Innovativa lösningar för dina kunder.

Telepresence för tjänsteleverantörer

Telepresence-tekniken utgör ett enastående tillfälle för tjänsteleverantörer att stödja viktiga verksamhetsmål avseende samarbete, såväl som att erbjuda innovativa, skalbara hanterade och värddrivna lösningar. Leverera nya tjänster som har utformats för att uppfylla behoven hos en växande grupp med företag och branschsegment som anammar nya sätt att arbeta över organisations- och nätverksgränser. Cisco TelePresence-portföljen består av ett brett urval av ändpunkter, infrastruktur och utvecklingsplattformar för utbytes- och konferensfunktioner, tillsammans med validerad design som ger leverantörer möjlighet att skapa differentierade och värdeökande lösningar. Genom att dra nytta av Ciscos metod med öppen arkitektur kan leverantörer anpassa sina utbud för att utveckla nya upplevelser som är skräddarsydda för deras egna och kundernas behov och samtidigt minska driftskostnaderna för tjänsteleveransen med hjälp av Ciscos medianätarkitektur.

Kom igång med telepresence i din organisation

Kom igång med telepresence i din organisation

Ökat samarbete, större rörlighet i verksamheten och mer engagerade kunder är viktiga strategiska prioriteter för många tjänsteleverantörer. Läs mer om de fördelar och upplevelser Cisco TelePresence kan ge din organisation, för att förbättra kommunikationen, upprätthålla personliga relationer med kollegor, kunder och partner samt skapa konkurrensmässiga fördelar.

Etablera nya telepresence-tjänster

Etablera nya telepresence-tjänster

Ansträngningarna att anamma nya sätt att arbeta inom affärsorganisationer och ledande branschsektorer har skapat betydande inkomstmöjligheter med "telepresence som tjänst". Om du precis har börjat använda hanterade och värddrivna telepresence-lösningar vill du säkert lära dig hur Cisco TelePresence-lösningar för tjänsteleverantörer kan hjälpa dig att nå ut till nya och befintliga kunder med nya tjänster som maximerar din befintliga portfölj.

Förbättra din portfölj med telepresence som tjänst

Förbättra din portfölj med telepresence som tjänst

Anpassa din telepresence-tjänsteportfölj för att leverera nya innovativa tjänster och nå ut till utökade kundgrupper. Dra nytta av Ciscos öppna arkitekturer för telepresence-lösningar för molnkonferensfunktioner och -utbyte och förbättra och anpassa ditt utbud ytterligare med nya prenumerationstjänster, utöka räckvidden för befintliga standardbaserade videoinstallationer, leverera avancerade nätverksbaserade media- och konferenstjänster, erbjuda optimerade tjänstenivåer eller bygga ut din affärsmodell till att erbjuda storskaliga tjänster.

Favorittwittrar om telepresence

Twitter-logotyp