ESR-contentfilters voor e-mailberichten met meerdere bijlagen