Danh mục giải pháp đa đám mây

Hãy để mọi chuyện thật đơn giản. Dễ kết nối, bảo vệ và sử dụng các dịch vụ trong môi trường đa đám mây.

Tìm hiểu danh mục giải pháp đa đám mây của chúng tôi

Những phần mềm thiết yếu này đơn giản hóa cách thức được bạn sử dụng để kết nối, bảo vệ và sử dụng các dịch vụ trong môi trường đa đám mây.

Cloud Connect

Mở rộng một cách an toàn môi trường mạng riêng sang môi trường điện toán đám mây công cộng trong khi vẫn đảm bảo chất lượng trải nghiệm của ứng dụng.

CSR 1000v Series

Meraki vMX

SD-WAN vEdge với Umbrella

Cloud Protect

Bảo vệ định danh trên môi trường đa đám mây, kết nối trực tiếp với môi trường điện toán đám mây, dữ liệu và ứng dụng, bao gồm cả mô hình Phần mềm Như là Dịch vụ (Software-as-a-Service - SaaS).

AMP dành cho thiết bị đầu cuối

Cloudlock

Meraki Systems Manager

Stealthwatch Cloud

Tetration SaaS

Umbrella

Cloud Consume

Triển khai, quản lý và tối ưu hóa các ứng dụng trong các môi trường đa đám mây và container.

AppDynamics

CloudCenter Suite

Container Platform

Các dịch vụ tư vấn điện toán đám mây

Thiết kế, lập kế hoạch, tăng tốc độ và giảm thiểu rủi ro trong quá trình ứng dụng đa đám mây của bạn (được cung cấp bởi bộ phận Dịch vụ tư vấn điện toán đám mây của Cisco hoặc đối tác của Cisco).

Danh mục giải pháp đa đám mây có thể làm gì cho bạn?

Bạn cần một môi trường điện toán đám mây lai với khả năng cung cấp tính năng, hiệu quả và năng lực bảo mật cần thiết, mà không phải đánh đổi bất cứ điều gì.

Bạn muốn di trú các ứng dụng sang môi trường điện toán đám mây công cộng để đảm bảo mọi việc thật đơn giản. Nhưng hoạt động di trú đó lại đang ngày càng trở nên phức tạp, trong khi không nhất thiết phải phức tạp như vậy.

Bạn cần hiệu năng và chức năng bảo mật tại chi nhánh dành cho các ứng dụng, phần mềm như là một dịch vụ (SaaS) cũng như đảm bảo trải nghiệm của người dùng.

Tối ưu hóa hiệu năng ứng dụng

Người dùng xứng đáng được hưởng những trải nghiệm tốt nhất có thể trong môi trường đa đám mây. Trên thực tế, họ đòi hỏi điều đó.

Môi trường đa đám mây là gì?

Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên đa đám mây. Trong đó việc sử dụng nhiều môi trường điện toán đám mây từ nhiều nhà cung cấp đang trở nên phổ biến. Nhưng môi trường đa đám mây rất phức tạp.  Các tổ chức gặp khó khăn trong việc đối phó với bản chất phân tán, độ phức tạp ngày càng cao và thiếu khả năng kiểm soát dữ liệu, chính sách và bảo mật của môi trường đa đám mây.

Hãy hình dung về một môi trường trong đó nhiều nhà cung cấp dịch vụ SaaS và điện toán đám mây công cộng trở thành những thành phần nhất quán và liền mạch trong các hoạt động hàng ngày của bạn. Nơi các môi trường điện toán đám mây lai trở thành những thành tố tích hợp trong chiến lược ứng dụng điện toán đám mây công cộng của bạn. Và nơi mà đổi mới sáng tạo được tự do phát triển … ở bất cứ đâu.

Với cách tiếp cận đa đám mây, bạn không bị giới hạn ở một kiểu môi trường điện toán đám mây hoặc một nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây nhất định. Bạn không bị gò bó với một loại ứng dụng hoặc công cụ nhất định.  Cisco mang đến sự tự do để đổi mới sáng tạo một cách nhất quán bằng cách kết hợp các chức năng mạng, bảo mật, phân tích và quản lý trên tất cả các môi trường nhằm giúp bạn kết nối, bảo vệ và sử dụng dịch vụ điện toán đám mây trong môi trường đa đám mây.

Hướng dẫn thiết kế danh mục đa đám mây

Các hướng dẫn thiết kế và triển khai của chúng tôi giúp bạn vượt qua nhiều thách thức phức tạp của môi trường đa đám mây.

Tin tức và Sự kiện

Tự do triển khai các ứng dụng ở bất cứ đâu

Cisco công bố giải pháp điện toán đám mây lai đầu tiên dành cho Kubernetes trên Amazon Web Services.

Phiên bản mới nhất của SAP Data Hub

Xem những thông tin mới nhất về sự sẵn sàng của giải pháp Hub dữ liệu/Nền tảng Container của Cisco.

Một mô hình WAN mới, được phát triển dành cho bất kỳ môi trường điện toán đám mây nào

Cisco SD-WAN đạt được mục tiêu kinh doanh bằng cách kết nối người dùng một cách an toàn với bất kỳ môi trường điện toán đám mây nào cùng trải nghiệm ứng dụng mong muốn - vào bất kỳ thời điểm nào.

Dành cho đối tác

Bạn là đối tác của Cisco?  Hãy đăng nhập để xem thêm tài nguyên.

Bạn đang tìm kiếm giải pháp từ đối tác của Cisco? Hãy kết nối với hệ sinh thái đối tác.