Beletten dat er wordt onderhandeld over Null of Anonymous Ciphers op de ESA en SMA