Dịch vụ Đặt hàng

Tìm Đối tác để Đặt hàng

Bạn có thể đặt hàng trực tiếp Dịch vụ của Cisco hoặc qua mạng đối tác được chứng nhận toàn cầu của chúng tôi.

Quản lý Hợp đồng Dịch vụ của bạn

Xem chi tiết hợp đồng và tìm đơn đặt hàng sản phẩm, chi tiết về sản phẩm và nội dung khác.

Bắt đầu Gia hạn SMARTnet

Tiếp tục phủ sóng mạng của bạn và tránh bị gián đoạn trong quá trình bảo vệ của bạn.

Hãy để chúng tôi giúp bạn

  • Yêu cầu chung: 84 38233 412
  • Yêu cầu thông tin về sản phẩm trước bán hàng: 84 2839107317
  • 9:00am-6:00pm

Đối tác, Nhà phân phối và Nhà bán lại Gián tiếp

Quản lý đơn đặt hàng và nhận hỗ trợ Locked content bằng bộ công cụ tài liệu bán trước và hỗ trợ kỹ thuật.