Guest

Technologie CleanAir

Zlepšování kvality signálu

Seznamte se s technologií Cisco CleanAir, která pomáhá zjednodušit správu bezdrátové sítě a zavést konzistentní bezpečnostní zásady pro mobilní uživatele.

Technologie CleanAir řešení Unified Wireless Networks

Jako funkce na úrovni systému řešení Cisco Unified Wireless Network poskytuje technologie CleanAir následující možnosti ke zlepšení kvality signálu:

  • Zjišťování rádiového rušení, které jiné systémy nerozpoznají
  • Identifikace zdroje a nalezení v plánu budovy
  • Poskytování automatických úprav k optimalizaci bezdrátového pokrytí v místech rušení

Tato inovativní technologie poskytuje následující výhody:

  • Bezdrátové sítě, které se samy opravují a optimalizují
  • Rychlejší odstraňování potíží, které snižuje dobu výpadků
  • Efektivnější prosazování zásad
  • Zabezpečení vrstvy 1

Nabízené produkty

Aironet 3500

Řada Cisco Aironet 3500

Zlepšete výkon a spolehlivost s technologií 802.11n a CleanAir, kterou obsahují přístupové body Aironet 3500 Series.

Řadič Cisco 5500 Series Wireless LAN

Řadič Cisco 5500 Series Wireless LAN

Seznamte se s výhodami jednotné bezdrátové technologie s řadiči Cisco Wireless LAN a technologií CleanAir.

Řada Cisco Nexus 5000

Cisco Mobility Services Engine

Zařízení MSE (Mobility Services Engine) poskytuje informace o umístění, adaptivní bezdrátové systémy IPS a další možnosti.

Doporučené články

Zkontrolujte si kvalitu signálu
Seznamte se s rizikem rušení v testu online ke zjištění indexu kvality signálu.

Specifikace technologie Cisco CleanAir
Seznamte se s možnostmi ochrany bezdrátové sítě před rádiovým rušením, optimalizace výkonu sítě 802.11n a zjednodušení operací WLAN.

Ukázka technologie CleanAir
Seznamte se s technologií CleanAir v provozu.

Vlivy rušení v sítích WLAN
Skupina Farpoint popisuje konkrétní vliv rádiového rušení na výkon.

Zhodnocení rušení WLAN
Skupina Farpoint poskytuje nejlepší postupy ke zhodnocení rádiového rušení.

Další zdroje

Dovolte nám pomoci