Giải pháp Điện toán Trung tâm Dữ liệu của Cisco

Cisco cung cấp các sản phẩm và giải pháp điện toán cho môi trường đa miền (domain) của bạn, bao gồm cả chức năng quản lý ứng dụng SaaS dựa trên nền tảng điện toán đám mây bằng Cisco Intersight.

Thông tin mới

Cisco Intersight Workload Optimizer

Kết nối khoảng cách giữa cơ sở hạ tầng và ứng dụng

Nền tảng ứng dụng Cisco HyperFlex

Tiết kiệm chi phí và tương thích với các phiên bản tương lai để hiện đại hóa ứng dụng trong vận hành.

Sản phẩm Điện toán trung tâm dữ liệu

Hệ thống Điện toán Hợp nhất của Cisco

Cisco cung cấp một danh mục sản phẩm máy chủ rack, máy chủ phiến và thiết bị lưu trữ để hiện đại hóa môi trường điện toán của bạn.

Cisco HyperFlex

HyperFlex gia tăng tính đơn giản của môi trường siêu hội tụ, từ mạng lõi đến biên mạng và môi trường đa đám mây.

Cisco Intersight

Cisco Intersight là một mô hình Phần mềm như là một dịch vụ (SaaS) dựa trên nền tảng điện toán đám mây để quản lý các hệ thống tính toán của bạn một cách thông minh, bao gồm cả UCS và HyperFlex.

Luôn cập nhật thông tin bằng blog mới nhất của chúng tôi

Tương lai của điện toán là đây

Từ mạng lõi, đến biên mạng và môi trường điện toán đám mây: kết nối với các đám mây, với môi trường bạn muốn và với các kết quả mà bạn cần bằng các giải pháp điện toán của Cisco.

Các giải pháp điện toán

Cơ sở hạ tầng Hội tụ

Đơn giản hóa và đẩy nhanh tốc độ triển khai hạ tầng bằng các giải pháp hạ tầng hội tụ tích hợp.

Cơ sở hạ tầng Siêu hội tụ

Một thiết kế giải pháp siêu hội tụ dành cho bất cứ ứng dụng nào, ở bất kỳ quy mô nào, được triển khai ở bất cứ đâu.

Tích hợp đám mây lai

Tích hợp với các giải pháp điện toán đám mây và công nghệ container mang đến sự lựa chọn khi chạy các ứng dụng trong môi trường tại chỗ và môi trường điện toán đám mây.

Các ứng dụng và cơ sở dữ liệu

Triển khai các ứng dụng và cơ sở dữ liệu trọng yếu trên nền tảng Cisco UCS hoặc HyperFlex.

AI/ML

Đào tạo và triển khai các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Artificial intelligence) và và Máy học (machine learning) một cách nhanh chóng hơn bằng các hệ thống điện toán được tăng tốc độ bằng GPU.

Các giải pháp Xử lý Dữ liệu lớn và Phân tích Dữ liệu

Cisco UCS và HyperFlex có thể nâng cao hiệu năng của các giải pháp dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu của bạn.

Bảo vệ và sao lưu dữ liệu

Bảo vệ và sao lưu dữ liệu của bạn bằng cách tích hợp giải pháp của Cisco với các công cụ bảo vệ dữ liệu của bên thứ ba.

Hạ tầng máy Desktop Ảo

Cải thiện hiệu năng của máy Desktop ảo dành cho người dùng của bạn cho dù là họ đang ở bất cứ đâu bằng hạ tầng UCS và HyperFlex.

Tối ưu hóa tải công việc

Liên tục đảm bảo rằng các ứng dụng luôn có được các tài nguyên cần thiết để hoạt động trong khi vẫn nâng cao được hiệu suất và hạ thấp chi phí.

Nghiên cứu điển hình về giải pháp điện toán

Cảng Thượng Hải

Cảng Thượng Hải hoạt động liên tục 24/7 bằng phần mềm tự động hóa thông minh chạy trên nền tảng Cisco HyperFlex.

Patriot One Technologies

Tăng tốc độ triển khai Trí tuệ nhân tạo (AI) và đưa các giải pháp ra thị trường.

Domino's Pizza khởi động lại hoạt động kinh doanh

Domino's Pizza đang khởi động lại hoạt động kinh doanh và đổi mới hệ thống đặt hàng kỹ thuật số bằng máy chủ Cisco UCS.

Hiện đại hóa hạ tầng điện toán

Hiện nay, các ứng dụng đang vận hành hoạt động kinh doanh và việc đạt được hiệu năng ứng dụng tối ưu đòi hỏi một hạ tầng toàn diện và hiện đại. Tìm hiểu thêm về lý do tại sao bạn cần phải hiện đại hóa và những yếu tố cần thiết.