Guest

Centrum danych

Produkty do ujednoliconego centrum danych

Featured Products

Rozwiązanie Unified Computing System

Rozwiązanie Unified Computing System

Rozwiązanie firmy Cisco umożliwia skalowanie świadczenia usług i uproszczenie wymagań dotyczących konfiguracji, zasilania, chłodzenia i okablowania centrów danych oraz zarządzania nimi.

Serwery Cisco UCS B-Series Blade Server

Serwery Cisco UCS B-Series Blade Server

 • Wzrost wydajności, elastyczności i skalowalności w przypadku zwirtualizowanych i niezwirtualizowanych aplikacji
 • Szybsze wdrażanie aplikacji i zarządzanie łącznością zgodnie z potrzebami
 • Możliwość dostosowania pojemności pamięci i przepustowości wejść/wyjść do każdych potrzeb
 • Mniejsza liczba kart sieciowych, kabli i przełączników warstwy dostępowej wymaganych do obsługi łączności w sieciach LAN i SAN
Obudowa chassis Cisco UCS 5100 Series Blade Server Chassis

Obudowa chassis Cisco UCS 5100 Series Blade Server Chassis

 • Obsługa do 8 (połowa szerokości) lub 4 (pełna szerokość) serwerów Cisco UCS B-Series Blade Server
 • Szybsze wdrażanie dzięki technologii Unified Fabric i urządzeń rozszerzających strukturę dla centrów danych
 • Większa gęstość dzięki mniejszym rozmiarom urządzeń i ograniczeniu zajmowanej powierzchni
 • Mniejsza liczba składników fizycznych, eliminacja osobnego zarządzania poszczególnymi funkcjami i zwiększenie wydajności centrum danych
Serwery stelażowe Cisco UCS C-Series Rack Server

Serwery stelażowe Cisco UCS C-Series Rack Server

 • Optymalizacja całkowitego kosztu posiadania i zwiększanie sprawności działania
 • Równowaga między łatwością obsługi, wydajnością i gęstością portów w przypadku wirtualizacji na poziomie produkcyjnym, infrastruktury WWW i obciążeń centrów danych
 • Lepsze wykorzystanie rozwiązania Cisco Unified Computing dzięki technologii Cisco Extended Memory i technologii kart interfejsu wirtualnego
Rozwiązanie Cisco UCS Manager

Rozwiązanie Cisco UCS Manager

 • Zarządzanie serwerami rozwiązania Cisco UCS umieszczonymi w wielu obudowach chassis dla sprzętów kasetowych i stelażach jako jedną jednostką logiczną o wysokiej dostępności
 • Zapewnianie wglądu w informacje i kontroli nad rozwiązaniem UCS na potrzeby partnerów w ekosystemie zarządzania przy użyciu kompleksowego interfejsu API XML
 • Automatyzowanie i upraszczanie obsługi administracyjnej oraz konserwacji infrastruktury w celu uzyskania czasu na strategiczne inicjatywy
 • Większa wydajność i elastyczność środowiska IT dzięki zautomatyzowanej, programowalnej infrastrukturze
 • Automatyzacja opartej na zasadach obsługi nadzoru nad jakością usług i zapewniania zgodności z zasadami zabezpieczeń dzięki profilom i szablonom usług w rozwiązaniu UCS Manager
Oprogramowanie Cisco UCS Central

Oprogramowanie Cisco UCS Central

 • Prostsze zarządzanie wieloma domenami rozwiązania Cisco UCS w różnych centrach danych i lokalizacjach geograficznych przy użyciu globalnych szablonów i zasad
 • Scentralizowane podsumowanie błędów przyspieszające rozwiązywanie problemów i zwiększające niezawodność
 • Większa wydajność środowiska IT dzięki scentralizowanej inwentaryzacji i zautomatyzowanym, opartym na zasadach uaktualnieniom oprogramowania firmware
 • Oprogramowanie to wykorzystuje ten sam interfejs co UCS Manager i umożliwia zachowanie kontroli dostępu na podstawie ról (role-based access control, RBAC) na poziomie oprogramowania UCS Manager i UCS Central
Rozwiązanie Cisco Cloupia

Rozwiązanie Cisco Cloupia

 • Ujednolica zarządzanie w warstwie obliczeniowej, sieciowej, pamięci masowej i wirtualizacji
 • Umożliwia wszechstronne zarządzanie zasobami fizycznymi i wirtualnymi
 • Zwiększa efektywność środowiska IT
 • Zapewnia działowi IT elastyczność niezbędną do adaptacji do zmiennych wymagań biznesowych
Urządzenia Cisco UCS 6200 Series Fabric Interconnect

Urządzenia Cisco UCS 6200 Series Fabric Interconnect

 • Obsługa bezstratnych, maksymalnie wykorzystujących przepustowość połączeń 10 GE i protokół FCoE (Fibre Channel over Ethernet) z macierzystą łącznością Fibre Channel w sieci SAN
 • Ponad dwukrotnie większa liczba portów w porównaniu z poprzednią generacją oraz uniwersalne łączenie portów
 • Eliminowanie przeszkód związanych z wdrażaniem środowisk zwirtualizowanych dla centrów danych
 • Zapewnianie połączenia jednym przewodem na potrzeby sieci LAN i SAN oraz ujednoliconego zarządzania, łącznie z serwerami stelażowymi
 • Obsługa macierzystego podziału na strefy pamięci masowej oraz podłączonej bezpośrednio pamięci masowej
Rozszerzenia Cisco UCS Fabric Extender do obudów chassis dla serwerów UCS Blade Server

Rozszerzenia Cisco UCS Fabric Extender do obudów chassis dla serwerów UCS Blade Server

 • Zintegrowana łączność z serwerami kasetowymi na potrzeby sieci LAN i SAN oraz zarządzania przy użyciu tego samego sprzętu
 • Możliwość korzystania z łączności LAN Ethernet/FCoE 1/10 GE lub SAN Native Fibre Channel
 • Lepsze wykorzystanie przepustowości dzięki równoważeniu obciążenia z użyciem kanałów portów
 • Zarządzanie zasilaczami nadmiarowymi do obudowy chassis, wentylatorami i kasetami przy użyciu urządzeń Fabric Interconnect
Urządzenia Cisco Nexus Fabric Extender do serwerów stelażowych UCS Rack Server

Urządzenia Cisco Nexus Fabric Extender do serwerów stelażowych UCS Rack Server

 • Bezproblemowe dołączanie serwerów stelażowych UCS do domeny oprogramowania UCS Manager z serwerami kasetowymi UCS
 • Łączenie serwerów stelażowych z urządzeniami Fabric Interconnect rozwiązania UCS jednym przewodem na potrzeby obsługi wejść i wyjść oraz zarządzania
 • Zintegrowana łączność z serwerami kasetowymi na potrzeby sieci LAN i SAN oraz zarządzania przy użyciu tego samego sprzętu
 • Wdrażanie odpowiednich serwerów i proste zarządzanie dzięki integracji z urządzeniami Fabric Interconnect rozwiązania UCS i oprogramowaniem UCS Manager
Karty interfejsu wirtualnego Cisco UCS 1200 Series VIC

Karty interfejsu wirtualnego Cisco UCS 1200 Series VIC

 • Zapewnianie nawet 80 Gb/s zagregowanej przepustowości serwera
 • Architektura z jednorazową instalacją kabli upraszczająca infrastrukturę sieciową i obniżająca koszty
 • Usprawnienie zarządzania maszynami wirtualnymi i wglądu w informacje o nich przy użyciu technologii rozszerzającej strukturę o maszyny wirtualne (VM-FEX)
 • Dostępne do zarówno kasetowych, jak i stelażowych serwerów firmy Cisco
Karty interfejsu wirtualnego B-Series Blade Server VIC

Karty interfejsu wirtualnego B-Series Blade Server VIC

 • Zmniejszenie całkowitego kosztu posiadania dzięki konsolidacji kart sieciowych, kart HBA, kabli, przełączników i serwerów fizycznych
 • Redukcja infrastruktury sieciowej przy użyciu technologii rozszerzającej strukturę o maszyny wirtualne (VM-FEX)
 • Spójność zasad dotyczących wejść i wyjść oraz wgląd w informacje umożliwiający mobilność obciążeń
 • Łatwiejsza integracja narzędzia hypervisor i oprogramowania Cisco UCS Manager
Karty interfejsu wirtualnego C-Series Blade Server VIC

Karty interfejsu wirtualnego C-Series Blade Server VIC

 • Zapewnianie nawet 20 Gb/s przepustowości zagregowanej w urządzeniach o rozmiarach zoptymalizowanych pod kątem serwerów stelażowych
 • Obniżenie całkowitego kosztu posiadania dzięki konsolidacji kart sieciowych, kart HBA i innych urządzeń
 • Redukcja infrastruktury sieciowej przy użyciu technologii rozszerzającej strukturę o maszyny wirtualne (VM-FEX) Tryb wirtualny
 • Spójność zasad dotyczących wejść i wyjść oraz wgląd w informacje umożliwiający mobilność obciążeń
 • Możliwość integracji z domenami oprogramowania UCS Manager
Rozwiązanie UCS Storage Accelerator

Rozwiązanie UCS Storage Accelerator

 • Szybszy dostęp do danych i mniejsze opóźnienia w dostępie do pamięci masowej
 • Bardziej inteligentne buforowanie danych i mniejsza złożoność
 • Większa wydajność aplikacji w przypadku obciążeń związanych z bazami danych
 • Lepsza wydajność zwirtualizowanych komputerów i aplikacji
Procesory graficzne (GPU)

Procesory graficzne (GPU)

 • Większa wydajność dzięki przeniesieniu zadań wymagających wysokiej mocy obliczeniowej na procesor GPU
 • Wykorzystanie potencjału przetwarzania równoległego w aplikacjach
 • Lepsza wydajność graficzna w środowiskach komputerów zwirtualizowanych
 • Efektywniejsza praca użytkowników dzięki szybciej działającym i bardziej elastycznym aplikacjom biznesowym
Serwery UCS E-Series

Serwery UCS E-Series

 • Urządzenia o pojedynczej i podwójnej szerokości instalowane w obudowach chassis Cisco ISR G2
 • Kompaktowe serwery klasy centrum danych z procesorami z serii Intel® Xeon® E3 oraz E5-2400
 • Zarządzanie sprzętami kasetowymi przy użyciu kontrolera Integrated Management Controller oraz spójne zarządzanie w przypadku autonomicznych produktów Cisco UCS C-Series
 • Sprzęt gotowy do obsługi wirtualizacji z użyciem technologii Microsoft Hyper-V, VMware vSphere i Citrix Xen Server
 • Możliwość lokalnego hostowania aplikacji w środowiskach fizycznych lub wirtualnych w zależności od potrzeb biznesowych
Urządzenia Cisco RP Series Power Distribution Unit

Urządzenia Cisco RP Series Power Distribution Unit

 • Elastyczne, niezawodne, łatwe w wdrażaniu urządzenia zasilające z zabezpieczeniem obwodu odbiorczego
 • Ekonomiczne i wydajne rozdzielanie zasilania na maksymalnie 24 gniazdka
 • Ochrona przeciwprzepięciowa i uproszczone okablowanie wychodzące ze stelaża
 • Zoptymalizowane i certyfikowane do użytku z rozwiązaniem Cisco Unified Computing System
Przełączanie w centrach danych

Przełączanie w centrach danych

Większa sprawność działania, uproszczenie operacji i ochrona inwestycji dzięki elastycznej architekturze technologii przełączania dla centrów danych.

Przełączniki Cisco Nexus 9000 Series

Przełączniki Cisco Nexus 9000 Series

 • Fundament funkcji przełączania w infrastrukturze Cisco Application Centric Infrastructure (ACI)
 • Obsługa wydajności przełączania do 1,92 Tb na gniazdo
 • Obsługa łączności 1, 10 i 40 Gigabit Ethernet o wysokiej gęstości połączeń oraz gotowość do obsługi łączności 100 GE
 • Działa w standardowym systemie Cisco NX-OS, a także w trybie ACI
 • Pełna obsługa mostów, routerów i bramek wirtualnej rozszerzalnej sieci lokalnej (VXLAN)
Przełączniki Cisco Nexus 7000 Series Switch

Przełączniki Cisco Nexus 7000 Series Switch

 • Oferują największą wydajność przełączania — do 1,3 Tb na gniazdo, ponad 83 Tb na obudowę chassis
 • Duża skalowalność łączności w sieciach 1, 10, 40 i 100 Gigabit Ethernet
 • Najwszechstronniejszy w branży zestaw funkcji centrum danych
 • Zaawansowane usługi, wysoka dostępność, niepowodujące przestojów uaktualnianie ISSU (In-Service Software Upgrade)
 • Idealne do zapewniania dostępu do centrum danych, agregacji i wdrożeń sieci szkieletowych
Przełączniki Cisco Nexus 6000 Series

Przełączniki Cisco Nexus 6000 Series

 • Rozwiązanie o wysokiej gęstości połączeń 10 GE i 40 GE w kompaktowym rozmiarze urządzenia 4U
 • Zaawansowane, zintegrowane funkcje warstwy 2 i 3 z zachowaniem przepustowości linii i niskim poziomem opóźnień
 • Większa efektywność operacyjna dzięki obsłudze architektury Cisco Fabric Extender (FEX) i zestawowi narzędzi do wszechstronnych analiz
 • Obsługa protokołu Fibre Channel over Ethernet (FCoE) w sieciach 40 GE umożliwiająca integrację sieci LAN i SAN
 • Rozwiązanie idealne do wdrożeń rozwiązań dostępowych o wysokiej gęstości połączeń na ograniczonej przestrzeni
Przełączniki Cisco Nexus 5000 Series

Przełączniki Cisco Nexus 5000 Series

 • Konsolidacja centrum danych z ochroną inwestycji dzięki ujednoliconym technologiom obsługi wejść i wyjść
 • Obniżenie całkowitego kosztu posiadania
 • Uproszczenie infrastruktury centrum danych
 • Zwiększenie sprawności działania dzięki szeroko zakrojonej wirtualizacji centrum danych
 • Większa odporność biznesowa dzięki lepszej ciągłości działania
Przełączniki Cisco Nexus 3000 Series

Przełączniki Cisco Nexus 3000 Series

 • Elastyczny i wydajny przełącznik Top of the Rack (ToR)
 • Oferuje funkcje Cisco Algo Boost oraz wyjątkowo niski poziom opóźnień, umożliwia wgląd w informacje i zapewnia kontrolę
 • Upraszcza zarządzanie przy użyciu skryptów Python, funkcji Embedded Event Manager (EEM) oraz narzędzi opartych na języku XML
 • Zwiększa sprawność działania firmy jako wszechstronne rozwiązanie do sieci definiowanych programowo (SDN) z obsługą protokołu OpenFlow i zestawu Cisco OnePK
Przełączniki Cisco Nexus 2000 Series

Przełączniki Cisco Nexus 2000 Series

 • Łączność z serwerami na poziomie 100 MB, 1 GE i 10 GE i wysyłanie danych z szybkością 10 GE i 40 GE
 • Optymalizacja przestrzeni pod kątem topologii ToR (Top of the Rack)
 • Obniżenie kosztów okablowania centrów danych i zmniejszenie obszaru niezbędnego do okablowania dzięki optymalizacji połączeń między stelażami
 • Rozszerzenie obsługi na serwery kasetowe partnerów, takich jak HP i Fujitsu
Oprogramowanie Cisco NX-OS do przełączników Nexus

Oprogramowanie Cisco NX-OS do przełączników Nexus

 • Produkt bazujący na sprawdzonych wdrożeniach w sieciach LAN i SAN
 • Obsługa przez rodziny przełączników Cisco Nexus i MDS
 • Wysoka dostępność, usługi wirtualizacji oraz integracja
 • Elastyczność umożliwiająca integrację z innowacyjnymi technologiami i nowymi standardami branżowymi
Automatyzacja centrów danych i zarządzanie nimi

Automatyzacja centrów danych i zarządzanie nimi

Większa wydajność dzięki produktom automatyzującym działanie infrastruktury IT pozwala zaoszczędzić czas oraz uzyskać doskonały wgląd w informacje i lepszą kontrolę nad operacjami.

Rozwiązanie Cisco UCS Director

Rozwiązanie Cisco UCS Director

 • Zapewnia efektywną pracę działu IT, która wspiera strategię biznesową
 • Wspólne zasady dotyczące infrastruktury oraz pule zasobów przyspieszają wdrożenie
 • Bezproblemowa obsługa infrastruktury fizycznej, wirtualnej i komputerów bez systemu operacyjnego
Urządzenie wirtualne Cisco Prime Network Services Controller

Urządzenie wirtualne Cisco Prime Network Services Controller

 • Dostępność usług przetwarzania danych w chmurze hybrydowej z mobilnością obciążeń maszyn wirtualnych między korporacyjnymi centrami danych a chmurami publicznymi
 • Szybkie i skalowalne zarządzanie usługami sieciowymi na podstawie zasad i profili zabezpieczeń opartych na szablonach
Rozwiązanie Cisco UCS Manager

Rozwiązanie Cisco UCS Manager

 • Zarządzanie serwerami Cisco UCS umieszczonymi w wielu obudowach chassis dla sprzętów kasetowych i stelażach jako jedną jednostką
 • Szczegółowy wgląd w informacje i kontrola nad systemem UCS za pomocą narzędzi systemowych wyższego poziomu
 • Uproszczenie udostępniania zasobów infrastruktury i skupienie wysiłków na strategii zamiast na konserwacji
 • Większa wydajność sfery IT i sprawność działania dzięki programowalnej infrastrukturze
Rozwiązanie Cisco Data Center Network Manager

Rozwiązanie Cisco Data Center Network Manager

 • Uproszczenie działania zwirtualizowanych i ujednoliconych sieci następnej generacji
 • Wgląd w informacje o wszystkich technologiach SAN i LAN za pośrednictwem jednego interfejsu użytkownika
 • Szybkie i efektywne wdrażanie innowacyjnych technologii NX-OS i SAN
 • Wgląd w informacje o wydajności i pojemności
Rozwiązanie Cisco Network Services Manager

Rozwiązanie Cisco Network Services Manager

 • Tworzenie różnych poziomów warstw usług
 • Definiowanie funkcji i zasobów dostępnych w każdej warstwie
 • Określanie sposobu definiowania i wdrażania sieci VLAN, funkcji usług i maszyn wirtualnych
Katalog usług Cisco Prime

Katalog usług Cisco Prime

 • Katalog usług dla użytkowników końcowych obejmujący zarówno usługi przetwarzania danych w chmurze, jak i usługi IT w miejscu pracy
 • Bardziej efektywne świadczenie usług IT oraz zarządzanie nimi i większe zadowolenie użytkowników
Platforma Cisco Intelligent Automation for Cloud

Platforma Cisco Intelligent Automation for Cloud

 • Stos oprogramowania umożliwiający skuteczne zarządzanie zasobami IT w środowiskach chmury
 • Obsługa wszystkich modeli chmury oraz infrastruktury wirtualnej i fizycznej
 • Łatwiejsze spełnianie wymagań biznesowych dotyczących szybkości i adaptacji
Oprogramowanie Cisco Tidal Enterprise Scheduler

Oprogramowanie Cisco Tidal Enterprise Scheduler

 • Eliminacja błędów i opóźnień spowodowanych używaniem wielu narzędzi do planowania zadań
 • Jeden standard planowania zadań w przedsiębiorstwie
 • Szeroka obsługa aplikacji platformy
 • Automatyczne uruchamianie i śledzenie zaplanowanych procesów
Platforma Cisco Process Orchestrator

Platforma Cisco Process Orchestrator

 • Jedna platforma do automatyzacji procesów IT
 • Obsługa sprawdzonych procedur dotyczących wielu popularnych technologii
 • Łatwiejsza automatyzacja dzięki środowisku wizualnego projektowania przepływów pracy
Platforma Cisco Tidal Intelligent Automation for SAP

Platforma Cisco Tidal Intelligent Automation for SAP

 • Automatyzacja reagowania na problemy, zarządzania zadaniami i podejmowania działań naprawczych w przypadku produktów firmy SAP
 • Aranżowanie złożonych procesów operacyjnych
 • Szybsza automatyzacja dzięki wstępnie skonfigurowanej zawartości dla produktów firmy SAP
Sieci pamięci masowych

Sieci pamięci masowych

Rozwiązania Cisco MDS wyznaczają nowy punkt odniesienia dla sieci pamięci masowych o największej wydajności, niezawodności i elastyczności architektury.

Przełączniki Cisco MDS 9700 Series Multilayer Director

Przełączniki Cisco MDS 9700 Series Multilayer Director

 • Funkcje przełączania gotowe do adaptacji do wymagań przyszłych środowisk fizycznych, wirtualnych i w chmurze
 • Obsługa do 384 portów światłowodowych 16 Gb/s lub portów FCoE 10 Gb/s z szybkością warstwy fizycznej
 • Pełna nadmiarowość składników i konstrukcja odporna na awarie
 • Innowacje w zakresie obsługi wielu protokołów zwiększają elastyczność architektury
Przełączniki Cisco MDS 9500 Series Multilayer Director

Przełączniki Cisco MDS 9500 Series Multilayer Director

 • Do dużych środowisk zwirtualizowanych centrów danych
 • Obsługa do 528 portów światłowodowych o przepustowości 1, 2, 4, 8 Gb/s
 • Inteligentne usługi sieciowe
 • Platforma inteligentnych aplikacji pamięci masowej
Przełączniki Cisco MDS 9200 Series Multilayer Fabric Switch

Przełączniki Cisco MDS 9200 Series Multilayer Fabric Switch

 • Najnowocześniejsze rozwiązania integrujące wiele protokołów i usług
 • Wysokowydajne rozszerzenie sieci SAN
 • Inteligentne usługi pamięci masowej
 • Kompaktowy rozmiar urządzenia
Przełączniki Cisco MDS 9100 Multilayer Fabric Switch

Przełączniki Cisco MDS 9100 Multilayer Fabric Switch

 • Funkcje klasy korporacyjnej, takie jak wirtualizacja i bezpieczeństwo
 • Wysoki poziom niezawodności i dostępności
 • Ekonomiczna, przyrostowa skalowalność
 • Optymalizacja pamięci masowej dla środowisk serwerów wirtualnych
 • Prosta konfiguracja i zarządzanie
Oprogramowanie Cisco NX-OS do przełączników MDS 9000

Oprogramowanie Cisco NX-OS do przełączników MDS 9000

 • Oprogramowanie operacyjne klasy korporacyjnej oparte na systemie SAN-OS
 • Ujednolicone środowiska operacyjne do sieci SAN i LAN
 • Możliwość stosowania sieci SAN z obsługą maszyn wirtualnych
 • Obsługa zaawansowanych usług pamięci masowej w strukturze
Sieci wirtualne

Sieci wirtualne

Rozbudowa sieci w centrum danych o technologię analizy wirtualizacji firmy Cisco zapewnia dobrze zabezpieczone usługi z obsługą wielu dzierżawców.

Przełącznik Cisco Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V

Przełącznik Cisco Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V

 • Oferuje zaawansowany zestaw funkcji systemu NX-OS i rozwiązania dodatkowe ekosystemu partnerów
 • Innowacyjna architektura usług sieciowych obsługująca skalowalne środowiska z obsługą wielu dzierżawców
 • Spójne funkcje operacyjne w środowiskach fizycznych i wirtualnych oraz narzędziach hypervisor
 • Ścisła integracja z oprogramowaniem Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 SP1 (SCVMM)
Przełącznik Cisco Nexus 1000V for VMware vSphere

Przełącznik Cisco Nexus 1000V for VMware vSphere

 • Ścisła integracja z narzędziami hypervisor platformy VMware vSphere
 • Dostępność usług sieciowych z obsługą maszyn wirtualnych, takich jak mobilność maszyn wirtualnych w środowiskach chmury
 • Szybsze wdrażanie wirtualizacji serwerów i uproszczone zarządzanie
 • Niższy całkowity koszt posiadania, lepsza spójność i wgląd w informacje o sieci
Rozwiązanie Cisco Nexus 1000V InterCloud

Rozwiązanie Cisco Nexus 1000V InterCloud

 • Rozszerzenie chmury prywatnej przedsiębiorstwa na chmurę publiczną
 • Spójność zasad i usług sieciowych w skali chmur prywatnych i publicznych
 • Transparentność aplikacji dzięki rozszerzeniu warstwy 2
 • Prosty, pojedynczy interfejs zarządzania
 • Łatwe wdrożenie dzięki wirtualnemu formatowi
Platforma Cisco Nexus 1100 Series Cloud Services Platform

Platforma Cisco Nexus 1100 Series Cloud Services Platform

 • Specjalna platforma sprzętowa do obsługi kluczowej infrastruktury wirtualizacji
 • Odciążenie serwerów aplikacji od obsługi wirtualnych węzłów usług
 • Zwiększenie skalowalności i wydajności zwirtualizowanych centrów danych
 • Oddzielenie zarządzania zasadami zabezpieczeń od administracji wirtualizacją środowiska VMware
Bramka Cisco Virtual Security Gateway for Nexus 1000V Switch

Bramka Cisco Virtual Security Gateway for Nexus 1000V Switch

 • Integracja z technologią Cisco Nexus 1000V vPath i obsługa różnych narzędzi hypervisor ze względu na dostępność przełącznika Cisco Nexus 1000V na wielu narzędziach hypervisor
 • Najlepsza w tej klasie, efektywna, szybka i oparta na strefach architektura do skalowania poziomego
 • Egzekwowanie zgodności z zasadami zabezpieczeń i wgląd w informacje na poziomie maszyny wirtualnej z uwzględnieniem mobilności maszyn wirtualnych
 • Logiczne izolowanie aplikacji w wirtualnych centrach danych i środowiskach z obsługą wielu dzierżawców
 • Łatwe wdrażania i spójne środowisko operacyjne (z podziałem obszarów obowiązków między administratorami zabezpieczeń i administratorami serwerów)