Guest

Datacenter och hybridmoln

Den digitala omvandlingen börjar med ett Cisco ASAP-datacenter.
Analysera. Förenkla. Automatisera. Skydda.

Analysera. Förenkla. Automatisera. Skydda.

Analysera. Förenkla. Automatisera. Skydda.

Cisco för dem samman med en konsekvent policy för hela domänen för hybridmoln.

Sammanfattning

Förmåner

Skapa förutsättningar för en digital omvandling

Skapa förutsättningar för en digital omvandling

Leverera infrastruktur och driftstjänster i samma takt och skala som molnet och DevOps.

Uppnå frihet och säkerhet

Uppnå frihet och säkerhet

Erbjud on-demand-infrastruktur, med självbetjäning, som kombinerar ett datacenters säkerhet med ett offentligt molns frihet.

Öka prestanda för appar

Öka prestanda för appar

Använd nätverk, beräkningar, lagring, analyser och konvergerade stackar, i toppklass, både på plats och i molnet.

Använd ASAP-datacentret för att ...

Optimera infrastrukturen

Optimera infrastrukturen

Öka prestanda, skala och säkerhet.

Förenkla verksamheten

Förenkla verksamheten

Få automatisering, en enhetlig policy och support från fler än 50 partner i vårt ekosystem.

Bygg en molnbaserad stack för appar

Bygg en molnbaserad stack för appar

Dra full fördel av datastrukturer och DevOps-vertyg med självbetjäning.

Välj hybridmoln

Välj hybridmoln

Migrera data och projekt säkert, utöka policys på plats och i moln och skapa riktmärken för appars prestanda.

Få tillgång till analyser i realtid

Få tillgång till analyser i realtid

Övervaka alla flöden och kopplingar mellan appar, på plats och i molnet.

hx-blog

Embrace the Flash

Learn how the all-flash HyperFlex 2.0 creates a better customer experience and empowers your Data Center to operate at blazing-fast speed.

Learn how

Utforska våra tekniker och lösningar

Datacenternätverk

Datacenternätverk

Få ökad frihet och förenkla verksamheten med arkitektonisk flexibilitet.

Beräkning och lagring

Beräkning och lagring

Förena beräkning, lagring och nätverk för att förenkla och påskynda implementeringen.

Automatisering och orkestrering

Automatisering och orkestrering

Automatisera IT-uppgifter, skynda på implementering av appar och optimera dina processer.

Analys och säkerhet

Analys och säkerhet

Analysera alla appar i realtid och skydda data och resurser.

Utvalda tekniker

Cisco Tetration Analytics

Cisco Tetration Analytics

Få ökad insyn med djupgående analyser av datacentret i realtid.

Cisco ACI

Cisco ACI

Använd vår branschledande SDN-lösning för att automatisera och förenkla nätverksprovisionering och drift.

Cisco HyperFlex

Cisco HyperFlex

Implementera adaptiv infrastruktur för fullständig hyperkonvergens från början till slut.

Cisco CloudCenter

Cisco CloudCenter

Implementera och hantera appar säkert i datacenter och privata och offentliga moln.

Nå målen snabbare med våra tjänster

Tetrationanalys

Få bättre tidsvärde, omfattande implementering och optimerade policyer med våra tjänster.

Application Centric Infrastructure

Implementera valfri app – var som helst. ACI-tjänster hjälper till med molnimplementering och att omvandla ditt nästa generations datacenter.

HyperFlex

Få experthjälp på plats för att snabb, enkel och säker migrering av data och appar till Cisco HyperFlex-lösningar.

Molnhantering

Få expertutlåtanden och hjälp med implementering på Cisco CloudCenter.

The Evolution of The Data Center

Datacentrets utveckling

Uppnå verklig förändring, insikt, enkelhet och säkerhet i realtid.

Läs Unleashing IT

 

För partner

Söker du efter en lösning från en Cisco-partner? Anslut till vårt partnerekosystem.

Visa alla datacentertjänster.