Guest

Sorunlar

Vatandaş odaklı modeli kurmaya doğru

Policeman using technology

Hükümetler farklı departmanlar olarak çalıştığından çok bölünmüşlük vardır. Bu yüzden hükümetlerin önündeki en önemli sorunlardan birisi vatandaşlara daha çok erişilebilirlik sağlamaktır. Departmanların vatandaşların ihtiyacına cevap vermedeki yavaşlıkları çeşitli bürokrasilere ve sorunlara yol açmıştır.

İnternet bilgilerin vatandaşa sunulmasını büyük ölçüde kolaylaştırır. Birçok durumda telefonla aramaktan bile daha verimli bilgi sunumu sağlar. Milyonlarca vatandaş İnternet üzerinden her türlü bilgiye erişebilir. Vatandaşlar devletin farklı departmanlarının sağladığı hizmetlere tek bir yerden erişmek ister.

Ödemeleri yönetmek

Hükümet vatandaştan hem gelir elde eder hem de vatandaşa ödeme yapar. Bu ödemeleri yönetmek ve gelirleri toplamak zorlu bir iştir. Binlerce çalışan vardır ve birçok tarife bulunur. Bu sistemlerin çalışması pahalı, bazı durumlarda esnek değildir ve yavaştır.

İnternet hükümetlerin ödeme sistemlerini düzenli ve kullanışlı bir hale getirmelerini sağlar. Birçok ticari kurum örneğinden görüldüğü gibi müşteriler online ödeme yapmayı sevmiştir. Uygun arka ofis sistemleri ile bu yöntem birçok açıdan tasarruf sağlar.

Arka ofis verimliliğini artırmak ve maliyetleri azaltmak

Hükümetlerin işlevlerini yerine getirebilmeleri için birçok çalışana ihtiyaç duyulur. Yüz yıldan uzun bir süredir kullanılan bu süreçler hükümetlerin maliyetleri azaltma isteklerini artırmıştır.

Şu an kullanılan sistemlerde aynı süreçler birden fazla uygulanmaktadır. Eş bilgiler farklı yerlerde gereksiz yere tutulmaktadır. Koordinasyon eksikliği hükümetlerin merkezden yönetilen daha katılımcı bir model uygulamalarına neden olmaktadır.

Politik kayıtsızlığı adresleme

Birçok ülkede vatandaşların seçimlere giderek katılımlarının azalmasından endişe duyuluyor. Katılımın azalması politik kararların desteklenmesi açısından bir eksiklik oluşturuyor ve vergilere karşı bir direnç doğuruyor. Elektronik oy verme, online danışmalar gibi İnternet teknolojileri kullanılarak katılımın yükseltilmesi mümkündür.