มีบัญชีแล้วใช่ไหม

  •   เนื้อหาเฉพาะตัว
  •   ผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนของคุณ

ต้องการใช้บัญชีไหม

สร้างบัญชี

การจัดการเครือข่าย

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์ข้อมูลและเครือข่าย

เรียนรู้วิธีทำให้การจัดการเครือข่ายง่ายขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์ Cisco Prime สำหรับองค์กรและผู้ให้บริการ ศึกษาวิธีปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มความคล่องตัวด้านไอทีด้วย Cisco Data Center Automation และผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการระบบคลาวด์

Cloud Operations

ภาพรวม: Cloud Operations

Internet and Cloud Intelligence

ภาพรวม: Internet and Cloud Intelligence

Optical Management

การจัดการการตั้งค่าและการเปลี่ยนแปลง

การจัดการการรักษาความปลอดภัยและการระบุตัวตน

การจัดการด้านการแสดงข้อมูลสำหรับวิดีโอ เคเบิล และเนื้อหา

การจัดการประสิทธิภาพ

การจัดการระบบคลาวด์

การจัดการเครือข่าย IoT และการทำงานอัตโนมัติ

การจัดการเราท์ติ้งและระบบสวิตชิ่ง

ผลิตภัณฑ์ที่รองรับการใช้งาน

โซลูชันการจัดการเครือข่าย

การจัดการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับศูนย์ข้อมูล

การจำลองรูปแบบเครือข่าย

การทำงานอัตโนมัติสำหรับศูนย์ข้อมูล

ภาพรวม: การทำงานอัตโนมัติสำหรับศูนย์ข้อมูล

ระบบอัตโนมัติด้านขั้นตอน

การทำงานอัตโนมัติและการจัดการเครือข่าย

การบริหารจัดการระบบ Collaboration และ Unified Communications

การจัดการการสื่อสารผ่าน IP จากผู้ให้บริการ

การเรียบเรียงและจัดการบริการ

ตัวควบคุมนโยบายและระบบอัตโนมัติ

ตัวควบคุมเครือข่ายและแอปพลิเคชัน

ผลิตภัณฑ์ Network Analysis Module (NAM)

ภาพรวม: ผลิตภัณฑ์ Network Analysis Module (NAM)

Cisco Prime Network Analysis Module (NAM) Virtual Appliances

แค็ตตาล็อกการบริการ