Stel een aangepast DLP-beleid in om opgemaakte en niet-opgemaakte socialezekerheidsnummers te detecteren