มีบัญชีแล้วใช่ไหม

  •   เนื้อหาเฉพาะตัว
  •   ผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนของคุณ

ต้องการใช้บัญชีไหม

สร้างบัญชี

การจัดการเครือข่าย

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์ข้อมูลและเครือข่าย

เรียนรู้วิธีทำให้การจัดการเครือข่ายง่ายขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์ Cisco Prime สำหรับองค์กรและผู้ให้บริการ ศึกษาวิธีปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มความคล่องตัวด้านไอทีด้วย Cisco Data Center Automation และผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการระบบคลาวด์

Optical Management

การจัดการการตั้งค่าและการเปลี่ยนแปลง

การจัดการการรักษาความปลอดภัยและการระบุตัวตน

ผลิตภัณฑ์ Cisco Secure Access Control Server

การจัดการด้านการแสดงข้อมูลสำหรับวิดีโอ เคเบิล และเนื้อหา

การจัดการประสิทธิภาพ

การจัดการระบบคลาวด์

การจัดการเครือข่าย IoT และการทำงานอัตโนมัติ

การจัดการเราท์ติ้งและระบบสวิตชิ่ง

ผลิตภัณฑ์ที่รองรับการใช้งาน

โซลูชันการจัดการเครือข่าย

การจัดการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับศูนย์ข้อมูล

การจำลองรูปแบบเครือข่าย

การทำงานอัตโนมัติสำหรับศูนย์ข้อมูล

ภาพรวม: การทำงานอัตโนมัติสำหรับศูนย์ข้อมูล

การทำงานอัตโนมัติสำหรับประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน

ระบบอัตโนมัติด้านขั้นตอน

การทำงานอัตโนมัติและการจัดการเครือข่าย

การบริหารจัดการระบบ Collaboration และ Unified Communications

การจัดการการสื่อสารผ่าน IP จากผู้ให้บริการ

การเรียบเรียงและจัดการบริการ

ภาพรวม: การเรียบเรียงและจัดการบริการ

ชุมชนที่ชาญฉลาดและเชื่อมโยงถึงกัน

ตัวควบคุมนโยบายและระบบอัตโนมัติ

ตัวควบคุมเครือข่ายและแอปพลิเคชัน

บริการของ Cisco

ผลิตภัณฑ์ Network Analysis Module (NAM)

ภาพรวม: ผลิตภัณฑ์ Network Analysis Module (NAM)

Cisco Prime Network Analysis Module (NAM) Appliances

Cisco Prime Network Analysis Module (NAM) Virtual Appliances

แค็ตตาล็อกการบริการ