Hebt u een account?

  •   Gepersonaliseerde content
  •   Uw producten en ondersteuning

Hebt u een account nodig?

Account maken

Grenzeloos Versneld

DVN kijkt over de grens naar de meest innovatieve voorbeelden van Smart Cities die vooroplopen op het gebied van IoT-oplossingen.

Schone straten en probleemloos parkeren door IoT

De tijd dat je in Barcelona eindeloos rondrijdt om een parkeerplaats te vinden, is nu defini-tief voorbij. Dankzij Urbiotica, een bedrijf gespcialiseerd in het Internet of Things, kunnen autobestuurders nagaan of een bepaalde parkeerplaats al in gebruik is of niet. De verzamel-de informatie van de parkeersensoren is publiekelijk beschikbaar: zodra een parkeerplek vrij is, verschijnt deze plaats op de kaart van een speciale app.

Dezelfde sensoren van Urbiotica maken overvolle vuilnisbakken verleden tijd. De sensoren kunnen nagaan of de container vol is. De slimme sensoren koppelen deze informatie vervol-gens terug en op basis daarvan bepalen vuilnismannen hun meest efficiënte routeplanning. Alleen wanneer de afvalcontainers voor meer dan de helft zijn gevuld, komen ze in aanmer-king om geleegd te worden. De efficiëntere routeplanning van vuilnismannen zorgt niet al-leen voor een verwachte kostenbesparing van meer dan 4 miljard dollar. Het vermindert de ge-luidsoverlast door vuilniswagens en draagt bij aan de vermindering van CO2-uitstoot en ver-voersbewegingen.

Wilt u weten wat er in uw stad allemaal slimmer kan? Download dan nu het whitepaper.

Download nu de whitepaper: Smart Cities: van ‘silo stad’ naar Smart City