Giải pháp đám mây riêng

Đơn giản hóa. Tự động hóa. Tối ưu hóa. Phát triển.

Đón nhận một nền tảng tích hợp từ Cisco cho đám mây riêng của bạn, bao gồm cơ sở hạ tầng theo yêu cầu, khả năng tối ưu hóa mạng, trung tâm dữ liệu theo mục đích và các thao tác được đơn giản hóa.

Cách chúng tôi có thể trợ giúp

Đánh giá

Tìm hiểu các yêu cầu của bạn, đánh giá ứng dụng cũng như quy trình hiện tại và chuẩn bị nhóm để thay đổi.

Tối ưu hóa

Sử dụng cơ sở hạ tầng được thiết kế cho tự động hóa và được tối ưu hóa cho hiện đại hóa ứng dụng cũng như khối lượng công việc linh hoạt.

Mở rộng

Đảm bảo bảo mật toàn diện, tính nhất quán và hiệu suất khi bạn phát triển cơ sở của mình cho thế giới đa đám mây.

Tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng

Cơ sở hạ tầng theo yêu cầu

Giúp cho việc triển khai trở nên đồng nhất, có thể lặp lại và tự động. Tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho cả người dùng và chuyên viên CNTT.

Kiểm soát khối lượng công việc đồng nhất

Thúc đẩy sử dụng và giảm chi phí tại cơ sở hoặc trên đám mây giữa các phần mềm giám sát máy ảo và bộ chứa. Tất cả những việc này không làm ảnh hưởng đến hiệu suất của khối lượng công việc.

Quản lý bộ chứa

Tự động hóa những việc lặp lại. Đơn giản hóa những việc phức tạp. Và quay lại để thưởng thức sự kỳ diệu của bộ chứa.

Quản lý hiệu suất của ứng dụng

Giám sát mọi dòng mã. Xem mọi người dùng và mọi giao dịch trên ngăn xếp. Một giao diện người dùng. Một nền tảng hợp nhất.

Phát triển cơ sở hạ tầng của bạn

Tự động hóa cơ sở hạ tầng

Điều phối và quản lý cơ sở hạ tầng của Cisco và bên thứ ba để cung cấp cơ sở hạ tầng tại chỗ dưới dạng dịch vụ (IaaS).

Nền tảng cho đám mây lai

Cung cấp mọi ứng dụng ở mọi nơi và xây dựng nền tảng cho đám mây lai với sự đơn giản của cơ sở hạ tầng siêu tập trung.

Mạng cho nhiều đám mây

Tự động hóa mạng và bảo mật cho các khối lượng công việc giữa cơ sở và miền không đồng nhất của đám mây công cộng.

Bảo mật trung tâm dữ liệu

Bảo vệ trung tâm dữ liệu của bạn với khả năng hiển thị toàn diện, phân khúc nhiều lớp và ngăn chặn mối đe dọa sẽ theo sát khối lượng công việc ở mọi nơi.

Dịch vụ Chuyên nghiệp cho Đám mây của Cisco

Các chuyên gia tạo nên thế giới nhiều công nghệ đám mây.

Cung cấp khả năng tự động hóa cho các yêu cầu kinh doanh

UCS Director, với khả năng tự động hóa, sẽ giúp chúng tôi cung cấp các dịch vụ tương tự đám mây ở các trung tâm dữ liệu tại chỗ của chúng tôi.

Micah Ravet, Kỹ sư hệ thống cao cấp, Alaska Airlines

Đám mây lai toàn diện

Nếu muốn mở rộng đám mây công cộng, bạn sẽ cần một đám mây lai cung cấp chức năng, tính hiệu quả và tính bảo mật mà bạn cần…và không có sự cân bằng.

Dành cho đối tác

Bạn là đối tác của Cisco? Hãy đăng nhập để xem thêm tài nguyên.

Bạn đang tìm kiếm giải pháp từ đối tác của Cisco? Hãy kết nối với hệ sinh thái đối tác của chúng tôi.