Guest

Sieci dla przedsiębiorstw — wszystkie produkty

Przełączniki

Przełączniki

Zapewnij skalowalność spełniającą potrzeby sieci o dowolnej wielkości dzięki bezpiecznym i niezawodnym rozwiązaniom do przełączania Cisco.

Omówienie: Przełączniki

Przełączniki Cisco Catalyst 6800 Series Campus Backbone Switch

Przełączniki Cisco Catalyst 6800 Series Campus Backbone Switch

 • Sztandarowa, skalowalna platforma usług przełączania Catalyst zoptymalizowana pod kątem usług 10/40/100 Gigabit, wyróżniająca się większą pojemnością gniazd (do 880 Gb) i przełączania (do 6 Tb)
 • Inteligentne usługi z obsługą technologii zastosowanych na platformie Catalyst 6500 oraz zestawu Cisco One Platform Kit (OnePK)
 • Proste wdrożenie i eksploatacja przy użyciu rozwiązania Catalyst Instant Access
 • Wysoki poziom zintegrowanych zabezpieczeń obejmujących sieci przewodowe, bezprzewodowe i VPN dla użytkowników oraz aplikacji.
Przełączniki Cisco Catalyst 6500 Series Campus Backbone Switch

Przełączniki Cisco Catalyst 6500 Series Campus Backbone Switch

 • Sztandarowa platforma usług przełączania Catalyst do wdrożeń w warstwie rdzenia i dystrybucji
 • Skalowalność do 2 Tb/s w przypadku pojedynczej obudowy i do 4 Tb/s przy użyciu rozwiązania Virtual Switching System
 • Obsługa agregacji sieci 10 Gigabit i 40 Gigabit Ethernet
 • Większa elastyczność i wydajność oraz dłuższy okres eksploatacji dzięki skalowalnej architekturze obsługującej różne usługi
Przełączniki dystrybucyjne Cisco Catalyst 4500-X Series Distribution Switch

Przełączniki dystrybucyjne Cisco Catalyst 4500-X Series Distribution Switch

 • Przełącznik agregujący o wysokiej wydajności do łączy statycznych w sieciach 10 GE
 • Format 1 RU o niskim zapotrzebowaniu na energię, do środowisk z ograniczoną ilością miejsca
 • Pojemność 1,6 Tb/s z gotowością obsługi sprzętowej rozwiązania VSS
 • Najwyższej klasy skalowalność — nawet 25 razy lepsza w zakresie tras niż w przypadku konkurencyjnych produktów
Przełączniki dostępowe Cisco Catalyst 4500E Series Modular Access Switch

Przełączniki dostępowe Cisco Catalyst 4500E Series Modular Access Switch

 • Wyjątkowa skalowalność i funkcje, w tym przepustowość systemowa do 928 Gb/s
 • Dzięki wbudowanemu kontrolerowi sieci bezprzewodowej zapewnia ujednolicony dostęp przewodowy i bezprzewodowy
 • Wszechstronna odporność dzięki nadmiarowym składnikom, mechanizmom NSF/SSO, uaktualnieniom oprogramowania Cisco In-Service Software Upgrade (ISSU) oraz rozwiązaniu VSS
 • Przodujące w branży możliwości ochrony inwestycji, w tym wsteczna kompatybilność z kartami liniowymi (ponad 10 lat)
Przełączniki dostępowe z możliwością łączenia w stos Cisco Catalyst 3850 Series Stackable Access Switch

Przełączniki dostępowe z możliwością łączenia w stos Cisco Catalyst 3850 Series Stackable Access Switch

 • Najlepsza w tej klasie platforma dostępowa z rozbudowanymi funkcjami i możliwością łączenia w stos o przepustowości 480 Gb/s, obsługująca łączność gigabit desktop i łączność bezprzewodową 802.11ac
 • Zintegrowany dostęp przewodowy i bezprzewodowy dzięki rozszerzeniu funkcji przewodowych, niezawodności, szczegółowemu zapewnianiu jakości usług (QoS) i skalowalności na sieci bezprzewodowe
 • Usługa inteligentna, rozproszona w sieciach przewodowych i bezprzewodowych m.in. w celu zapewnienia wglądu w informacje o zabezpieczeniach, zasadach i aplikacjach oraz kontroli nad nimi
 • Podstawa środowiska Cisco Open Network Environment działająca z układem ASIC Unified Access Data Plane i zapewniająca programowalność oraz ochronę inwestycji
Przełączniki Cisco Catalyst Switch z serii 3750-X

Przełączniki Cisco Catalyst Switch z serii 3750-X

 • Przełączniki o stałej konfiguracji z możliwością łączenia w stos, przeznaczone do wdrożeń w kampusach i oddziałach firm
 • Możliwość korzystania z wysokiej dostępności i wydajności dzięki technologiom StackWise Plus i StackPower
 • Oferuje wszechstronne usługi sieciowe
 • Zawiera wysokiej klasy mechanizmy zabezpieczeń i wyróżnia się większą energooszczędnością dzięki obsłudze technologii EnergyWise oraz POE+
Przełączniki Cisco Catalyst Switch z serii 3650

Przełączniki Cisco Catalyst Switch z serii 3650

 • Zintegrowany kontroler sieci bezprzewodowej upraszcza architekturę i działanie sieci
 • Opcjonalna technologia Cisco StackWise-160 zapewnia skalowalność i odporność
 • Obsługa architektury Cisco ONE Enterprise Networks Architecture przez układ ASIC UADP zapewnia otwartość, programowalność i ochronę inwestycji
 • Oprogramowanie Cisco IOS XE obsługuje protokoły IPv4 i IPv6
 • Modułowa obsługa jakości usług (QoS), rozwiązanie Flexible NetFlow oraz zaawansowane funkcje zabezpieczeń zwiększają elastyczność sieci, wgląd w informacje i skuteczność sterowania
Cisco Catalyst 2960-X Series Stackable Access Switches

Przełączniki dostępowe z możliwością łączenia w stos Cisco Catalyst 2960-X Series Stackable Access Switch

 • Skalowalne przełączniki dostępowe z możliwością łączenia w stos, o wysokiej niezawodności i możliwościach rozbudowy
 • Inteligentne usługi sieciowe z obsługą aplikacji, zapewniające wgląd w informacje i kontrolę
 • Prosta obsługa dzięki wbudowanej automatyzacji administracyjnej obsługi oprogramowania, funkcji zapewniania jakości usług (QoS) oraz konfiguracji w trybie plug-and-play
 • Wysoki poziom zabezpieczeń dla użytkowników i aplikacji z elastycznym uwierzytelnianiem, rozwiązaniem Cisco TrustSec i zabezpieczeniami protokołu IPv6 na przełączniku źródłowym
 • Najbardziej ekologiczny dotychczas przełącznik Catalyst
Przełączniki Cisco Catalyst Compact Series Switch

Przełączniki Cisco Catalyst Compact Series Switch

 • Przełączniki zapewniające doskonale zabezpieczony i elastyczny dostęp w przypadku wdrożeń poza szafą kablową
 • Unikatowe funkcje dostarczania i przekazywania zasilania Power over Ethernet Plus (PoE+) i PoE
 • Uproszczona konfiguracja i konserwacja dzięki bezdotykowemu wdrażaniu i obsłudze
Routery

Routery

Routery z kompleksowej oferty firmy Cisco upraszczają sposób tworzenia bezpiecznej, niezawodnej i skalowalnej sieci po niższych kosztach.

Omówienie: Routery

Routery Integrated Services Router z serii 4000

Routery Integrated Services Router z serii 4000

 • Nowa, konwergentna platforma dla oddziałów firm z przodującymi w branży usługami sieciowymi, obliczeniowymi i WAN
 • Architektura wielordzeniowego procesora z systemem Cisco IOS-XE zapewnia większą odporność
 • Przekazywanie pakietów z szybkością gigabitową oraz możliwość programowego dodawania licencji na nowe funkcje
 • Modułowa konstrukcja o rozmiarze 1 lub 2 jednostek wysokości (RU)
Routery Integrated Services Router z serii 800

Routery Integrated Services Router z serii 800

 • Rozwiązanie o niewielkich rozmiarach oferujące doskonale zabezpieczoną łączność w sieci WAN
 • Doskonałe dla małych biur i pracowników zdalnych
 • Maksymalna wydajność dostępna w warstwie fizycznej z doskonale zabezpieczonymi usługami przesyłania danych
 • Możliwość wyboru konfigurowanych fabrycznie opcji punktu dostępu do sieci 802.11n oraz modułu WAN 3G
Router ASR Aggregation Services Router z serii 1000

Router ASR Aggregation Services Router z serii 1000

 • Najwyższej klasy wydajność, funkcje usług i niezawodność
 • Rozwiązanie idealne dla firm korzystających z prywatnej sieci WAN oraz do brzegu Internetu i agregacji łączy sieci WAN
 • Doskonale zabezpieczone, stale dostępne usługi o wysokiej wydajności
 • Rozbudowa sieci o funkcje platformy usług w chmurze
Routery Cisco Cloud Services Router z serii 1000V

Routery Cisco Cloud Services Router z serii 1000V

 • Elastyczny format wirtualny przeznaczony do hostowanych przez usługodawców chmur z obsługą wielu dzierżawców
 • Pełna, izolowana na poziomie narzędzia hypervisor instancja routera wielousługowego dla każdego dzierżawcy
 • Wykorzystuje usługi sieciowe klasy korporacyjnej oprogramowania Cisco IOS
 • Zgodność funkcji i działania z routerami Cisco ISR i ASR
Łączność bezprzewodowa

Łączność bezprzewodowa

Niezawodne sieci bezprzewodowe firmy Cisco o kluczowym znaczeniu składają się na infrastrukturę przyspieszającą innowacyjność na rynku średnich i dużych przedsiębiorstw.

Omówienie: Łączność bezprzewodowa

Punkty dostępu

Punkty dostępu

 • Szerszy, niezawodny zasięg łączności bezprzewodowej 802.11ac i 802.11n
 • Większa przepustowość w przypadku urządzeń zgodnych ze standardem 802.11a/g/n/ac przy użyciu technologii ClientLink 3.0
 • Skalowalne przesyłanie wideo w sieci bezprzewodowej dzięki technologii VideoStream
 • Identyfikowanie i neutralizowanie zakłóceń radiowych dzięki technologii CleanAir
Kontrolery sieci bezprzewodowych

Kontrolery sieci bezprzewodowych

 • Centralizacja obsługi administracyjnej w celu konfiguracji zasad dostępu bezprzewodowego, zarządzania i ustawień zabezpieczeń w dowolnej chwili
 • Mniejsze wydatki operacyjne dzięki uproszczeniu wdrożeń i eksploatacji sieci oraz zarządzania nią
 • Wgląd w informacje o sieci i elastyczna skalowalność doskonale zabezpieczonych sieci bezprzewodowych dla firm o każdej wielkości
Zintegrowane zarządzanie użytkownikami i dostępem

Zintegrowane zarządzanie użytkownikami i dostępem

 • Zintegrowane funkcje zarządzania całym cyklem eksploatacji sieci przewodowych i bezprzewodowych
 • Niższy całkowity koszt posiadania dzięki ulepszonym funkcjom konfiguracji, wprowadzania zmian i zarządzania zgodnością
 • Zintegrowany wgląd w informacje o aplikacjach, urządzeniach i użytkownikach oraz rozwiązywanie problemów
Platforma Mobility Services Engine

Platforma Mobility Services Engine

 • Rozwiązanie Connected Mobile Experiences umożliwia świadczenie innowacyjnych usług bazujących na lokalizacji oraz usprawnienie procesów biznesowych
 • Zwiększenie wydajności technologii Cisco CleanAir
 • Obsługa ulepszonych zabezpieczeń sieci bezprzewodowej przy użyciu usług zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do sieci bezprzewodowej
 • Wykrywanie obecności i śledzenie nieautoryzowanych urządzeń, źródeł zakłóceń, klientów Wi-Fi, smartfonów oraz etykiet RFID przy użyciu usług lokalizacji
Zabezpieczenia

Zabezpieczenia

Obniżanie kosztów i zmniejszanie złożoności dzięki architekturalnemu i systemowemu podejściu do zabezpieczeń.

Omówienie: Zabezpieczenia

Platforma Cisco Identity Services Engine

Platforma Cisco Identity Services Engine

 • Doskonale zabezpieczony dostęp z identyfikacją kontekstową i spójnym zarządzaniem zasadami
 • Większa efektywność pracy dzięki samoobsłudze użytkowników końcowych
 • Dostęp w jednym okienku do funkcji kontroli przestrzegania zasad na podstawie użytkowników, urządzeń i aplikacji
Usługi Cisco ASA FirePOWER Firewall Services

Usługi Cisco ASA FirePOWER Firewall Services

 • Pierwsza w branży adaptacyjna zapora następnej generacji zorientowana na zagrożeniach
 • Łączy zaporę ASA z rozwiązaniem firmy Sourcefire zapewniającym zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami i złośliwym oprogramowaniem
 • Szczegółowy system AVC wyposażony w ponad 3000 funkcji kontrolnych warstw aplikacji w oparciu o podatność na dane ryzyko
 • Czołowy w branży system NGIPS umożliwia bardzo skuteczne wykrywanie zagrożeń i zapobieganie im
 • Najlepsza w klasie analiza zabezpieczeń i filtrowanie adresów URL
Cisco Intrusion Prevention System (IPS)

Cisco Intrusion Prevention System (IPS)

 • Identyfikowanie i blokowanie złośliwego ruchu sieciowego, robaków, wirusów i nadużyć aplikacji
 • Inteligentne wykrywanie zagrożeń i ochrona przed nimi
 • Zapobieganie zagrożeniom dzięki filtrowaniu na podstawie reputacji i globalnej inspekcji
 • Zwiększenie poziomu ciągłości biznesowej i ułatwianie przestrzegania zasad oraz przepisów
Cisco Web Security

Cisco Web Security

 • Prewencyjne zabezpieczenia, wgląd w aplikacje i kontrola w odniesieniu do wszystkich użytkowników
 • Rozszerzenie ochrony w czasie rzeczywistym i egzekwowanie zasad w odniesieniu do pracowników zdalnych
 • Elastyczne wdrażanie zgodnie z wymaganiami biznesowymi i dotyczącymi sieci
 • Integracja z posiadanymi rozwiązaniami firmy Cisco w celu zmniejszenia złożoności
Rozwiązania Cisco Email Security

Rozwiązania Cisco Email Security

 • Zwalczanie spamu, wirusów i zagrożeń mieszanych w firmach oraz instytucjach o dowolnej wielkości
 • Egzekwowanie zgodności z zasadami i przepisami oraz ochrona reputacji firmy i jej elementów marki
 • Ograniczenie przestojów i uproszczenie administrowania firmowymi systemami pocztowymi
 • Rozwiązanie wdrożone przez ponad 40% największych na świecie firm
Optymalizacja sieci WAN

Optymalizacja sieci WAN

Przyspieszanie działania aplikacji przez sieć WAN, konsolidowanie infrastruktury w oddziałach i zwiększanie możliwości usług typu „cloud computing”.

Omówienie: Optymalizacja sieci WAN

Urządzenia Cisco Wide Area Application Services Appliance

Urządzenia Cisco Wide Area Application Services Appliance

 • Kompleksowa optymalizacja sieci WAN, aplikacji i oddziałów
 • Optymalizacja sieci WAN na poziomie od małych oddziałów po duże Centra Danych
Cisco Wide Area Application Services Express

Cisco Wide Area Application Services Express

 • Ekonomiczne, skalowalne rozwiązanie dla małych oddziałów
 • Podwojenie dostępnej przepustowości i zwiększenie skalowalności aplikacji
 • Łatwiejsze wdrażanie dzięki aktywacji oprogramowania na żądanie
Usługi Cisco Wide Area Application Services (WAAS) w modułach Cisco ISR G2 Services-Ready Engine Module

Usługi Cisco Wide Area Application Services (WAAS) w modułach Cisco ISR G2 Services-Ready Engine Module

 • Integracja optymalizacji sieci WAN i przyspieszania aplikacji na żądanie w routerach
 • Ulepszanie interakcji z aplikacjami oraz lepsze wykorzystanie i skalowalność łącza
 • Optymalizacja aplikacji intensywnie wykorzystujących zasoby, takich jak usługi wideo i usługi w chmurze
Produkt Cisco Wide Area Application Services (WAAS) Mobile

Produkt Cisco Wide Area Application Services (WAAS) Mobile

 • Objęcie pracowników mobilnych korzyściami wynikającymi z optymalizacji sieci WAN
 • Ograniczanie wpływu powolnych lub powodujących duże straty łączy dostępu zdalnego
 • Ułatwianie pracownikom w podróży efektywnego używania aplikacji centralnych
Zarządzanie chmurą i systemami

Zarządzanie chmurą i systemami

Uproszczenie zarządzania siecią, szybsze wdrażanie usług i większy komfort użytkowników po niższych kosztach operacyjnych.

Omówienie: Zarządzanie chmurą i systemami

Infrastruktura Cisco Prime

Infrastruktura Cisco Prime

 • Umożliwia zintegrowane zarządzanie cyklem eksploatacji urządzeń dających dostęp do sieci przewodowych i bezprzewodowych w środowiskach kampusowych i w oddziałach firm
 • Zapewnia wgląd w aplikacje i umożliwia rozwiązywanie problemów w skali całej sieci
 • Przyspiesza wdrażanie nowych urządzeń i usług sieciowych
 • Zapewnia wszechstronny wgląd w informacje o użytkownikach, ich zasadach, urządzeniach oraz aplikacjach
Cisco Prime Network Analysis Module

Cisco Prime Network Analysis Module

 • Oferuje analizę aplikacji i wydajności sieci
 • Zwiększa wydajność operacyjną dzięki możliwości zdalnego, zaawansowanego rozwiązywania problemów
 • Zapewnia wgląd w informacje o technologiach nakładkowych, takich jak CAPWAP i Cisco TrustSec
 • Eliminuje konieczność przesyłania dużych ilości danych za pośrednictwem łączy sieci WAN do ośrodka centralnego
Rozwiązanie Cisco Prime Collaboration

Rozwiązanie Cisco Prime Collaboration

 • Upraszcza zarządzanie platformą Cisco Unified Communications i narzędziami do współpracy wirtualnej
 • Pomaga w zapewnianiu wysokiej jakości usług, minimalizacji przestojów systemu i terminowym rozwiązywaniu problemów
 • Przyspiesza wdrażanie w ośrodkach i zmniejsza wymagania czasowe oraz zakres wiedzy potrzebnej do zarządzania zmianami w sieci
 • Zmniejsza całkowity koszt posiadania dzięki zautomatyzowanym procesom i narzędziom do obsługi administracyjnej, zapewniania jakości, badania trendów i analizy