gegevensverliespreventie - voorbeeldgegevens voor het aanzetten tot inbreuken op het gemeenschappelijk beleid