Har du ett konto?

  •   Anpassat innehåll
  •   Dina produkter och support

Behöver du ett konto?

Skapa ett konto

5 tips på hur du håller ett svårt samtal!

Läs artikeln kring hur du hanterar ett svårt samtal digitalt.

Anna Bellman 
Utbildare, föreläsare och moderator - med passion för att sprida energi och engagemang digitalt

Under pandemin har vi vant oss vid att mötas digitalt, samtidigt har jag träffat många som berättat om svårigheten med att exempelvis komma in som ny chef i en organisation och inte få den första kontakten fysiskt utan bara via digitala kanaler. Det många upplevt svårt är de personliga mötena som feedbacksamtal, utvecklingssamtal, svåra samtal, lönesamtal... Många föredrar att ta dessa samtal fysiskt, men idag är det svårt på många håll. Går det lika bra att ta dessa samtal digitalt?

Jag vill påstå att alla möten som du håller fysiskt går att genomföra digitalt. Både stora möten med flera hundra deltagare, workshops med kanske ett 20-tal medlemmar till känsliga medarbetarsamtal. Du kan till och med ge ett jobbigt meddelande på distans.

Allt handlar om hur du hanterar mötet. Här kommer 5 tips på vad du kan tänka på.

1. Förbered dig

Först handlar det om att du behöver tänka igenom ditt budskap och hur du ska framföra det. Vad vill du få sagt, vilket syfte har du med samtalet och vad vill du uppnå. Tänk igenom olika reaktioner du kan tänkas få, och hur du vill bemöta dem.

2. Förbered den andre

Förbered den du har mötet med på vilket möte ni ska ha. Är det ett mer känsligt besked du ska ge så behöver du berätta innan att du vill ha ett möte och att den personen behöver kunna sitta enskilt. Precis som du också behöver göra. Inte roligt om barnen kommer in i rummet och stör mitt i.

”Hej. Vi behöver tala om en viktig sak. Se till att du är ostörd.”

”Hej. Jag behöver berätta en sak för dig. Har du några omkring dig? Kan de vara ett stöd för dig?”

”Hej. Var befinner du dig just nu? Kan vi prata ostört?”

3. Kamera på

Vad som är bra att tänka när du ska ge ett mer känsligt besked - se till att ni båda har kameran på så att du ser ansiktsuttryck och reaktioner. Du kan ha ögonkontakt digitalt, och det är ännu viktigare i digitala möten, när vi inte kan läsa av kroppsspråk och stämningen i rummet på samma sätt som när vi möts fysiskt. Var därför ännu mer mån om att verkligen se den andre och titta rakt in i ögonen. Försök tolka signaler, kroppsspråk och sinnesstämningar.

4. Rak på sak

Linda inte in ditt budskap genom att ställa frågor till den andre i inledningen av mötet.     Syftet är säkert gott, du vill visa att du bryr dig om och du kanske också vill börja samtalet lite mjukt. Men det kan skapa förvirring och osäkerhet hos den andre kring vad ditt egentliga syfte med samtalet är. Leverera ditt budskap direkt, rakt och ärligt. Du kan med en mjuk ton vara empatisk och visa omtanke samtidigt som du är saklig, uppriktig och rak på sak.

5. Stäm av

När du har gett ditt budskap sedan är det dags att be om den andres respons på det du har fört fram. Här kan du behöva ge det tid. Vänta in. Var inte rädd att fråga hur budskapet landade hos den andre:

”Jag har lite svårt att läsa av din reaktion, vad tänker du nu när du har hört det jag sagt?”

”Berätta, hur landade detta hos dig?”

”Beskriv, vad har du hört mig säga?”

Fördelen med att hålla svåra samtal digitalt är att vi på ett sätt tvingas stämma av och be om en förklaring på hur den andre har tagit emot budskapet eftersom vi har svårare att tolka signaler och reaktioner via skärmen. Även i fysiska samtal är det viktigt att stämma av att det jag kommunicerat verkligen är det som gått fram, men där tar vi ofta mer för givet, vilket lätt kan leda till missförstånd eftersom människor tar till sig och tolkar budskap utifrån sig själva. Så ta som vana både i digitala och fysiska möten att alltid stämma av.

Så jag vill upprepa igen: Alla möten går att hålla digitalt. Allt handlar om hur du hanterar situationen.