Wat is de relatie tussen de waarden "eerste... wacht" en "maximaal... wacht" in bounceconfig