Videokonferenssystem

Telepresence är nästa generation inom videokonferenssystem

För tio år sedan såg Cisco förändringar inom globala arbetsmetoder som krävde en ny metod avseende videokommunikation. Vi insåg att tekniken behövde utvecklas för att ge fler människor möjlighet att kommunicera och samarbeta på ett mer socialt, mer virtuellt, mer mobilt och mer visuellt sätt.

För fem år sedan introducerade vi telepresence för att samla människor virtuellt, med upplevelser som var så verkliga och levande att det kändes som att man befann sig i samma rum även om de andra befann sig på tusentals mils avstånd. Hundratals miljoner personliga möten har ägt rum och ändrat människors sätt att arbeta, vilket har gett dem möjlighet att göra mer på kortare tid och göra det över hela världen. Det som började med en teknik som skulle förändra vårt sätt att träffas har utvecklats till något mycket större. Det omvandlar organisationers sätt att bedriva verksamheten. Det förändrar hur en stroke-patient i en liten by undersöks av en specialist i en stor stad, hur en studerande i Sverige lär sig ett nytt språk av en lärare i Spanien och hur en oljeplattformsoperatör på Nordsjön får expertråd från en ingenjör i Houston.

Det här är bara början. I vår roll som utvecklare av och marknadsledare för telepresence finns Cisco på plats för att leda nästa fas i utvecklingen.

Mer information