Kundomvandlingar

Telepresence-lösningar inom olika branscher

Varje bransch behöver bättre samarbete och företag som använder Cisco TelePresence-lösningar ger termen arbeta tillsammans ny betydelse. Nedan kan du hitta din bransch och läsa om hur telepresence och vår övriga samarbetsteknik omvandlar vårt sätt att leva, arbeta och lära oss.


Utbildning

Utbildning

Telepresence, nästa generations videokonferensteknik, används för distansutbildning, virtuella utflykter, kompetensutveckling samt för att utöka större utbildningsinstitutioners räckvidd.

Läs mer om våra utbildningskunder

Finans

Finans

Finansbranschen använder telepresence för att diskutera tidskritiska investeringstillfällen och låta lokala bankfilialer anlita experter för att tillhandahålla fjärrådgivningstjänster i realtid.

Läs mer om våra finanskunder

Sjukvård

Sjukvård

Sjukvårdsinstitutioner använder telepresence för att förbättra vårdens kvalitet, ge fler patienter mer vård, minska kostnaderna och möjliggöra fortsatt medicinsk bildning.

Läs mer om våra sjukvårdskunder

Tillverkning

Tillverkning

Tillverkningsföretag använder telepresence för att felsöka problem i realtid, utforma och utveckla produkter med ökad effektivitet samt förkorta ledtiden till marknaden.

Läs mer om våra tillverkningskunder

Offentlig sektor

Offentlig sektor

Myndigheter runt om i världen använder visuell kommunikation, inklusive telepresence, för att främja program för distansarbete, skapa sammanhållning mellan avdelningar, ge anställda ökad tillgång till experter samt reagera på säkrare sätt på hot mot allmänheten.

Läs mer om våra kunder inom den offentliga sektorn

Andra branscher

Andra branscher

Läs om hur kunder inom energi, polis och rättsväsende, media och underhållning, professionella tjänster samt detaljhandel och konsumentvaror använder telepresence för att omvandla sina branscher.

Läs mer om kunder i andra branscher som vi hjälper till att omvandla