Als een afzender op SMTPAUTH onderhandelt, welke HAT-beleidsinstellingen gelden er dan voor de sessie?