integreringar med HashiCorp och Red Hat

Uppnå produktivitet likt en utvecklare med Cisco-integreringar med HashiCorp Terraform och Red Hat Ansible.

Cisco ACI-partnerekosystem

Cisco ACI hjälper dig att behålla konkurrenskraften med bättre resultat och snabbare tid till marknad för dina applikationer.

Resurser

Fallstudier

Licensieringsguider

För partner

Är du en Cisco-partner?  Logga in för att se ytterligare resurser.

Söker du efter en lösning från en Cisco-partner? Anslut till vårt partnerekosystem.