Guest
PopLayer Close

แบบสำรวจสำหรับคู่ค้า


กรุณาบอกว่าเราจะสามารถปรับปรุง Cisco.com ได้อย่างไร โดยการทำแบบสำรวจนี้เพียงห้านาที

บริการ

ความเชี่ยวชาญ นวัตกรรม และบริการคุณภาพระดับสากลที่จะช่วยให้คุณบรรลุผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างเหนือชั้น

บริการที่คุณเชื่อมั่น

สร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและปรับขนาดได้ ซึ่งจะช่วยคุณรักษาความสามารถในการแข่งขันในโลกยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณมีความเรียบง่ายและปลอดภัยในระหว่างการดำเนินธุรกิจในทุกๆ วัน พร้อมกับเพิ่มฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ใหม่ และแม้แต่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่สำคัญยิ่งขึ้น

ติดตั้งเครือข่าย 50 ล้านครั้ง

ติดตั้งเครือข่าย 50 ล้านครั้ง

สกัดกั้นภัยคุกคาม 19.7 พันล้านครั้งต่อวัน

สกัดกั้นภัยคุกคาม 19.7 พันล้านครั้งต่อวัน

ได้รับการรับรองจาก J.D. Power 10 ปีติดต่อกัน

ได้รับการรับรองจาก J.D. Power 10 ปีติดต่อกัน

บริการของ Cisco

การให้คำปรึกษา

การให้คำปรึกษา

บรรลุผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ต้องการโดยรับคำแนะนำและความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี

การนำไปใช้งาน

การนำไปใช้งาน

เร่งการปรับใช้งานและลดความซับซ้อนทางไอทีด้วยวิธีการที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว

การฝึกอบรม

การฝึกอบรม

พัฒนาทักษะของพนักงานที่สามารถพลิกโฉมธุรกิจในยุคดิจิตอลได้อย่างแท้จริง

การปรับปรุงประสิทธิภาพ

การปรับปรุงประสิทธิภาพ

ปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลการดำเนินงานเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับทรัพยากรของคุณ

การบริหารจัดการ

การบริหารจัดการ

จัดการและปรับปรุงอุปกรณ์ไอทีและเครือข่ายในองค์กรและบนระบบคลาวด์

ด้านเทคนิค

ด้านเทคนิค

ทำให้ระบบไอทีทำงานต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

ค้นหาบริการ

เพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยในทุกที่

เพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยในทุกที่

คาดการณ์ ป้องกัน และดำเนินการกับภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลักดันการทำธุรกิจดิจิตอล

ผลักดันการทำธุรกิจดิจิตอล

ใช้เครือข่ายในการทำสิ่งอัศจรรย์ด้วยความมั่นใจ

ลดความซับซ้อนในการประสานการทำงานร่วมกัน

ลดความซับซ้อนในการประสานการทำงานร่วมกัน

ปรับปรุงประสิทธิภาพและการสื่อสารระหว่างพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้า

ประสบการณ์การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย

"สภาพแวดล้อมที่มีการเชื่อมต่ออย่างรอบด้านยิ่งขึ้นช่วยให้นักศึกษามีส่วนร่วมมากขึ้น ให้พวกเขาสามารถทำงานร่วมกับผู้คนทั่วโลก ยกระดับคุณภาพในการเรียนรู้ และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับอนาคต"

Mohammad Qayoumi, อธิการบดี มหาวิทยาลัยซานโฮเซสเตท

อ่านเรื่องราว

ดูกรณีศึกษาเกี่ยวกับบริการเพิ่มเติม

 

สำหรับคู่ค้า

กำลังมองหาโซลูชันจากคู่ค้าของ Cisco หรือไม่ เชื่อมต่อกับ Partner Ecosystem ของเรา