Guest

Giải pháp Đám mây Kết hợp

Tái tạo đám mây của bạn cho thế giới CNTT kết hợp.

Hành động để đạt được mục tiêu của bạn bằng đám mây kết hợp

Trong thế giới CNTT kết hợp, các ứng dụng có ý nghĩa quan trọng. Và bởi vì các ứng dụng có ở khắp mọi nơi, tất cả các đám mây của bạn cũng rất quan trọng. Một đám mây kết hợp thực sự hiểu rõ điều này. Để biến đám mây kết hợp thành công cụ giúp doanh nghiệp của bạn đạt được thành công, chỉ kết nối các đám mây thôi là chưa đủ.

  • Đơn giản hóa hoạt động và cơ sở hạ tầng của bạn

    Đơn giản hóa hoạt động và cơ sở hạ tầng của bạn

  • Bảo vệ các ứng dụng của bạn, cải thiện hiệu suất

    Bảo vệ các ứng dụng của bạn, cải thiện hiệu suất

  • Chuyển đổi cách thức bạn quản lý các ứng dụng

    Chuyển đổi cách thức bạn quản lý các ứng dụng

Khai thác các giải pháp đám mây kết hợp của chúng tôi

Có được lợi thế từ CNTT kết hợp

Có được lợi thế từ CNTT kết hợp

Cung cấp tài nguyên cơ sở hạ tầng của bạn một cách an toàn bằng nền tảng quản lý đám mây kết hợp lấy ứng dụng làm trung tâm của chúng tôi. Nền tảng này có thể triển khai các ứng dụng của bạn tới các môi trường trung tâm dữ liệu, đám mây riêng tư và đám mây chung.

Có được sự lựa chọn và tính linh hoạt

Có được sự lựa chọn và tính linh hoạt

Chạy mọi ứng dụng thông thường và dành riêng cho đám mây của bạn. Triển khai các giải pháp cơ sở hạ tầng hội tụ và siêu hội tụ của chúng tôi tại chỗ hoặc trên các đám mây chung được quản lý.

Tốc độ, khả năng dự đoán, quy mô

Tốc độ, khả năng dự đoán, quy mô

Hãy tin cậy ở cơ sở hạ tầng có thể lập trình của chúng tôi dành cho các nhóm triển khai và vận hành ứng dụng của bạn. Tận dụng trải nghiệm đám mây chung phía sau tường lửa, tại các cơ sở của bạn, với khả năng quản lý đầy đủ từ xa.

Xây dựng chiến lược đám mây đáp ứng nhu cầu kinh doanh của riêng bạn

Dù bạn đã chuyển sang sử dụng nền tảng đám mây hay vẫn đang cân nhắc, danh mục Dịch vụ Chuyên nghiệp trên Nền tảng Đám mây của Cisco sẽ hỗ trợ bạn trên mỗi bước đường thực hiện.

Khám phá mạng côngtenơ cấp sản xuất

Khám phá mạng côngtenơ cấp sản xuất

Contiv là một nguồn mở hoàn toàn, có kết cấu mạng phong phú dựa trên chính sách dành cho các ứng dụng được côngtenơ hóa của bạn. Hãy tận hưởng sự tự do khi chạy các côngtenơ trên cơ sở hạ tầng, nền tảng côngtenơ và chế độ mạng do bạn lựa chọn.

Tìm hiểu thêm

Dành cho đối tác

Bạn đang tìm kiếm giải pháp từ đối tác của Cisco? Kết nối với hệ sinh thái đối tác của chúng tôi.