Guest

Giải pháp Đám mây của Cisco

Tái tạo đám mây của bạn cho thế giới CNTT kết hợp.
Đơn giản hóa đám mây. Bảo vệ đám mây. Chuyển đổi đám mây.

Tôi cần đơn giản hóa cách thức làm việc của mình

Quản lý ứng dụng trên các đám mây của bạn

Quản lý ứng dụng trên các đám mây của bạn.
Triển khai CloudCenter

Cho phép môi trường cung cấp tự phục vụ theo nhu cầu

Cho phép môi trường cung cấp tự phục vụ theo nhu cầu.
Xem các giải pháp trung tâm dữ liệu

Có được trải nghiệm đám mây chung trong môi trường đám mây riêng tư

Có được trải nghiệm đám mây chung trong môi trường đám mây riêng tư.
Khám phá Metacloud

Tôi cần bảo mật cách thức làm việc của mình

Bảo vệ người dùng dù họ tới bất cứ đâu

Bảo vệ người dùng dù họ tới bất cứ đâu.
Tìm hiểu về Umbrella

Bảo vệ người dùng, dữ liệu và ứng dụng trên đám mây

Bảo vệ người dùng, dữ liệu và ứng dụng trên đám mây.
Xem Cisco Cloudlock

Theo đuổi chiến lược đúng đắn để bảo vệ doanh nghiệp kỹ thuật số của bạn

Theo đuổi chiến lược đúng đắn để bảo vệ doanh nghiệp kỹ thuật số của bạn.
Sử dụng các Dịch vụ Bảo mật của chúng tôi

Tôi cần chuyển đổi cách thức làm việc của mình

Cung cấp CNTT kết hợp dưới dạng dịch vụ

Cung cấp CNTT kết hợp dưới dạng dịch vụ.
Sử dụng CloudCenter

Cùng nhau hoàn thành công việc

Cùng nhau hoàn thành công việc.
Sử dụng Cisco Spark

Quản lý kết nối cho tất cả các thiết bị trong Mạng lưới thiết bị kết nối Internet (IoT) của bạn

Quản lý kết nối cho tất cả các thiết bị trong Mạng lưới thiết bị kết nối Internet (IoT) của bạn.
Sử dụng Jasper

Đám mây sẽ trở thành xu thế chủ đạo

Đám mây sẽ trở thành xu thế chủ đạo

Truy cập công cụ của Cisco và IDC để thực hiện các bước tối ưu hóa lộ trình áp dụng CNTT kết hợp của bạn.

Sử dụng Dịch vụ Tư vấn về Đám mây dành cho Doanh nghiệp

Dành cho đối tác

Bạn đang tìm kiếm giải pháp từ đối tác của Cisco? Kết nối với hệ sinh thái đối tác của chúng tôi.