Máte už účet?

  •   Prispôsobený obsah
  •   Vaše produkty a podpora

Potrebujete účet?

Vytvoriť účet

Cisco Tech Club Webináre

On-line dvakrát do týždňa

Radi by sme Vás pozvali na virtuálne semináre zo série Cisco Tech Club s našimi odborníkmi, realizované prostredníctvom technológie Cisco Webex.

04.06.2020 Rada prepínačov Catalyst 9000

Tento webinár Vám prinesie prehľad prepínačov radu Catalyst 9000 a ich odporúčané umiestňovanie na rôznych miestach infraštruktúry. Ďalej sa budeme zaoberať najnovšími prírastkami v tejto rade i novými vlastnosťami, ktoré prináša posledná verzia operačného systému IOS-XE. Na záver webinára Vám poskytneme aj pohľad do najbližšej budúcnosti prepínačov.

Prednášajúci: Jaromír Pilař

02.06.2020 Majte pod kontrolou koncové zariadenia a webové aplikácie s Meraki MDM a Meraki Insight + Demo

Koľko máme vo firme zariadení? Majú aktuálny firmware? Prečo niektoré z webových aplikácií nefungujú správne? Ako to napraviť? Na všetky tieto otázky si odpovieme počas tohto webinára. Meraki MDM je nástroj pre správu koncových zariadení ako sú notebooky alebo tablety. Umožní Vám spravovať aplikácie, aktualizovať firmware alebo zariadenia vymazať - a to všetko na diaľku. Meraki Insight analyzuje funkčnosť webových aplikácií a pomôže Vám zistiť napr. prečo aplikácia nefunguje a či je problém na strane LAN, WAN, poskytovateľa služieb alebo servera.

Prednášajúci: Andrej Halža

28.05.2020 Automatizácia v cloudovej službe Meraki pomocou rozhraní API

Predstavte si, že môžete automaticky konfigurovať tisícky portov, monitorovať všetky Vaše lokality a zisťovať anomálie v sieti bez ohľadu na to, aký počet zariadení v sieti máte. Zúčastnite sa na tomto webinári a získajte prehľad o tom, ako rýchlo môžete začať s používaním otvorených rozhraní API a využívať tak cloudovú službu Meraki naplno.

Prednášajúci: Milan Rášo

26.05.2020 Novinky v Cisco vlajkových XR platformách 8000 a ASR 9000

Prístupové siete vrátane Wi-Fi sa zrýchľujú, IoT sa na nás hrnie z každej strany a môžeme sa tešiť na dobu, kedy veľká časť zamestnancov bude pracovať striedavo z kancelárie a z domu. Ako sa na toto pripraviť v prenosovej sieti? Aké platformy sme pripravili? Predstavíme si novinky v oblasti routerov z rodiny ASR 9000 s prichádzajúcou generáciou LightSpeed plus. Ďalej sa budeme venovať úplne novej platforme Cisco 8000, povieme si, aké má prednosti a kde ju využijeme. Na záver si povieme viac o licenčnom modeli, ktorý nám v prenosových sieťach pomáha zvládnuť nevídané trendy posledných dní, Flexible Consumption Model, prvýkrát predstavený s rodinou NCS 540.

Prednášajúci: Peter Morvay, Martin Slinták

21.05.2020 Dizajn a vlastnosti moderných Wi-Fi 6 sietí

Bezdrôtové siete sa s príchodom nového štandardu Wi-Fi 6 posunuli zase o výrazný krok vpred. Ako ale navrhnúť Vašu firemnú bezdrôtovú sieť tak, aby naozaj dokázala nové vlastnosti využiť? V rámci tohto webinára budeme diskutovať o všetkých aspektoch správneho dizajnu WLAN siete - od rozmiestnenia AP, cez spôsob nasadenia bezdrôtových kontrolérov, vysokú dostupnosť, zabezpečenie (vr. WPA3), prioritizáciu dôležitých aplikácií až po samotný dohľad a analýzu prevádzkových parametrov bezdrôtovej siete.

Prednášajúci: Jaroslav Čížek

19.05.2020 Kybernetická bezpečnosť v prostredí IoT sietí

Počas tohto webinára si povieme viac o aktuálnej téme - siete IoT a ich kybernetická bezpečnosť. Pozrieme sa na architektúru IoT siete a na odporúčanie pre jej zabezpečenie. Predvedieme si Cisco Cyber Vision, nový produkt spoločnosti Cisco, ktorý vznikol akvizíciou firmy Sentryo a zameriava sa na zvýšenie vizibility komunikácie využívajúcej priemyselné protokoly, odhaľovanie zraniteľností a potenciálnych útokov v sieťach IoT. Predmetom bude aj spolupráca s ďalšími bezpečnostnými nástrojmi a ich začlenenie do IoT siete.

Prednášajúci: Jiří Rott

14.05.2020 Cisco HyperFlex – nie iba obyčajná hyperkonvergovaná platforma

Hyperkonvergované riešenia sú na trhu už nejaký ten čas a ukázali sa byť úspešným evolučným krokom vo vývoji a budovaní dátových centier. Vývoj a nasadzovanie moderných dátových centier ide ruka v ruke s vývojom aplikácií – distribuovane a tým bližsie k užívateľom. V tomto momente homogenizácia a automatizácia infraštruktúry naprieč prostrediami (Primárne DC, Edge DC, Cloud) prináša značné výhody. Cisco HyperFlex je hyperkonvergovaným riešením, ktoré je navrhnuté tak, aby bolo nasaditeľné ,,ANYWHERE" a zároveň je to platforma pre riešenia ako SAP DataHub, Application platform, založenej na Kubernetes a ďalších riešeniach, o ktorých sa budeme baviť počas tohto webinára.

Prednášajúci: Miloš Pavlík

12.05.2020 Aby Vás infikované koncové zariadenie nestálo hlavu

Dnes už nikto nepochybuje, že fungujúce riešenie pre IT bezpečnosť ochraňuje organizáciu na viacerých vrstvách. Problém však nastáva, ak produkty zodpovedné za ochranu jednotlivých vrstiev navzájom nespolupracujú. Útočníkovi totižto stačí jediný úspešný pokus o prienik do IT systému, kým bezpečnostní špecialisti musia byť úspešní neustále. Počas webinára si ukážeme, ako v prípade úspešného prieniku urýchlene zistiť spôsob infiltrácie, prvotný napadnutý systém, ako aj ostatné systémy, na ktoré sa malvér rozšíril. Zároveň pochopíme ľudskou rečou, aké riziko pre organizáciu infiltrácia predstavuje, aby následne nastúpila fáza zastavenia jej šírenia. Nakoniec vykonáme nápravu tak, aby sa bezpečnostný incident znovu nezopakoval. A na toto všetko nebudeme potrebovať mesiace, týždne, ba ani dni.

Prednášajúci: Peter Mesjar

07.05.2020 Cisco technológie pre riešenie podnikových WAN sietí

Rýchly technologický vývoj sa týka aj oblasti podnikových WAN sietí. V tomto webinári si predstavíme nové platformy Cisco switchov na výstavbu podnikových WAN sietí, poskytneme Vám celkový prehľad aktuálneho produktového portfólia Cisco switchov a taktiež budeme diskutovať o princípoch DNA licenčného modelu pre Cisco WAN siete.

Prednášajúci: Miroslav Brzek

05.05.2020 Prehľad nových funkcií a vlastností nástrojov na vzdialenú spoluprácu

Ani aktuálna neštandardná situácia nezastavila inovácie a novinky v oblasti tímovej spolupráce na diaľku. V tomto webinári zo série Tech Club Vás oboznámime s najnovším prehľadom funkcií a vlastností, ale aj s novinkami, ktoré sa ešte len pripravujú. Zameriame sa predovšetkým na softvéry klientov a ich rozhranie. Okrem toho si tiež prejdeme unified aplikácie, embedované webové aplikácie a streaming na sociálnych sieťach, ako napr. na YouTube či Facebook. 

Prednášajúci: Ivan Sýkora

30.04.2020 Ako jednoducho a zároveň bezpečne pripojiť zamestnanca z home office do firemnej siete?

Tento webinár Vám poskytne prehľad Cisco riešení pre vzdialený prístup zamestnancov pracujúcich z domu do firemnej siete. Klasický VPN prístup pomocou AnyConnect klienta, o ktorom budeme hovoriť v prvej časti, možno už poznáte. Ale viete aj o OfficeExtend, funkcionalite Cisco WLAN riešení, kedy Cisco AP u zamestnanca doma poskytuje firemné SSID alebo aj fyzické porty, a zaisťuje tak bezpečný šifrovaný tunel späť do firmy? Alebo sa Vám naopak páči Cisco Meraki a jeho cloud management, a vzdialený prístup chcete postaviť práve na tomto riešení? Ako na to, Vám poradíme počas tohto webinára.

Prednášajúci: Jaroslav Čížek, Jiří Tesař, Andrej Jeleník

28.04.2020 Prečo je Cisco Umbrella efektívna v boji s kyberzločinom nielen v dnešných dňoch

V súčasnej situácii stačí chvíľka nepozornosti, jeden klik, a celá plejáda kompromitácie IT infraštruktúry môže začať. Riešenie bezpečného vzdialeného prístupu by preto malo obsahovať dodatočnú vrstvu a organizácie by sa nemali spoliehať len na antivírus, VPN a antispamové riešenie. Táto dodatočná vrstva totižto pracuje v reálnom čase a na ochranu organizácií využíva dáta analýzou najdôležitejšieho protokolu na internete, DNS. Počas tohto webinára sa dozviete nielen ako jednoducho a rýchlo Cisco Umbrella nasadiť, ale aj ako fungujú Umbrella algoritmy na pozadí a akým spôsobom využíva informácie Threat Intelligence.

Prednášajúci: Peter Mesjar

23.04.2020 Automatizácia a monitoring siete s využitím Cisco DNA licencií

Cieľom webinára je zoznámiť Vás s funkciami pre automatizáciu, správu a monitoring sieťovej infraštruktúry s využitím Cisco DNA licencií. Predstavíme Vám napríklad automatizovaný proces inštalácie nového zariadenia alebo postupy na aktiváciu sieťových služieb na základe ,,best practices”. Ďalšou témou bude zabezpečenie zdravej siete a obmedzenie bezpečnostných rizík. V poslednom bloku sa budeme venovať analytickým funkciám pre monitoring a riešenie problémov.

Prednášajúci: Zdeněk Roubal

21.04.2020 Cisco Smart licencie a Smart Account

Tento webinár sa bude venovať novému modelu licencovania, tzv. Smart licenciám a ako tieto licencie efektívne spravovať v licenčnom portáli. Cisco Smart účet poskytuje zjednodušenú a centralizovanú správu všetkých Vašich softvérových licencií a užívateľov naprieč Vašou organizáciou. Ukážeme si, ako takýto účet založiť, nastaviť, kde a ako licencie uvidíte a presuniete tam, kde sú práve potrebné.

Prednášajúci: Miroslav Hlúbik

16.04.2020 Cisco Intersight - Správa požiadaviek digitálnej transformácie

Konkurencia vedie IT organizácie k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu poskytovaniu aplikácií a služieb. Operačné tímy musia podporovať existujúce aplikácie pri správe aplikácií novej generácie a pracovnom vyťažení, čo si vyžaduje výpočtový výkon v Edge lokalitách, na pobočkách aj vo verejných a privátnych cloudových prostrediach, rovnako ako v dátovom centre. Táto požiadavka na implementáciu distribuovaných aplikácií podporovaných distribuovaným výpočtovým výkonom vytvára rastúcu medzeru medzi tým, čo tieto prostredia vyžadujú a odbornosťou, procesmi a nástrojmi, ktoré ich podporujú. Cisco Intersight poskytuje holistický prístup k správe distribuovaných výpočtových prostredí od primárnych dátových centier cez cloud prostredie, až k Edge lokalitám.

Prednášajúci: Miloš Pavlík

14.04.2020 Vzdialené prístupy VPN a integrácia s viacfaktorovým overovaním užívateľa

Vzdialené zabezpečené prístupy (VPN) nikdy neboli tak na programe dňa ako práve teraz. Potreba zabezpečiť komunikáciu zamestnancov na ,,home office“ je vďaka mimoriadnej situácii s pandémiou koronavírusu veľmi aktuálna téma. V tomto webinári Vám predstavíme rôzne scenáre sprevádzkovania VPN a zabezpečenia viacfaktorového overovania používateľov VPN spojenie.

Prednášajúci: Jiří Tesař

09.04.2020 Využitie technológie Cisco SD-WAN na budovanie moderných pobočkových sietí

Oblasť softvérovo definovaných WAN sietí (SD-WAN) patrí v súčasnej dobe medzi hlavné technologické trendy v oblasti firemných sietí. Webinár sa bude venovať celkovej architektúre Cisco SD-WAN riešeniu, použitým technológiám a protokolom. Taktiež predstavíme prínosy riešenia Cisco SD-WAN a ukážeme si aj vzorové príklady nasadenia tejto technológie.

Prednášajúci: Miroslav Brzek

07.04.2020 Best practices pri používaní nástrojov na online spoluprácu

Nie je žiadnym tajomstvom, že zdieľanie osvedčených postupov a vychytávok, tzv. best practices, je vynikajúcim spôsobom, ako zlepšiť výkon a produktivitu organizácie. Zdieľanie osvedčených postupov môže organizáciám pomôcť vyplniť medzery v znalostiach, a tak zvýšiť efektivitu používania nástrojov, čo sa v dobe presunu veľkej časti pracovných aktivít do online prostredia ukazuje ako nevyhnutné. Webinár bude venovaný riešeniam Cisco Webex Teams, Webex Meetings a Webex Event Center. Pripojte sa na webinár zo série Cisco Tech Club o best practices z oblasti online spolupráce a nechajte sa inšpirovať tipmi expertov na tieto techonológie.

Prednášajúci: Jaroslav Martan

02.04.2020 Monitoring a optimalizácia fungovania aplikácií s Cisco AppDynamics a Workload Optimization Manager

Bezproblémové fungovanie aplikácií je základnou požiadavkou užívateľov a teda aj vlastníkov aplikácií a ostatných zamestnancov IT oddelení. AppDynamics umožňuje monitorovať aplikácie do hĺbky, odhaľovať vzťahy a anomálie a poukázať na príčinu problému. Cisco Workload Optimization Manager je skvelý nástroj na monitoring a optimalizáciu aplikačnej infraštruktúry. Tieto nástroje ponúkajú unikátne riešenie na trhu a všetky ich oblasti pokryjeme v rámci tohto webinára.

Prednášajúci: Martin Diviš

31.03.2020 Cisco Meraki: on-premises riešenia sieťovej infraštruktúry spravovanej z cloudu

Tento webinár bude zameraný na novinky vo svete Cisco Meraki, on-premises riešenia sieťovej infraštruktúry spravovanej z cloudu. Pozrieme sa bližšie na technické možnosti týchto riešení a formou live dema Meraki Dashboardu si ukážeme a popíšeme jednotlivé prvky Meraki full-stack sieťovej infraštruktúry. Primárne sa budeme venovať bezpečnostným prvkom na zariadení Meraki MX, ale nezabudneme ani na Wireless, Switching či Meraki kamery.

Prednášajúci: Andrej Jeleník

27.03.2020 Cisco telekonferenčné a bezpečnostné nástroje pre firmy zadarmo (Webex + VPN)

Práca z domu alebo "home office" a vzdelávanie na diaľku sú realitou dnešných dní. Na podporu fungovania jednotlivcov a organizácií sme pripravili bezplatné konferenčné služby na platforme Cisco Webex. Ich dostupnosť je otázkou jednoduchého aktivačného procesu. Rovnako aj bezpečné pripojenie z domu, až do práce alebo na internet ponúka Cisco bezplatne. Pozrite si, ako aktivovať riešenie pre vzdialené zabezpečené pripojenie AnyConnect VPN, alebo cloudové zabezpečenie pre prístup k internetu Cisco Umbrella. Pokiaľ potrebujete zabezpečiť viacfaktorové overenie užívateľov, vzťahuje sa táto bezplatná ponuka aj na riešenie DUO Security.

Prednášajúci: Milan Habrcetl, Ivan Sýkora

17.03.2020 Cisco technológie pre dátové centrá: nástroje pre transformáciu Vášho biznisu

Aplikácie sú základom pre digitálnu transformáciu a pre väčšinu podnikov v digitálnej ére sú kľúčovým rozhraním medzi nimi a zákazníkmi, technologickými partnermi i dodávateľským reťazcom. Aplikácie sú dnes distribuované, rozmanité, vyvíjané a budované naprieč rôznymi prostrediami. Preto je dôležité zabezpečiť nielen správny podvozok pod Vaše aplikácie, ale taktiež kontinuálne monitorovať ich správanie, hľadať a eliminovať rôzne anomálie v ich správaní a tak zabezpečiť maximálnu dostupnosť Vášho biznisu. Poďte si vypočuť, ako technológie pre dátové centrá môžu pomôcť s transformáciu Vášho podniku aj s jeho rastom a dostupnosťou.

Prednášajúci: Miloš Pavlík

03.03.2020 Bezpečnostné riešenia Cisco a integrácia s tretími stranami

Hoci je portfólio Cisco security dnes už veľmi široké, nemôže pokryť všetky segmenty kybernetickej ochrany. Aby zákazník získal ucelenú bezpečnostnú architektúru, dochádza k prepájaniu jednotlivých technológií viacerých výrobcov. Medzi také príklady patrí i spolupráca medzi spoločnosťami Cisco a Radware či Cisco a AlgoSec. Na dnešnom webinári Vám predstavíme, ako obe tieto technologické partnerstvá fungujú, ako jednoducho môžete v rámci Cisco Security riešení získať i ochranu proti DDoS útokom či Web aplikačný firewall, alebo ako zjednodušiť a zefektívniť správu firewallových pravidiel naprieč Vašou spoločnosťou.

Prednášajúci: Milan Habrcetl

18.02.2020 Nové Cisco portfólio pre bezdrôtové siete

Za posledný rok Cisco predstavilo kompletne nové portfólio produktov pre bezdrôtové siete - máme novú Wi-Fi 6 C9100 AP, výkonné kontroléry C9800 s mnoho novými vlastnosťami, rozšírili sa možnosti DNAC Assurance a DNA Spaces. Zabudnúť ale nesmieme ani na samotných bezdrôtových klientov - novinkou je optimalizovaný roaming a monitorovanie Samsung mobilných zariadení. Okrem prehľadu aktuálnych produktov a ich vlastností budú diskutované aj odporúčané AireOS a IOS-XE verzia SW pre bezdrôtové kontroléry, migračné scenáre, atď.

Prednášajúci: Jaroslav Čížek

04.02.2020 Webex Contact Center a analytické nástroje Webex Experience Management

V zimnom období sme uviedli rad noviniek. Na prednáške sa pozrieme sa na nový hardvér a nové vlastnosti Webex Meetings a Webex Teams. Kontaktné centrá budú samostatnou kapitolou. Jednak ich cloudová verzia Webex Contact Center a taktiež ich analytické nástroje Webex Experience Management.

Prednášajúci: Jaroslav Martan, Ivan Sýkora

21.01.2020 Princípy riešenia Software Defined Access pre podnikové siete

Kľúčovou vlastnosťou SD Access je bezpečná segmentácia siete, tj. oddelenie prevádzky rôznych skupín používateľov a zariadení, riadenie ich prístupu k aplikáciám na základe identity. Jednotná bezpečnostná politika je konzistentne udržiavaná v drôtovej i bezdrôtovej časti kampusovej siete vďaka vysokej miere automatizácie a centralizovanému spôsobu riadenia prostredníctvom sieťového kontroléra. Prednáška sa zameria na vlastnosti riešenia Software Defined Access, princípy fungovania tejto architektúry pre moderné kampusové siete, vhodným platformám a ich integrácii s ostatnými časťami podnikovej siete.

Přednášející: Jaromír Pilař

14.01.2020 Nornir, PyATS - automatizácia, ako ju potrebujete

Aké sú aktuálne novinky vo svete automatizácie? V už aj tak dlhom zozname nástrojov sa objavili dve nové zaujímavosti. ,,Prečo vytvárate nový ansible? Má zmysel sa učiť nový tool, keď už jeden často využívaný existuje? Ako si môžem pozrieť stav, v ktorom sú protokoly na zariadení a hlavne, aké zmeny sa na ňom udiali?" Na tieto otázky si odpovieme pri predstavovaní nástrojov Nornir a PyATS.

Prednášajúci: Peter Morvay

10.12.2019 Čo je nové v IoT z pohľadu spoločnosti Cisco?

Zameriame sa na stratégiu spoločnosti Cisco v oblasti riešení pre Internet vecí (IoT). Pozrieme sa na novinky v oblasti zariadení IoT (prepínačov, smerovačov a ich dohľadových systémov). Spomenieme bezpečnostné riešenie Cisco Cyber ​​vision v súvislosti s našou akvizíciou Sentryo aj vývoj v oblasti Fog computingu.

Prednášajúci: Jiří Rott

26.11.2019 Bezpečnostná architektúra Zero Trust

Nedôverujte nikomu a ničomu vo Vašej sieti. Príbeh architektúry Zero Trust (ZTA). Od odvážnych myšlienok až k bežnému pojmu. Čo v skutočnosti ZTA znamená? Aké sú jej hlavné piliere? Aká bola jej definícia v jej úplných počiatkoch a ako ju vidíme dnes, po 15 rokoch vývoja? Aké sú špecifické prvky ZTA a prečo ich potrebujeme na dosiahnutie nášho cieľa? Odpovede na predchádzajúce otázky, ako aj mnoho ďalšieho sa dozviete počas tohto webinára.

Prednášajúci: Andrej Jelenik

12.11.2019 Náhľad do noviniek z oblasti dátových centier

Vo svete multicloudu a hybridného IT je nutné nájsť správnu sadu riešení a nástrojov. Len tak je možné prevádzkovať prostredie s dostatočnou ľahkosťou, viditeľnosťou a bezpečnosťou. O riešení Cisco, ktoré Vám práve toto umožní, sa dozviete viac v tomto pokračovaní sérií Cisco Tech Club webinárov.

Prednášajúci: Miloš Pavlík

29.10.2019 Artificial Intelligence, Machine Learning, Cisco?

Krátky úvod do sveta umelej inteligencie, strojového učenia, neurónových sietí, súvisiacich algoritmov a techník. Použitie týchto fenoménov naprieč Cisco portfóliom. Čo vedia ponúknuť riešenia na báze Cisco UCS systému pre Vaše AI/ML.

Prednášajúci: Tomáš Ondovčík

15.10.2019 Novinky z oblasti Collaboration

Webex Calling, cloudová služba dostupná aj v našom regióne. V hodinovom seminári Vás oboznámime s tým, kam smeruje ďalší rozvoj call control služieb a ako nadväzuje na tradičné IPT a "Call Manager" inštalácie. Súčasťou bude aj ukážka prostredia pre správu a prevádzku cloudovej ústredne.

Prednášajúci: Ivan Sýkora, Jaroslav Martan

19.06.2019 Novinky z Cisco Live San Diego

V polovici júna sa uskutoční pravidelná konferencia Cisco Live US, ktorá prinesie aj ďalšiu vlnu noviniek v oblasti podnikových sietí Cisco. Z oblasti bezdrôtových sietí napríklad pridáme ďalšie menšie modely bezdrôtových kontrolerov z rodiny Catalyst 9800. O zaujímavé a dlho očakávané modely sa rozrastú aj rady prepínačov Catalyst 9200 a 9300 a mnohé ďalšie ...

Prednášajúci: Jaromír Pilař, Jaroslav Čížek

16.04.2019 Bezdrôtové kontrolery Cisco C9800

Na konci minulého roka Cisco predstavilo novú generáciu kontrolerov bezdrôtových sietí radu Catalyst 9800. Cieľom seminára je poskytnúť detailnejší pohľad na tieto kontrolery - aktuálne dostupné modely, vlastnosti a spôsob ich nasadenia. Preberieme a ukážeme možnosti ich konfigurácie, správy a dohľadu pomocou lokálneho CLI/GUI/API a v Cisco PI a DNA-C. V záverečnej časti sa potom budeme venovať unikátnym funkciám na hľadanie príčin problémov v bezdrôtovej sieti, ktoré majú tieto kontrolery implementované.

Prednášajúci: Jaroslav Čížek

02.04.2019 Architektúra Intent-Based dátových centier

Zmena obchodných oblastí mala významný dopad a vytvorila „novú normu“ pre IT, pretože vyvíja svoje dátové centrá a cloudovú stratégiu tromi spôsobmi:

  • Aplikácia je nový biznis.
  • Vývojár je nový zákazník.
  • Multi-cloud je nové dátové centrum.

Rovnakým spôsobom sa na danú problematiku pozerá i Cisco. V rámci dátových centier má Cisco jedno veľké preintegrované riešenie, kompletne zamerané na aplikáciu, ktoré sa konštantne učí, neustále prispôsobuje a nepretržite chráni.

Prednášajúci: Miloš Pavlík

19.03.2019 Viditeľnosť a bezpečnostná analytika s pomocou pokročilej analýzy sieťovej prevádzky

Až 70 % kybernetických útokov v roku 2019 uplatňuje šifrovanie k svojmu prospechu. Ste pripravení? V tejto prednáške sa dozviete, ako Cisco rieši bezpečnostný dohľad nad celou firemnou sieťou pomocou riešenia Cisco Stealthwatch a ako si vie poradiť so šifrovanou prevádzkou. Povieme si viac o detekcii škodlivých vzorcov správania v šifrovanej komunikácii bez potreby dešifrovania s využitím ETA (analýzy šifrovanej prevádzky) a viacvrstvového strojového učenia. Pozrieme sa spolu na demo ukážku a povieme si aj o novinkách v produkte Cisco Stealthwatch verzia 7.

Prednášajúci: Andrej Jeleník

05.03.2019 Webex Conferencing a interoperabilita so službami tretích strán

Služby nástroja pre tímovú spoluprácu Cisco Webex si kladú za cieľ otvoriť spoluprácu čo najširšiemu okruhu používateľov. Používatelia sa zase potrebujú venovať svojej téme s využitím svojich kancelárskych nástrojov a nástrojov na zvýšenie produktivity. V prezentácii Vás prevedieme najnovšími možnosťami vzájomnej integrácie, ktorú používatelia i správcovia služieb môžu využiť.

Prednášajúci: Ivan Sýkora

19.02.2019 Ako inak na podnikové siete s Cisco DNA Center

Správa drôtových (prepínaných) a bezdrôtových sietí má už roky svoje zaužívané postupy. Podnikové siete však prechádzajú razantným vývojom. Požiadavky na rýchlu implementáciu zmien sú vysoké, bezpečnosť pripojenia sa stala štandardom, očakávania používateľov sú nekompromisné. Automatizácia sa presadila v riadení siete, ktorej správu možno zefektívniť nasadením sieťového kontroléra. Predstavíme vám, ako sa vybrané situácie riešia s Cisco DNA Center. Ďalej si ukážeme, ako výrazne zvýšiť spokojnosť používateľov vďaka proaktívnemu monitoringu, včasnej diagnostike sieťových problémov a retrospektívnej analýze. Poslednou témou bude integrovateľnosť správy siete s Cisco DNA Center platformou do IT procesov.

Prednášejucí: Zdeněk Roubal

05.02.2019 Cisco ACI – multicloud DC networking

Verejné cloudové prostredia sa stále viac využívajú aj pre produkciu. Výsledkom je narastajúca potreba konzistentnej sieťovej konektivity a zaistenia bezpečnostných pravidiel pre aplikácie on-premise, ale i v cloudových DC infraštruktúrach. Cisco ACI vo verzii 4.0 prináša vlastnosti, ktoré konektivitu i konzistentné aplikačné politiky naprieč on-premise i cloudovou infraštruktúrou dokážu zabezpečiť. Funkcie tohto riešenia predstavíme na webinári zo série Cisco TechClub.

Prednášajúci: Josef Venzhofer

22.01.2019 Zjednodušená správa siete s IOS XR

Tento seminár sa bude venovať potrebe automatizovať a programovať siete v prostredí rozsiahlej infraštruktúry podnikov, organizácií a poskytovateľov služieb. Okrem iných si zodpovieme aj nasledujúce pálčivé otázky:

Aké sú možnosti automatizovaného nasadenia nových zariadení do siete?
Ako môžeme vykonávať zmeny na desiatkach až stovkách zariadení?
Aké nástroje použiť na monitoring a analýzu siete?

Prednášajúci: Peter Morvay

08.01.2019 Novinky v riešeniach pre podnikové siete

Podnikové siete prechádzajú postupnou zmenou k riadeniu siete na základe zámeru uživateľa. Seminár bude preto venovaný produktovému rozšíreniu podnikových prepínačov, ktoré umožňujú jednoduchú adaptáciu k týmto zmenám a ukážeme si prínosy jednotlivých platforiem.

V prednáške sa ďalej pozrieme aj na možnosti licencovania týchto produktov, aké vlastnosti umožňujú jednotlivé licencie a v neposlednej rade si prejdeme nový spôsob predplatného.

Prednášajúci: Milan Rášo

11.12.2018 Cisco SD-WAN riešenie

Oblasť softvérovo definovaných WAN sietí (SD-WAN) patrí v súčasnosti medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce technologické oblasti. Prednáška sa bude venovať celkovej architektúre Cisco SD-WAN riešenia, použitým technológiám a protokolom. Zároveň predstavíme hlavné prínosy tohto riešenia.

Prednášajúci: Miroslav Brzek

27.11.2018 Novinky v Hyperflex

Trend hyperkonvergovaných architektúr v dátových centrách naberá na obrátkach. Tradičné a konvergované infraštruktúry sú na ústupe, pretože v porovnaní s tradičnými architektúrami ponúkajú hyperkonvergované riešenia výrazne jednoduchšiu správu celého prostredia a lepšiu ekonomiku prevádzky. Seminár sa sústredí na architektonické výhody platformy Cisco HyperFlex, ktoré ju posúvajú na čelo pelotónu dostupných riešení a umožňujú ešte jednoduchšiu správu prostredia i jedinečnú konzistentnosť výkonu. Vďaka týmto vlastnostiam umožňuje Cisco HyperFlex prevádzkovať akúkoľvek aplikáciu v akejkoľvek mierke v spojení s akýmkoľvek cloudom. Ďalej sa zameriame na novinky vo verzii 3.5, ktoré doterajšie výhody platformy Cisco HyperFlex ešte umocňujú.

Prednášajúci: Josef Venzhofer

13.11.2018 Advanced Threat riešenie pre koncové zariadenia

Čo dokáže a kam mieri Advanced Malware Protection (AMP) na užívateľských zariadeniach? Aké sú možnosti pripojenia AMP s ďalšími systémami? Ako aj ďalej chrániť pracovnú stanicu alebo smartfón? O čom je DUO?
Na tieto a ďalšie otázky sa pokúsime odpovedať v novom seminári na tému Advanced Threat riešenie pre koncové zariadenia. V praktickej ukážke sa pozrieme aj na to, ako funguje Cisco Threat Response, t.j. centralizovaný monitorovací a analytický nástroj pre bezpečnostné udalosti, ktoré sú detekované rôznymi systémami.

Prednášajúci: Jiří Tesař

30.10.2018 Cisco a Internet vecí

Iot je dôležitá súčásť zamerania spoločnosti Cisco Systems. Pozrieme sa na oblasti IoT, na ktoré sa spoločnosť aktuálne sústredí, zodpovedajúce novinky a aktuálne portfólio v oblasti IoT sieťových prvkov pre jednotlivé oblasti. Tiež sa pozrieme aj na novinky v oblastiach, ktoré súvisia so schémou spracovania tokov dátvo vnútri siete (koncepty Fog/Edge Computing) a ich implementácie v podobe IoX a Cisco Kinetic. Súčasťou IoT riešení sú aj špecifické nástroje pre správu a dohľad, ktorých sa tiež dotkneme.

Prednášajúci: Jiří Rott

16.10.2018 Novinky v oblasti Collaboration

Tento seminár sa bude venovať technológiám pre spoluprácu užívateľov. V septembri sme uviedli niekoľko noviniek v on-premise, ako aj v cloud collaboration produktoch. Jedná sa predovšetkým o novú verziu Cisco Meeting Serveru, nové video zariadenia a Webex. V prednáške sa pozrieme nielen na tieto novinky, ale aj na to, aký majú vplyv na architektúru collaboration riešení.

Prednášajúci: Jaroslav Martan

Kontakt

Pavel Křížanovský

Technický riaditeľ Cisco CZ a SK

pkrizano@cisco.com

+420 602 386 228