Guest

Yerel ve Merkezi Hükümet - Kamu Sektörü

Yerel ve Merkezi Yönetim

Cisco Systems Otadoğu, Avrupa ve Asya'da bulunan hükümetlerle güçlü ilişkiler kurmuş durumda. Cisco, hükümetlerle sıkı bir işbirliğine girerek yeni iletişim yolları bulmayı, hizmetlerin daha iyi verilmesini ve üretkenliğin artırılmasını amaçlıyor.

Aşağıda Yerel ve Merkezi Yönetimler açısından önem taşıyan teknolojileri ve sorunları bulabilirsiniz.