ESR2000 MTP-verificatievoorwaarde om spoeling te voorkomen