การจัดการเครือข่าย

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์ข้อมูลและเครือข่าย

เรียนรู้วิธีทำให้การจัดการเครือข่ายง่ายขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์ Cisco Prime สำหรับองค์กรและผู้ให้บริการ ศึกษาวิธีปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มความคล่องตัวด้านไอทีด้วย Cisco Data Center Automation และผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการระบบคลาวด์

Cloud Operations

ภาพรวม: Cloud Operations

Internet and Cloud Intelligence

ภาพรวม: Internet and Cloud Intelligence

การจัดการการตั้งค่าและการเปลี่ยนแปลง

การจัดการการรักษาความปลอดภัยและการระบุตัวตน

การจัดการด้านการแสดงข้อมูลสำหรับวิดีโอ เคเบิล และเนื้อหา

การจัดการระบบคลาวด์

การจัดการเครือข่าย IoT และการทำงานอัตโนมัติ

การจัดการเราท์ติ้งและระบบสวิตชิ่ง

ผลิตภัณฑ์ที่รองรับการใช้งาน

โซลูชันการจัดการเครือข่าย

การจัดการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับศูนย์ข้อมูล

การจำลองรูปแบบเครือข่าย

การทำงานอัตโนมัติและการจัดการเครือข่าย

การบริหารจัดการระบบ Collaboration และ Unified Communications

การจัดการการสื่อสารผ่าน IP จากผู้ให้บริการ

การเรียบเรียงและจัดการบริการ

ตัวควบคุมนโยบายและระบบอัตโนมัติ

ตัวควบคุมเครือข่ายและแอปพลิเคชัน

ผลิตภัณฑ์ Network Analysis Module (NAM)

ภาพรวม: ผลิตภัณฑ์ Network Analysis Module (NAM)

Cisco Prime Network Analysis Module (NAM) Virtual Appliances