Guest

Sorunlar

Doctor using technology

Yaşlı nüfusun giderek artması kamu sağlığı kaynaklarını zora sokuyor. 50'li ve 60'lı yıllarda doğan Avrupa'lılar ana kesim haline geliyorlar. Bu yüzden maliyetler de her geçen gün artıyor. Diğer kamu hizmetlerinde olduğu gibi bütçelerde sıkıntı artıyor. Devlet ve sağlık sistemlerindeki baskı verimlilik ve üretkenliği artıracak çözümlerin geliştirilmesini gerekli kılıyor. Bu çözümlerin maliyetleri düşürürken hizmetlerin daha fazla insana ulaşmasını sağlaması gerekiyor.

Entegre Hasta Bakımı

Sağlık kurumları günümüzde hastalara sürekli hizmet vermek istiyor. Hedef tüm hasta ve doktorların bağlanabileceği bir Entegre Hasta Bakımı oluşturmak. Bu farklı kurumlardaki farklı departmanların birbirine bağlanması anlamına geliyor. Böylelikle her aşamada hastaların her türlü bilgisine erişilebilecek. Buradaki sorun her departmanın kendine has bir çalışma şekli ve kendilerine ait bilgi yönetim sistemleri ve süreçleri olması.

Maliyetlerin azaltılması

Avrupa'daki hükümetler gayri safi milli hasılanın yaklaşık yüzde 8'ini vatandaşlarına sağlık hizmeti sunmak için harcıyor. Hastalar daha fazla yaşıyor ve sağlık sektöründeki beklentiler giderek artıyor. Birçok ülkede kamu sağlığı hizmetlerindeki yönetim masraflarının azaltılması ve tanı, terapi ve önleyici hizmetlere yapılan harcamaların artırılması yönünde baskı bulunuyor. Yeni online süreçlerin kabülü yönetim harcamalarının azalmasını sağlayabilir. Fakat çalışanlar online süreçlerden korkabilirler. Diğer yandan online süreçler hasta bilgilerinin gizliliği açısından çeşitli endişelerin de ortaya çıkmasına neden olabilir.

Çalışanların becerilerini güncel tutmak

Sağlık personellerinin klinik bilgiler, pratikler, süreçler ve araştırmalar açısından güncel tutulmaları bir diğer sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bilgili ve sofistike hastalar tedavilerinin seçiminde aktif rol oynuyorlar ve daha fazla bilgi istiyorlar.