Bạn có tài khoản?

 •   Nội dung được cá nhân hóa
 •   Sản phẩm và hỗ trợ của bạn

Bạn cần có tài khoản?

Tạo tài khoản

Cisco Business Cloud Advisor (BCA)

Tăng tốc cho lộ trình áp dụng nền tảng đám mây của bạn

Tăng tốc cho lộ trình áp dụng nền tảng đám mây của bạn

Cisco và IDC đã phân tích cách thức 6159 tổ chức từ 31 quốc gia đang sử dụng đám mây để hỗ trợ hoạt động chuyển đổi kỹ thuật số của họ. Chúng tôi đã xác định được những phương pháp tốt nhất. Chúng tôi đã nghiên cứu kết quả. Hiện chúng tôi đang làm cho thông tin này trở nên hữu ích đối với bạn

Khám phá các xu hướng áp dụng đám mây mới nhất

Trào lưu áp dụng đám mây tiếp theo

Trào lưu áp dụng đám mây tiếp theo

Hãy đọc thông tin tóm tắt này để xem công ty bạn đang ở vị trí nào trong 5 cấp độ áp dụng đám mây của IDC.

Bạn có đang sử dụng đám mây một cách hiệu quả?

Bạn có đang sử dụng đám mây một cách hiệu quả?

Nhận bản tóm tắt miễn phí được cá nhân hóa để giúp tổ chức của bạn khai thác hiệu quả nghiên cứu này.

Phát triển chiến lược đám mây của bạn

Các chuyên gia Dịch vụ Đám mây Cisco Chuyên nghiệp của chúng tôi có thể phát triển một chiến lược đám mây tùy chỉnh cho bạn. Bạn đã sẵn sàng thực hiện bước tiếp theo trong lộ trình áp dụng nhiều đám mây của mình chưa?

IDC nhận thấy mức độ sử dụng đám mây đang tăng nhanh

Mức áp dụng đám mây đã tăng 61% so với năm ngoái. Tuy vậy, 69% các tổ chức chưa có sẵn chiến lược đám mây hoàn thiện. Theo nghiên cứu về đám mây trên toàn cầu của IDC, mức độ hoàn thiện của đám mây càng cao thì kết quả đạt được càng lớn. Điều này bao gồm doanh thu tăng và phân bổ ngân sách dành cho CNTT có chiến lược hơn.*

 • 50% số tổ chức chạy nhiều loại đám mây riêng tư.

  50% số tổ chức chạy nhiều loại đám mây riêng tư.

 • Dự kiến trong hai năm tới, chi tiêu cho đám mây riêng tư sẽ tăng 40%.

  Dự kiến trong hai năm tới, chi tiêu cho đám mây riêng tư sẽ tăng 40%.

 • Gần 68% số tổ chức sử dụng một loại hình đám mây nào đó, tăng 61% so với năm ngoái.

  Gần 68% số tổ chức sử dụng một loại hình đám mây nào đó, tăng 61% so với năm ngoái.

* Nguồn: IDC InfoBrief, do Cisco tài trợ, tháng 9 năm 2016