สร้างการทำงานแบบไฮบริด
ให้ได้ผลดีทั้งสำหรับสำนักงานและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

Cisco สามารถช่วยให้คุณเพิ่มขีดความสามารถให้กับพนักงานด้วยประสบการณ์การทำงานแบบไฮบริด ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้าน ในสำนักงาน หรือสถานที่ใดๆก็ตาม

การทำงานในยุคใหม่จำเป็นต้องใช้วิธีการใหม่ๆ วิธีที่ช่วยให้คุณสามารถต้อนรับพนักงานกลับเข้าสู่อาคารได้อย่างปลอดภัย พร้อมไปกับการปรับใช้รูปแบบการดำเนินงานใหม่ๆ สำรวจว่า Cisco จะช่วยคุณเปลี่ยนแปลงและจัดการพื้นที่ทำงานได้อย่างไรบ้าง เพื่อเชื่อมต่อผู้คนด้วยวิธีการใหม่ๆ พร้อมส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร นำไปสู่อนาคตที่ดีกว่าสำหรับบุคคลากร ชุมชนของเรา และโลกของเรา

จินตนาการถึงสำนักงานรูปแบบใหม่

พื้นที่สำนักงานส่วนบุคคล

รองรับการทำงานทั้งในพื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่ที่สามารถจองล่วงหน้า หรือพื้นที่ทำงานส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การติดตามตรวจสอบและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความแออัดของบุคลากร | อุปกรณ์ Webex


พื้นที่ส่วนกลาง

เอื้อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ส่วนกลางอย่างปลอดภัยและชาญฉลาด

การติดตามตรวจสอบและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความแออัดของบุคลากร | อุปกรณ์ Webex | กล้องอัจฉริยะผ่านระบบคลาวด์


พื้นที่จัดประชุมเพื่อการทำงานร่วมกัน

เปลี่ยนแปลงพื้นที่จัดประชุมเพื่อให้ผู้คนติดต่อกันด้วยวิธีใหม่ๆ

การติดตามตรวจสอบและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความแออัดของบุคลากร | อุปกรณ์ Webex

ปรับโฉมพื้นที่ทำงานทั้งหมด

การตรวจสอบทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวก

ปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยโดยความสามารถในการมองเห็นและติดตามทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวก

โซลูชันเซ็นเซอร์ IoT สำหรับอุตสาหกรรม


การดำเนินงานแบบไฮบริด

ดูแลการดำเนินงานของคุณด้วยการเชื่อมต่อระยะไกลที่ปลอดภัยและมีนโยบายกำกับ สำหรับเชื่อมต่อเข้าสู่โดเมนที่ใช้ดำเนินงาน

ระบบเครือข่าย IoT | การรักษาความปลอดภัย IoT


สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อความยั่งยืน

จัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลกระทบน้อยและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

โซลูชันอาคารอัจฉริยะ

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการทำงานแบบไฮบริด

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมที่จะช่วยคุณสร้างโซลูชันการทำงานแบบไฮบริดที่ตรงกับความต้องการของพนักงาน พื้นที่ทำงาน และเทคโนโลยี