Guest

Usługi finansowe

Usługi finansowe


Efektywne zarządzanie informacjami finansowymi

Współczesna branża globalnych usług finansowych rozwija się pod wieloma względami, przez co wymaga nowej dynamicznej, bezpiecznej i niezawodnej infrastruktury informacji. To środowisko stało się bardziej złożone, ponieważ instytucje finansowe:

  • Dodają aplikacje w wyniku rozwoju przez przejęcia.
  • Rozszerzają ofertę produktów w wyniku tego rozwoju.
  • Wymagają dużej mocy obliczeniowej w celu uzyskania przewagi nad konkurencją.
  • Rozszerzają sprzedaż i usługi na wiele kanałów dystrybucji.

 

Bank Montrealu wdraża rozwiązanie Cisco TelePresence

Bank Montrealu wdraża rozwiązanie Cisco TelePresence

Bank Montrealu wdraża rozwiązanie Cisco TelePresence w celu zwiększenia wydajności współpracy w organizacji. (Klip w języku angielskim — 3.34 min)

Do odtworzenia tego klipu wideo wymagana jest najnowsza wersja oprogramowania Adobe Flash Player z włączoną obsługą JavaScript.
Pobierz program Flash Player

Rozwiązania dla branży usług finansowych

Rynki finansowe
Firma Cisco oferuje wysoce wydajne rozwiązania związane z transakcjami w celu sprostania zmianom dotyczącym transakcji elektronicznych i nowych przepisów. Zapewnia to małe opóźnienia, umożliwia szybkie przeprowadzanie zautomatyzowanych transakcji oraz udostępnia platformę następnej generacji dla osób obsługujących transakcje.

Ubezpieczenia
Firma Cisco ułatwia firmom oferującym ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia na życie i inne nawiązywanie połączeń z klientami, agentami/brokerami i partnerami przez zoptymalizowanie procesów biznesowych, usprawnienie współpracy oraz umożliwienie uzyskiwania dostępu do danych ze sprzedaży polis i odnowień, informacji dotyczących roszczeń i usług w dowolnym czasie oraz z dowolnego urządzenia.

Bankowość detaliczna
Firma Cisco oferuje oparte na współpracy rozwiązania poprawiające jakość obsługi klienta, dzięki czemu banki mogą podnieść poziom obsługi klienta przez łatwiejsze integrowanie kanałów dystrybucji, uproszczenie operacji, szybsze dostarczanie produktów i usług oraz dopasowywanie ekspertów do potrzeb klientów w czasie rzeczywistym.

Usługi finansowe w całej branży
Firma Cisco udostępnia rozwiązania biznesowe mające zastosowanie we wszystkich segmentach usług finansowych. Do tych rozwiązań należą architektury i sprawdzone przez firmę Cisco projekty dostosowane do potrzeb branży.

Dostępna zawartość dotycząca usług finansowych

Kontakt klientów z ekspertami w dowolnym miejscu i czasie
(klip wideo w języku angielskim — 6.38 min)
Rozwiązanie Cisco Virtual Expert Management umożliwia klientom komunikowanie się z ekspertami niezależnie od tego, gdzie się znajdują.

Łączenie klientów z ekspertami w dowolnym miejscu i czasie

Do odtworzenia tego klipu wideo wymagane jest oprogramowanie Adobe Flash Player 8 z włączoną obsługą JavaScript.

Pobierz program Flash Player

Rozwiązania do obsługi transakcji giełdowych wysokiej częstotliwości (HFT)
(plik PDF w języku angielskim — 850 KB)
Przedstawiciele organizacji DWT wyjaśniają, jak firmy mogą łatwo przeprowadzać transakcje wysokiej częstotliwości (HFT) za pośrednictwem bieżącej infrastruktury innej firmy zapewniającej małe opóźnienia.

Klienci pokolenia Y zmieniają bankowość
(plik PDF w języku angielskim — 2,8 MB)
Wyniki ankiety wskazują, że młodzi klienci będą mieć znaczący wpływ na bankowość detaliczną. Ponadto w ankiecie przedstawiono możliwości wzrostu przychodów.

Testowanie rozwiązań zapewniających małe opóźnienia: routery z obsługą wiadomości firmy Solace i przełączniki Cisco Ethernet Switch
(plik PDF w języku angielskim — 1,6 MB)
Firma Cisco oferuje architekturę i wydajność kompletnego rozwiązania oprogramowania pośredniczącego opartego na routerach z obsługą wiadomości firmy Solace i sprzętu sieciowego firmy Cisco.

Współpraca zwiększa produktywność
(plik PDF w języku angielskim — 215 KB)
Grupa Generali korzysta z rozwiązań Cisco, aby przyspieszyć rozwój i wdrażanie innowacji, zwiększyć wydajność działania i zoptymalizować wykorzystanie kapitału.

Tworzenie przedsiębiorstwa bez granic
Sieci bez granic firmy Cisco umożliwiają dowolnej osobie korzystającej z dowolnego urządzenia w dowolnym miejscu bezpieczne, niezawodne i łatwe nawiązanie połączenia z dowolnym zasobem.

 

Wiadomości dotyczące usług finansowych

Wydarzenia związane z usługami finansowymi

11 maja 2010 — Nowy Jork (stan Nowy Jork)
Wydarzenie Accelerating Wall Street 2010

11 maja 2010 — audycja internetowa
Zarządzanie energią, obniżanie kosztów związanych z bankowością

> Zobacz wszystkie wydarzenia

Pozwól nam pomóc