Guest
PopLayer Close

Khảo sát Đối tác


Hãy cho chúng tôi biết cách cải thiện Cisco.com bằng cách tham gia bản khảo sát trong 5 phút này.

Dịch vụ

Chuyên môn, cải tiến và chất lượng dịch vụ trên toàn cầu nhằm giúp bạn đạt được kết quả kinh doanh vượt trội.

Các dịch vụ bạn có thể tin cậy

Tạo các thao tác hiệu quả, có thể mở rộng giúp bạn duy trì khả năng cạnh tranh trong thế giới thay đổi nhanh chóng không ngừng hiện nay. Chúng tôi cam kết giữ cho doanh nghiệp của bạn hoạt động một cách đơn giản và an toàn trong các hoạt động kinh doanh hàng ngày, đồng thời bổ sung thêm phần cứng hoặc phần mềm mới và cả trong việc chuyển đổi hoạt động kinh doanh quan trọng hơn.

50 triệu lượt cài đặt mạng

50 triệu lượt cài đặt mạng

19,7 tỷ mối đe dọa bị chặn mỗi ngày

19,7 tỷ mối đe dọa bị chặn mỗi ngày

10 Chứng nhận J.D. Power liên tiếp

10 Chứng nhận J.D. Power liên tiếp

Dịch vụ của Cisco

Tư vấn

Tư vấn

Đạt được kết quả kinh doanh mong muốn nhờ hướng dẫn và chuyên môn về công nghệ.

Triển khai

Triển khai

Tăng tốc độ triển khai và đơn giản hóa CNTT bằng các phương pháp đã được chứng minh.

Đào tạo

Đào tạo

Phát triển nhân tài có khả năng thực sự trong việc chuyển đổi hoạt động kinh doanh trong thời đại kỹ thuật số.

Tối ưu hóa

Tối ưu hóa

Nâng cao hiệu quả, hiệu suất và năng suất nhằm tăng cường giá trị của các tài nguyên của bạn.

Được quản lý

Được quản lý

Quản lý và tối ưu hóa tài sản CNTT và mạng của bạn trên đám mây và tại chỗ.

Kỹ thuật

Kỹ thuật

Giúp đội ngũ CNTT hoạt động nhất quán, hiệu quả và an toàn.

Khám phá Dịch vụ

Tăng cường bảo mật ở mọi nơi

Tăng cường bảo mật ở mọi nơi

Dự đoán, ngăn chặn và ứng phó một cách hiệu quả hơn với các mối đe dọa bảo mật.

Thúc đẩy các hoạt động kinh doanh kỹ thuật số

Thúc đẩy các hoạt động kinh doanh kỹ thuật số

Sử dụng mạng để làm những việc phi thường, một cách tự tin.

Đơn giản hóa cộng tác

Đơn giản hóa cộng tác

Cải thiện tương tác và năng suất cho nhân viên, khách hàng và đối tác của bạn.

Trường đại học đổi mới trải nghiệm học tập

Trường đại học đổi mới trải nghiệm học tập

"Một môi trường được kết nối chuyên sâu hơn sẽ giúp sinh viên tương tác nhiều hơn. Cho phép sinh viên cộng tác với mọi người trên toàn thế giới, nâng cao chất lượng học tập và chuẩn bị hành trang cho họ bước vào tương lai."

Mohammad Qayoumi, Chủ tịch, San Jose State University

Đọc câu chuyện

Xem thêm kinh nghiệm triển khai dịch vụ điển hình

 

Dành cho đối tác

Bạn đang tìm kiếm giải pháp từ đối tác của Cisco? Kết nối với hệ sinh thái đối tác của chúng tôi.