Yêu cầu dùng thử miễn phí khả năng giám sát toàn bộ kiến trúc

Xem cách thức theo đó tổ chức của bạn có thể chuyển đổi dữ liệu ẩn thành thông tin chi tiết hữu ích.

Đã đến lúc vượt ra khỏi giới hạn của việc giám sát thông thường

Đăng ký dùng thử miễn phí giải pháp giám sát toàn bộ kiến trúc và tìm hiểu giá trị của Cisco AppDynamics, Intersight và ThousandEyes.

Khả năng giám sát toàn bộ kiến trúc

Xây dựng một bối cảnh chung để gắn kết các bộ phận khác nhau đang hỗ trợ một kiến trúc công nghệ đầy đủ.

Khả năng giám sát toàn bộ kiến trúc

Gắn kết các bộ phận thông qua phân loại ưu tiên các vấn đề ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh và trải nghiệm.

Hoạt động trên toàn bộ cấu trúc

Hành động một cách tự tin trong quá trình xử lý các vấn đề quan trọng nhất liên quan đến hoạt động kinh doanh và trải nghiệm.

Yêu cầu dùng thử miễn phí
Điền vào biểu mẫu bên dưới và chuyên gia CNTT sẽ liên hệ với bạn.
*các trường thông tin bắt buộc
Tôi hiểu rằng tôi có thể dừng việc đăng ký nhận thông tin bất kỳ lúc nào