Cisco Systems, Inc. Online Privacy Statement
Сиско уважава Вашата неприкосновеност и се задължава да закриля личните данни, които ни предоставяте. Бихме искали да Ви запознаем със следните принципи, които ръководят установените от нас правила относно неприкосновеността.

Тъй като Сиско е световна компания, Вашите лични данни могат да бъдат предадени и на други клонове или филиали на Сиско по света (общо наричани „Сиско”). Всички тези формирования в структурата на Сиско са обвързани от съответни споразумения за поверителност и обмен на информация. В допълнение, всички тези филиали са обвързани от тази декларация за неприкосновеност, освен ако използвате директно услугите на Линксис или Уебекс, които са компании в структурата на Сиско. В последния случай ще се приложат съответно декларациите за неприкосновеност на Линксис или Уебекс. Настоящата декларация може да бъде заместена от специално програмирана документация или от споразумение между Вас и Сиско.

Данните, които събираме

Съобразно нашите правила, ние обозначаваме информацията, която лично ви идентифицира, като „лични данни” или „секретни лични данни”. Сиско събира Вашите лични данни или секретни лични данни, за да можем да отговорим на Вашите искания, които могат да включват, например, реализиране на Ваши заявки, добавянето Ви към списъци с електронни адреси на потребители или регистрирането Ви за някакво събитие.

Лични данни е всяка информация, която може да Ви идентифицира като личност - като например Вашето име, пощенски или електронен адрес, телефонен номер, професия или лични интереси. Секретни лични данни е всяка информация, която позволява достъп до Ваши финансови сметки, включително номер на сметка, номер на кредитна или дебитна карта, заедно със съответния код за сигурност, достъп или парола.

Ако ни предоставите лични данни на някой друг, като съпруг/съпруга или Ваш колега, Вие трябва да поискате съгласието на това друго лице.

В много случаи, Вие може да преглеждате уеб страницата на Сиско анонимно. Когато посетите сайта на Сиско, ние записваме Интернет адреса на Вашия компютър, за да имаме представа кои части от нашата уеб страница посещавате и за каква продължителност от време. Ние не съотнасяме Интернет адреса на Вашия компютър с някакви лични данни освен, ако не сте се регистрирали при нас и включили като потребител, използвайки Вашия профил.

Достъпът до определени уеб страници, услуги, продукти и дейности изисква включването Ви като потребител в съответната система и парола.

Вие имате право на избор да ни предоставите лични данни в различни случаи включително когато:

  • се регистрирате в Сиско с потребителско име и парола на уеб страниците на Сиско;
  • използвате определени продукти или услуги на Сиско;
  • регистрирате се за участие в семинар;
  • участвате в онлайн проучване;
  • искате да бъдете включени в списък от имейл или други електрони адреси на потребители;
  • представите билет за лотария или друга промоция; или
  • когато представите Вашите лични данни на Сиско по някаква друга причина

От време на време, Сиско получава лични данни от своите търговски партньори и продавачи. Сиско използва тази информация само, ако тя е била събрана съгласно правилата за неприкосновеност, съответстващи на тази декларация.

Вашето право на избор и контрол

Ние винаги ще Ви уведомим преди да съберем каквито и да било лични данни и ще Ви информираме относно целта на това събиране. Ще поискаме Вашето съгласие преди да използваме или да споделим Вашата информация за цел, различна от тази, за която сте ни я предоставили. За да узнаем Вашите предпочитания, ние ще изискаме извършване на определено действие от Ваша страна – запознаване с наличните възможности да изразите Вашето съгласие.

Как използваме кукис ("cookies") и други проследяващи технологии

Подобно на много други уеб страници, Сиско използва технологии като кукис и уеб сигнали (web beacons), които ни позволяват да направим Вашето посещение на нашите уеб страници по-лесно, по-ефективно и по-ценно като Ви предоставяме адаптиран опит и като Ви разпознаваме, когато отново ни посетите.

Кукис е кратко съобщение, което се предава от уеб страница към хард диска на Вашия компютър. Уеб страница на Сиско изпраща кукис, когато я посетите, направите покупки, поискате или персонализирате информация или се регистрирате за определени услуги. Куки (“cookie”) не може да разчете лични данни от Вашия хард диск, както и не може да разчете данните, съдържащи се в кукис, изпратени от други уеб страници; всъщност, единствените лични данни, които куки може да разчете са тези, които самите Вие предоставите. Приемането на кукис, използвани от нашите уеб страници, може да ни даде достъп до информация относно Вашите посещения, която ние може да използваме, за да персонализираме опита Ви и да проследим честотата на посещения от потребителите. Ние правим това, за да определим колко полезна за потребителите е информацията, съдържаща се в нашите уеб страници и за да преценим колко ефективна е навигационната ни структура в подпомагането на потребителите да достигнат до тази информация.

Кукис ("cookies") обикновено се подразделят на периодични и постоянни.

  • Периодичните не остават в компютъра Ви щом излезете от съответната уеб страница.
  • Постоянните остават в компютъра Ви, докато не ги изтриете или докато сами не загубят своята валидност.

Може да посещавате повечето от уеб страниците на Сиско, без да приемате кукис от Сиско, и все пак функционалността на някои уеб страници може да се загуби при деактивирането на кукис от компютъра Ви. Други уеб страници на Сиско, особено тези, които изискват включване като потребител и парола, изискват кукис и не могат да бъдат използвани, когато сте деактивирали кукис във Вашия Интернет браузър.

В допълнение, Сиско използва уеб сигнали ("web beacons") във връзка с кукис, за да проследява поведението на потребителите. Уеб сигналът е електронно изображение, намиращо се на уеб страница или на форматиран чрез специален език (HTML) имейл и се е известно още като единично-пикселна ("single-pixel) или "clear GIF" технология. Уеб сигналът е един от елементите на уеб страницата, подобно на други изображения и текстове, но е толкова малък и ясен, че е ефективно незабележим. Уеб сигналите могат да разпознаят определен вид информация на компютъра на потребителя, като кукис, час и дата на страница и описание на страницата, на която уеб сигналът е поставен. Те са просто удобен начин за събиране на основни статистически данни и ръководни кукис (“cookies”) и не изнасят излишна информация от Вашия компютър. Изключването на кукис от Вашия Интернет браузър ще попречи уеб сигналите да разпознаят Вашата специфична дейност. Уеб сигналът може да запише анонимно посещение от Интернет адреса на Вашия компютър, но уникална информация няма да бъде записана.

Сиско може също да използва специално създадени препратки (линкове) или други подобни технологии, за да проследява имейл препратките, върху които кликвате. Можем да свържем тази информация с Вашите лични данни, за да Ви осигурим по-концентрирана имейл комуникация или пазарна информация. Всяка имейл комуникация включва незаписан линк, позволяващ Ви да преустановите преноса на тази комуникация.

Ако предпочитате да не получавате кукис, докато посещавате нашите уеб страници или чрез форматираните със специалния HTML език имейли, може да настроите Вашия Интернет браузър да Ви предупреждава преди да приеме кукис или да откажете кукис, Вашият браузър Ви извести за тяхното присъствие. Вие също можете да откажете всички кукис, като ги изключите в браузъра си.

За допълнителна информация относно кукис и други проследяващи технологии, включително инструкции за блокиране на тяхната употреба, вижте http://privacy.getnetwise.org/browsing/tools

Как ние използваме Вашите лични данни

Cisco uses your Personal Information to respond to your requests, and to do so, we may need to share your information with others. In that case, we share only the information necessary to handle your request and obligate these other parties to limit their use of your Personal Information to fulfilling your request. In addition, we may use your Personal Information to contact you as part of our customer satisfaction surveys or for market research purposes, with your permission.

Сиско използва Вашите лични данни, за да отговоря на Вашите искания и за да правим това, ние може да се окажем в необходимост да споделим данните Ви с други лица. В този случай, ние споделяме само информацията, необходима, за да изпълним искането Ви и задължаваме тези други страни да ограничат използваните от тях Ваши лични данни само с цел изпълнение на Вашето искане. В допълнение, ние може да използваме Вашите лични данни, за да установим контакт с Вас с оглед на нашите проучвания за степента на задоволеност на клиентите или за пазарни цели, с Ваше разрешение.

Ние ще използваме Вашите лични данни, за да Ви предоставим продуктите или услугите, които сте поискали, да отговорим на обратни искания и за да доставим специални пазарни материали, които сте поръчали. Третите лица, с които може да имаме нужда да споделим личната Ви информация, може да са нашите търговски партньори (например, като част от съвместна продажбена промоция или предаване на продажбите на някои от нашите дистрибутори); продавачи на услуги; превозни компании; и пощенски или правителствени органи (като Митниците).

В случай, че Вашият работодател е сключил писмено споразумение със Сиско, уреждащо достъпа да информацията или програмите на Сиско, Сиско може да използва личните Ви данни, за да провери съответствието със споразумението, да регистрира предоставени софтуерни лицензи, да проследи софтуера, копиран от тези страници или да проследи използването на други налични на тези страници софтуери.

Ние също може да използваме личните Ви данни, за да създадем анонимни информационни записи или съвкупности от данни, да извършваме статистически анализи и за други цели, чрез пропускане или преместване на данни (като Вашето име), които лично Ви идентифицират. Ние също ще разкрием Вашите лични данни в случаите, когато това се изисква по закон, както и за да приложим нашите Условия за ползване или при спешни обстоятелства, за да защитим лична сигурност, публични или наши уеб страници.

Всички секретни лични данни, които Вие предоставяте, ще бъдат използвани само за да се осъществи специфичната дейност или събитие, за което те са били представени, след което те ще бъдат унищожени.

Вашата възможност за достъп, осъвременяване или деактивиране на Вашите лични данни

Регистрираните потребители могат да преглеждат и поправят техните лични данни на https://tools.cisco.com/RPFA/profile/profile_management.do. Може да поискате деактивиране на Вашето потребителско име и парола в Сиско или на всяка друга Ваша лична информация, която се поддържа при нас чрез изпращане на имейл на privacy@cisco.com

Ако изберете да деактивирате Вашето потребителско име и парола, ние, когато това е позволено от закона, ще запазим в нашите база данни част от личните Ви данни, с оглед предотвратяване на измама, разрешаване на спорове, производствени проблеми, прилагане на нашите Условия за ползване, уважаване на Вашите предпочитания за неучастие и съобразяване със законовите изисквания.

Как закриляме Вашите данни

Сиско защитава сигурността на данните, които ни изпращате, чрез стандартизирани физически, електронни и управленски способи. Когато е подходящо, уеб страниците на Сиско използват специфичен способ за сигурност (SSL), за да увеличат сигурността при предаването на тайна информация. Вътре в Сиско данните се съхраняват в контролирани сървъри с ограничен достъп. Вашите данни може да бъдат съхранявани и обработени в САЩ или във всяка друга държава, в която се намират клонове, филиали или представителства на Сиско.

Докато се стремим да закриляме Вашите лични данни, ние не можем да гарантираме сигурността на информацията, която Вие ни предавате чрез незащитени Интернет връзки. Затова ние Ви насърчаваме да предприемате всякакви предпазни мерки за защита на личните Ви данни, когато сте в Интернет.

Някои от начините за защита на личните Ви данни включват честа смяна на Вашите пароли, използване на комбинация от букви и цифри в паролата Ви и проверка дали използваният Интернет браузър е защитен. В допълнение, бъдете предпазливи спрямо т.нар. „фишинг атаки”, които се опитват неправомерно да присвоят лични идентификационни данни от потребителите и финансово счетоводни документи. „Фишърс” (phishers) използват измамни имейли, за да насочат потребителите към фалшиви уеб страници, създадени, за да подлъжат получателите да разкрият секретна лична информация като номера на кредитни карти, потребителски имена на сметки, пароли и номера за социална сигурност. Сиско никога няма да изпрати имейл, молейки Ви да предоставите или потвърдите секретни лични данни. Ако получите поща, подобна на гореописаната, моля веднага я препратете на privacy@cisco.com и незабавно я изтрийте от Вашия компютър.

Децата и неприкосновеността

Нашите уеб страници не са предназначени и нямат за цел да привличат деца под 13 години. Сиско не събира умишлено лична информация от деца под 13 години, както и не им изпраща искания за лични данни.

Страници на трети страни

Уеб страницата на Сиско съдържа препратки към уеб страници на трети страни фирмите на някои, от които може да бъдат съчетани съвместно с логото на Сиско. Тези уеб страници обаче не се управляват или поддържат от Сиско и Сиско не споделя Вашите лични данни с тези уеб страници и не носи отговорност за техните правила относно неприкосновеността. Използването на уеб страници на трети лица е на Ваш собствен риск.

Въпреки че внимателно подбираме нашите търговски партньори, Сиско не носи отговорност за правилата за неприкосновеност на управлявани от трети лица уеб страници, към които има препратки от наши страници. Веднъж щом излезете от наша уеб страница, трябва да си изградите практика да проверявате декларациите за неприкосновеност, приложими за уеб страниците на съответните трети страни, за да разберете как те ще използват данните, които събират от Вас.

Промени в настоящата декларация за неприкосновеност

Настоящият документ беше последно изменян на 12 септември 2008. Сиско може да изменя тази декларация за неприкосновеност от време на време и по всяко по време. Ние ще поставим известие на нашата уеб страница в продължение на 30 дни, когато настоящата декларация се променя съществено. Продължителното ползване от Ваша страна на уеб страницата на Сиско след такава промяна ще изразява и потвърждава съгласието Ви с тези промени.

Въпроси или Предложения

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно събирането, използването и разкриването на Ваши лични данни от нас, моля пишете ни на privacy@cisco.com.

Legal department
Attn: Van T. Dang, VP, Law & Deputy General Counsel
CCisco Systems, Inc.
170 west tasman drive
San Jose, CA 95134
USA