Kan de smtproutes opdracht worden gebruikt voor het in evenwicht brengen van de lading?